2. Gyroscoop

De gyroscoop werkt om de werking van de versnellingsmeter te vergroten. Deze sensor helpt de versnellingsmeter om de oriëntatie van de telefoon beter te begrijpen door een extra as aan de mix toe te voegen. Deze extra as helpt met precisie.

1. Accelerometer

Een versnellingsmeter is een sensor die as-gebaseerde bewegingen kan waarnemen. De naam geeft het doel waarvoor deze sensor wordt gebruikt ook een beetje weg. Een versnellingsmeter meet de versnelling of kantelbeweging van je mobiele telefoon. Deze bewegingssensoren zijn behoorlijk geavanceerd en kunnen zelfs worden gebruikt om aardbevingen te detecteren. Dit is de reden waarom uw smartphone uw stappen kan registreren.

Smarttelefoons

Zijn een product van extremen als je een paar decennia terugkijkt, zou je je niet hebben kunnen voorstellen dat de smarttelefoon zo revolutionair zou worden. Moderne smarttelefoons zitten vol met nieuwe functies die worden bereikt met behulp van een verscheidenheid aan sensoren. Sensoren bieden een interface waarmee een mobiele telefoon kan communiceren met zijn externe omgeving.

Data inzichtelijk

Maakt data inzichtelijk en effectief technologie krijgt een steeds belangrijkere rol in ons leven. Door applicaties en sensoren krijgen we steeds meer inzichten. Deze inzichten bieden kansen om dingen aantoonbaar te maken en toegevoegde waarde te creeren. Door het gebruiken van onze data, kunnen we e-health, domotica en internetplatformen aansturen die de kwaliteit van leven verbeteren. En ons zelfredzamer maken.

Meten is weten

We kunnen alles meten en dus weten, alles over wie we zijn, wat we doen en wat we willen. Echter lijken we ons niet te beseffen dat Data inmiddels een groot goed is en dat het eigendom soms niet bij ons zelf ligt, organisaties observeren ons dag en nacht en verzamelen data en we weten niet hoe zij ermee omgaan. We weten niet goed hoe we naar onze data moeten kijken. En het juist interpreteren van Data is lastiger als je niet weet wat ermee te doen, toch lijken er grote bedrijven te zijn die meer zien in kwantitatieve data  dan in kwalitatieve data. Hierdoor ligt veel van onze data in de handen van bedrijven die daar geen mededelingen over doen.

Commongrond toegepast

In Estland worden real time gegevens gedeeld via X-Road. X-Road is een platform dat burger, overheid en ondernemers maximaal ondersteunt. Met X-Road wordt de data van de publieke en private sector gekoppeld. Om veiligheid te garanderen, wordt alle data digitaal ondertekend, gecodeerd, geverifieerd en gelogd.

Commongronds

Het begrip commongrounds duikt steeds vaker op als het gaat over realtime datastreams. Maar wat houdt het precies in? De ontsluiting van data loopt in veel huidige toepassingen via een complex systeem van koppelingen. Het maakt huidige toepassingen weinig flexibel, kwetsbaar en duur. En staat daarmee een goede dienstverlening aan burgers, overheid en ondernemers in de weg.

Dit besef heeft een beweging in gang gezet, hierbij staat de ontwikkeling van een nieuwe, toekomstbestendige infrastructuur centraal. Door dingen samen te organiseren ontstaat er een organische infrastructuur die gebaseerd is op het principe van commongrounds.

Het grote voordeel is dat het meer ruimte biedt om sneller en makkelijker te innoveren, en een beter inzicht geeft in de wijze waarop met gegevens wordt omgegaan. Met een infrastructuur op basis van commongrounds ligt de weg naar een open, transparant infrastructuur waarbinnen met inachtneming van de privacyregels gegevens sneller en veiliger kunnen worden uitgewisseld.

Quantum computing

Met de uitrol van Quantum computing in de komende jaren is de behoefte van meer jarige data groter aan het worden. En was Quantum computing tot nu toe iets wat werd vertraagd door de lage temperatuur rond het absolute nulpunt. Echter dat probleem lijkt vooralsnog niet meer te spelen en we maken weer stappen vooruit. We moeten ons gaan voorbereiden op de qubit de waarde die wordt gebruik als equivalent van de binary bit.

Waarom data verzamelen?

Sinds de opkomst van de mobiele telefoon zie je steeds meer bedrijven die zich gaan richten op het creëren van data. Het verzamelen van data is geen enkel probleem, als je daar als gebruiker je bewust van bent. Je hebt op dat moment een datalijst die je op verschillende manieren kan inzetten. Aan de hand van deze data kan eenvoudig patronen vaststellen die kunnen bijdragen aan oplossingen.

We zijn niet alleen.

We worden niet alleen steeds ouder maar blijven ook langer gezond. Onze leeftijd is gemiddeld met zo’n drie jaar gestegen, we ervaren daarbij ook steeds minder fysieke ongemakken. Of dat werkelijk zo is terug te vinden in sensor data. Echter om er zeker van te zijn, dat deze data alleen door ons zelf wordt verzameld hebben we hulp nodig. Mysensordata probeert duidelijk te krijgen welke hulp we daarbij nodig hebben.