Privacy beleid

Bedrijven, overheden en organisaties hebben ook als taak, het naleven van de privacywetgeving.

Elk bedrijf moet een privacybeleid beschikbaar stellen cq publiceren, dat aan klanten en medewerkers laat weten hoe en waarom ze persoonlijke informatie moeten verwerken, en hoe ze met uw data omgaan.

Wat is een privacybeleid?

Een privacybeleid is een wettelijke overeenkomst waarin wordt uiteengezet welke gegevens worden verzamelt, hoe deze gebruikt worden, hoe deze worden opgeslagen en wie er nog meer toegang toe heeft (als het iemand anders is). Het is een overeenkomst tussen het bedrijf, overheid, organisatie en u, over hoe er met gegevens wordt omgegaan als u contact met hun heeft of zaken met ze doet.

Bijvoorbeeld het cookie gebruik op de website. In een privacybeleid wordt uitgelegd waarvoor de cookies worden gebruikt, of u zich ervoor kunnen afmelden en hoe u zich kunt afmelden.

In sommige gevallen is het uitleggen van dit soort beleid zelfs wettelijk verplicht.

Een bedrijf, overheid of organisatie heeft een privacybeleid nodig.

Omdat ze waarschijnlijk regelmatig de persoonlijke informatie van uw hun klant, potentiële klant of de bezoeker van hun website verzamelen en verwerken.

Dit kan zijn door financiële informatie te verzamelen om verkopen te voltooien, e-mailadressen om marketing-e-mails te verzenden en andere gerelateerde processen.

Wanneer dergelijke persoonlijke informatie wordt verzameld, treden privacywetten in werking en deze privacywetten vereisen consequent een privacybeleid.

Sommige van deze privacywetten die van toepassing kunnen zijn op activiteiten en een privacybeleid vereisen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

* Canada’s PIPEDA

* Californische CPRA

* Europesche Unie AVG

Dus als er persoonlijke informatie wordt verzamelt, is men wettelijk verplicht om een ​​privacybeleid te publiceren waarin wordt uitgelegd hoe en waarom persoonlijke informatie wordt verzamelt en gebruikt.

Dit privacybeleid moet voldoen aan de vereisten van de privacywetten die van toepassing zijn op de plaats waar u woont. Dit kan een beetje ingewikkeld worden, vooral als een bedrijf, overheid of organisatie actief is in meerdere regio’s.

Echter de basisinformatie van elk privacybeleid blijft gelijk.

Hoe wordt persoonlijke informatie verzamelt.

Het privacybeleid moet uitleggen hoe persoonlijke informatie wordt verzamelt. In dit gedeelte van het privacybeleid worden alle verschillende soorten persoonlijke informatie die worden verzamelt geïdentificeerd.

Er zijn waarschijnlijk twee manieren waarop persoonlijke informatie verzamelt:

* Wanneer u deze vrijwillig verstrekken (bijvoorbeeld via bestelformulieren, e-mails, enz.)

* Wanneer het automatisch verzamelt (bijvoorbeeld via cookies en analysetools)

Naast de persoonlijke informatie die uw verstrekt, is er ook de persoonlijke informatie die automatisch wordt verzamelt van u bezoek aan de website. De manier waarop dit soort persoonlijke informatie wordt verzamelt, kan zijn:

* Cookies, pixels en webbakens

* Analyse

* Crashrapportage

De soorten persoonlijke informatie die op deze manier worden verzamelt, kunnen zijn:

* IP adres

* Cookie-ID

* Apparaat ID

* Besturingssysteem

* Browsertype

* Website- of app-gebruiksinformatie

* Plaats

* Verwijzingsinformatie (d.w.z. de website waar de bezoeker vandaan kwam)

Het zal u misschien verbazen dat sommige van dit soort gegevens worden vermeld als ‘persoonlijke informatie’. Persoonlijke informatie wordt echter zeer ruim gedefinieerd, vooral in plaatsen zoals Californië, Canada en de EU.

Kortom, het privacybeleid moet men gebruiken om alle soorten informatie die u wordt verzamelt, bekend te maken.

Er mag alleen persoonlijke informatie worden verzamelt als er een specifieke reden is om deze te verzamelen. Het privacybeleid moet uitleggen hoe elk type persoonlijke informatie wordt verzamelt, gebruikt.

Hoe cookies worden gebruikt

Als cookies worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te laten zien, moet men u meer informatie geven over hoe en waarom men dit doet.

Het privacybeleid moet uitleggen:

* Wat zijn cookies?

* Waarom je ze gebruikt

* Welke soorten cookies worden er gebruikt

* Of er gebruik wordt gemaakt van tracking cookies die gebruikersactiviteit op andere websites hebben geregistreerd

* Hoe lang elk type cookie dat men gebruikt op uw apparaat blijft staan

* Hoe u cookies kunt uitschakelen

Derden met wie u persoonlijke informatie wordt gedeeld

Vrijwel elk bedrijf deelt persoonlijke informatie of staat andere bedrijven toe om namens het bedrijf persoonlijke informatie te verzamelen.

