Meten is weten

We kunnen alles meten en dus weten, alles over wie we zijn, wat we doen en wat we willen. Echter lijken we ons niet te beseffen dat Data inmiddels een groot goed is en dat het eigendom soms niet bij ons zelf ligt, organisaties observeren ons dag en nacht en verzamelen data en we weten niet hoe zij ermee omgaan. We weten niet goed hoe we naar onze data moeten kijken. En het juist interpreteren van Data is lastiger als je niet weet wat ermee te doen, toch lijken er grote bedrijven te zijn die meer zien in kwantitatieve data  dan in kwalitatieve data. Hierdoor ligt veel van onze data in de handen van bedrijven die daar geen mededelingen over doen.

Commongrond toegepast

In Estland worden real time gegevens gedeeld via X-Road. X-Road is een platform dat burger, overheid en ondernemers maximaal ondersteunt. Met X-Road wordt de data van de publieke en private sector gekoppeld. Om veiligheid te garanderen, wordt alle data digitaal ondertekend, gecodeerd, geverifieerd en gelogd.

Commongronds

Het begrip commongrounds duikt steeds vaker op als het gaat over realtime datastreams. Maar wat houdt het precies in? De ontsluiting van data loopt in veel huidige toepassingen via een complex systeem van koppelingen. Het maakt huidige toepassingen weinig flexibel, kwetsbaar en duur. En staat daarmee een goede dienstverlening aan burgers, overheid en ondernemers in de weg.

Dit besef heeft een beweging in gang gezet, hierbij staat de ontwikkeling van een nieuwe, toekomstbestendige infrastructuur centraal. Door dingen samen te organiseren ontstaat er een organische infrastructuur die gebaseerd is op het principe van commongrounds.

Het grote voordeel is dat het meer ruimte biedt om sneller en makkelijker te innoveren, en een beter inzicht geeft in de wijze waarop met gegevens wordt omgegaan. Met een infrastructuur op basis van commongrounds ligt de weg naar een open, transparant infrastructuur waarbinnen met inachtneming van de privacyregels gegevens sneller en veiliger kunnen worden uitgewisseld.

Quantum computing

Met de uitrol van Quantum computing in de komende jaren is de behoefte van meer jarige data groter aan het worden. En was Quantum computing tot nu toe iets wat werd vertraagd door de lage temperatuur rond het absolute nulpunt. Echter dat probleem lijkt vooralsnog niet meer te spelen en we maken weer stappen vooruit. We moeten ons gaan voorbereiden op de qubit de waarde die wordt gebruik als equivalent van de binary bit.

Waarom data verzamelen?

Sinds de opkomst van de mobiele telefoon zie je steeds meer bedrijven die zich gaan richten op het creëren van data. Het verzamelen van data is geen enkel probleem, als je daar als gebruiker je bewust van bent. Je hebt op dat moment een datalijst die je op verschillende manieren kan inzetten. Aan de hand van deze data kan eenvoudig patronen vaststellen die kunnen bijdragen aan oplossingen.

We zijn niet alleen.

We worden niet alleen steeds ouder maar blijven ook langer gezond. Onze leeftijd is gemiddeld met zo’n drie jaar gestegen, we ervaren daarbij ook steeds minder fysieke ongemakken. Of dat werkelijk zo is terug te vinden in sensor data. Echter om er zeker van te zijn, dat deze data alleen door ons zelf wordt verzameld hebben we hulp nodig. Mysensordata probeert duidelijk te krijgen welke hulp we daarbij nodig hebben.

IoT Conference & Exhibition Europe

Internet of Things Event.

Op 27 en 28 juni vindt in de Rai in Amsterdam de Iot Tech Expo en de Blockchain Expo plaats. Tijdens deze expo ligt de nadruk op AI voor een slimmere toekomst.

We gaan daar natuurlijk ideeën opdoen die we kunnen verwerken in ons project. En hoe we de drie technologieën kunnen integreren zonder afbreuk te doen aan onze doelstellingen.

Behalve andere start-ups zijn er ook venture capitalisten opzoek naar innovators op het gebied van artificieel intelligence en het Internet of things.

Twee dagen dus waarbij we voor twee keuzes staan een venture capitalist of onze eigen ico misschien.

My sensor data

De minimale data die nodig is : je sensor Naam, Sensor Mac Adres en Latitude/Longitude (die kan je ook handmatig ingeven). De rest is aan jezelf jij beslist welke data je nog meer wilt verzamelen.

MySensorData: beste idee

Op 7 juni was SIDN fonds aanwezig tijdens de Dag van de Domeinnaam, waar registrars live projecten konden pitchen.

MySensorData, het idee waarmee je via een app zelf bepaalt wat er met de sensordata van je mobiele telefoon gebeurt, kwam als beste uit de bus en won de SIDN fonds Pioniersprijs ter waarde van 10.000,- Met deze bijdrage kan het project als Pionier van start!

Het idee van MySensorData werkt als volgt. Elke smartphone bevat een aantal sensoren. Deze sensoren meten de hele dag door allemaal gegevens van jou. Met de MySensorData app kun je kijken welke data wordt opgeslagen en zelf bepalen of je deze data wilt gebruiken. Via het MySensorData platform kun je diverse toepassingen kiezen die op een verantwoorde en privacy vriendelijke manier je gegevens raadplegen. Met de bijdrage van SIDN fonds kunnen ze nu aan de slag aan Pioniersproject.

Henk Glerum van MySensorData: “Het is allemaal nog een beetje onwerkelijk en er spelen nu zoveel dingen die ik eerder niet had verwacht. Het is eigenlijk een sprong in het diepe. Een ding is wel zeker: we gaan werken aan iets moois, een app die je weer controle geeft over je eigen sensor data. Hoe dat uiteindelijk in code wordt omgezet is een vraag die de komende weken duidelijk moet worden”.

Het idee van MySensorData was een van de drie ideeën die tijdens de Dag van de Domeinnaam zijn gepitcht. Naast MySensorData werden ook de ideeën Cirkelz en Hostbot gepresenteerd. Vanuit de Vereniging van Registrars wordt er hulp geboden om deze ideeën verder te specificeren. Door deze samenwerking tijdens de Dag van de Domeinnaam hopen de Vereniging van Registrars en SIDN fonds de afstand tussen het registrarveld en het SIDN fonds wat verkleind te hebben.

Het heeft in ieder geval aangetoond dat de doelstellingen van het SIDN fonds en de ideeën van registrars minder ver uit elkaar liggen dan men denkt. In een half uur tijd zijn er 3 nieuwe projecten opgezet. Hopelijk krijgt dit een vervolg. Het smaakt in elk geval naar meer.

De jury op de Dag van de Domeinnaam bestond uit: Valerie Frissen (directeur SIDN fonds), Lennert den Teuling (Raad van Advies SIDN fonds) en Martijn Kamphuis (voorzitter Vereniging van Registrars).