Commongrond toegepast

In Estland worden real time gegevens gedeeld via X-Road. X-Road is een platform dat burger, overheid en ondernemers maximaal ondersteunt. Met X-Road wordt de data van de publieke en private sector gekoppeld. Om veiligheid te garanderen, wordt alle data digitaal ondertekend, gecodeerd, geverifieerd en gelogd.

Commongronds

Het begrip commongrounds duikt steeds vaker op als het gaat over realtime datastreams. Maar wat houdt het precies in? De ontsluiting van data loopt in veel huidige toepassingen via een complex systeem van koppelingen. Het maakt huidige toepassingen weinig flexibel, kwetsbaar en duur. En staat daarmee een goede dienstverlening aan burgers, overheid en ondernemers in de weg.

Dit besef heeft een beweging in gang gezet, hierbij staat de ontwikkeling van een nieuwe, toekomstbestendige infrastructuur centraal. Door dingen samen te organiseren ontstaat er een organische infrastructuur die gebaseerd is op het principe van commongrounds.

Het grote voordeel is dat het meer ruimte biedt om sneller en makkelijker te innoveren, en een beter inzicht geeft in de wijze waarop met gegevens wordt omgegaan. Met een infrastructuur op basis van commongrounds ligt de weg naar een open, transparant infrastructuur waarbinnen met inachtneming van de privacyregels gegevens sneller en veiliger kunnen worden uitgewisseld.