De kans is dus groot dat de persoonlijke gegevens van uw worden verwerkt door derden voor betalingen, antwoord op vragen of het uitleveren van spullen.

U persoonlijke informatie kan worden gedeeld met:

* E-mailmarketingbedrijven zoals MailChimp

* Online-enquêtebedrijven zoals SurveyMonkey

* Postvervoerders zoals PostNL

* Banken zoals de grote Nederlandse Banken

Te veel data

Uw applicaties, locatie, contacten, voicemailnummer en actieve abonnementen – dit is slechts een deel van de informatie die via je telefoon wordt verzameld.

Onlangs bleek nog dat er bij een populaire app voor sociale media, sprake van “buitensporige gegevensverzameling”.

Gezien de explosie in populariteit van Internet 2.0 wilde ze precies weten wat er werd verzameld over elk van de gebruikers.

“We moeten het soort informatie dat ze verzamelen controleren, omdat we niet kunnen bepalen hoe ze het gebruiken.”

“Met veel van de gegevens die ze verzamelen, gaan ze ofwel tot het uiterste of is het niet nodig”

“Daar is geen logische verklaring voor, behalve voor het verzamelen van gegevens.”

Verklaren meestal dat zijn gebruikersgegevens zijn opgeslagen in Europa en de VS. Echter onderzoek vond eerder echter meerdere subdomeinen over de hele wereld waar gegevens van de iOS-applicatie (Apple) naartoe konden worden verzonden, waaronder Baishan in China.

“Tijdens de analyse konden er niet met grote zekerheid worden bepaald wat het doel is van de diverse Server-verbinding, of waar gebruikersgegevens allemaal worden opgeslagen”

“De subdomein die verbonden zijn met de ‘diverse serververbindingen’ is opgelost op meerdere locaties over de hele wereld.

“Opmerking: alleen de iOS-versie had deze directe serververbinding met het niet vertrouwde bestemmingen. Er kon geen directe serververbinding met een nieuwe vertrouwde bestemming te vinden in de Android-versie van deze app.

“Daaronder is er een enorme hoeveelheid gegevens waarvan we niet beseffen dat we ze delen”

“De enorme hoeveelheid gegevens die op zulke ondoorzichtige manieren kan worden verzameld, hebben we nog nooit eerder in de menselijke geschiedenis gezien.”

Sommige bedrijven gebruiken opzettelijk, juridisch en politiek jargon om het voor gebruikers moeilijker te maken, om te weten welke gegevens worden verzameld en hoe deze kunnen worden gebruikt.

“Ongeacht of het in hun beleid is geschreven, die gegevens zullen worden verzameld. Als het in sommige landen toegankelijk is, dan is daar altijd een probleem.”

“Apps zijn er om op grote schaal data te verzamelen. Tenzij we voor de app betalen, verzamelt deze gegevens over u, ongeacht de privacy-instellingen die we kiezen .

“Misschien gebruik je een app voor je bedrijf of voor de lol, maar de realiteit is dat iedereen potentieel gevaar loopt.”

Hoewel je als gebruiker misschien onschuldige redenen hebt om nu berichten te posten, weet je niet wat voor soort privacy je in de toekomst nodig zou kunnen hebben.

“Je weet daarom nooit welke digitale broodkruimels je achterlaat, niet alleen van jezelf, maar ook van je vrienden en familie”

En als we een verandering willen zien in de manier waarop apps met onze gegevens omgaan?

“Zit er maar één ding voor ons op Verwijder de app die je niet vertrouwd”

“Uiteindelijk sturen wij zelf deze apps aan. Ontwikkelaars kunnen hun plannen alleen uitrollen, hts en pushen voor een toekomst die ze willen als wij dat toestaan, maar dat is niet de toekomst die wij zelf voor ogen hebben.”

Informatie

We blijven informatie verzamelen om het datalandschap, te verfijnen en doelgerichter te maken. Data is de grote kans van onze tijd en biedt de mogelijkheid van een beter geïnformeerde en beter verbonden toekomst.

Gegevens moeten de kern vormen van onze inspanningen om de belangrijkste uitdagingen aan te pakken en de doelstellingen te halen. Het creëren van het juiste data-ecosysteem heeft het potentieel om bijna elk onderdeel van onze samenleving en economie te transformeren – van het stimuleren van handel en productiviteit tot het stimuleren van bedrijven en het scheppen van banen, het veiligstellen van wetenschappelijke doorbraken en het creëren van een betere en eerlijkere samenleving voor iedereen.

De realisatie van de waarde van data voor onze samenleving hangt niet alleen af ​​van de data zelf, maar ook van de richtlijnen die we inzetten voor de governance ervan. Vijf prioritaire prioriteiten, waarbij de nummer één: het ontsluiten van de waarde van data voor de hele samenleving. Als onderdeel van deze missie hebben we ons gecommitteerd aan het ontwikkelen van een weloverwogen model om te bepalen wat nodig is om de juiste voorwaarden te scheppen om gegevens bruikbaar, toegankelijk en beschikbaar te maken in de hele samenleving, terwijl de gegevensrechten van een ieder worden beschermd. intellectueel eigendom. In dit kader is vastgelegd hoe we hiermee omgaat met betrekking tot data in de private en andere sectoren. Wat aansluit bij de bredere doelen die we voor ogen hebben en omvat het werk dat we moeten doen om de data-economie te ondersteunen.

We begrijpen, dat dit van cruciaal belang zal zijn om wereldwijd concurrerend te blijven, opkomende mondiale normen te beïnvloeden en onze welvaart te behouden; onze positie op het gebied van wetenschap en technologie te behouden. Het is waarschijnlijk dat hiervoor voortdurende investeringen en actie nodig zullen zijn om onze positie veilig te stellen en onze ambities om een ​​wetenschappelijke en een leidende digitale voorsprong, te realiseren.

Om een basis te ontwikkelen die een ​​robuust en geïnformeerd kader faciliteert.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de volledige waarde van gegevens niet wordt gerealiseerd, omdat essentiële informatie niet op de juiste plaats komt. Gegevens met veel potentieel blijven vergrendeld, wat leidt tot gemiste kansen voor groei en innovatie.

Het meer beschikbaar maken van die gegevens kan helpen het bereik te verbeteren, benchmarking en inzichten te ondersteunen, open innovatie te stimuleren, supply chain-optimalisatie te stimuleren, gereguleerde gegevensuitwisseling te omarmen, uitdagingen aan te pakken en vertrouwen op te bouwen. efficiëntiebesparingen, het ontwikkelen van nieuwe of het verbeteren van bestaande producten, het creëren van nieuwe of betere diensten, het oplossen van bestaande of toekomstige zakelijke problemen, of het verkrijgen van meer inzicht in de gegevens die we zelf bezitten.

Hoe kunnen de juiste voorwaarden worden geschept om data bruikbaar, toegankelijk en beschikbaar te maken in de hele economie, terwijl de datarechten van mensen en het intellectuele eigendom van een ieder toch worden beschermd?

Een eerlijkere samenleving voor iedereen creëren: gegevens kunnen de samenleving machtigen en voordelen opleveren die verder gaan dan de economie. Om ervoor te zorgen dat gegevens ten volle worden benut en de voordelen van gegevenstransformatie door iedereen in de samenleving gelijk word gevoeld, moeten we ervoor zorgen dat gegevens op een verantwoorde manier worden gebruikt en op een manier die mensen vertrouwen.

Door een gebrek aan prikkels om gegevens te delen, worden we mogelijk niet voldoende gestimuleerd om gegevens te delen of toegang te verlenen. Door daadwerkelijke risico’s van het schenden van gegevensbeschermingswetten, intellectuele eigendomsrechten of regelgevende vereisten die ons ervan weerhouden om gegevens te gebruiken of te openen.

Een gebrek aan kennis. Het kan zijn dat we onvoldoende kennis hebben over het mogelijke gebruik van onze gegevens, terwijl gegevensgebruikers onvoldoende kennis hebben van welke gegevens beschikbaar kunnen worden gesteld en hoe.

Commerciële, reputatie- en ethische risico’s. Het waargenomen of daadwerkelijke risico om concurrentievoordeel te verliezen, reputatieschade te lijden door gegevensgebruik dat het vertrouwen van anderen schendt, of het mogelijk maken van ethisch twijfelachtig gebruik van gegevens, kan de toegang tot en het delen van gegevens ontmoedigen.

Maar mogelijk zijn we gewoon niet bereid zijn om gegevens beschikbaar te stellen?

Vanwege de beperkte informatie die kan worden verkregen uit datasets, of gebrek aan tijd/middelen om dergelijke informatie te beoordelen. We weten misschien ook niet hoe we de kwaliteit en interoperabiliteit van de gedeelde of verkregen gegevens moeten beoordelen of waarborgen.

Op termijn zal het belangrijk zijn om te begrijpen hoe en waar we de ​​maximale impact bereiken. En parallel ontwikkelen we een basis om dit te identificeren en te onderbouwen.

BIV classificatie

Vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid, ook wel de BIV classificatie genoemd, is een model dat is ontworpen om het beleid voor informatiebeveiliging binnen een organisatie te sturen. Hoewel elementen van de classificatie drie van de meest fundamentele en cruciale cyberbeveiligingsbehoeften zijn, gaan er stemmen op om een upgrade uit te voeren om effectief te blijven.

In deze context wordt vertrouwelijkheid dan uitgebreid met een reeks regels die de toegang tot informatie beperken, integriteit is de verzekering dat de informatie betrouwbaar en nauwkeurig is, en beschikbaarheid is een garantie voor betrouwbare toegang tot de informatie door bevoegde personen.

Vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid

Het volgende is een uitsplitsing van de drie belangrijkste concepten die de BIV classificatie vormen:

Beschikbaarheid betekent dat informatie consistent en gemakkelijk toegankelijk moet zijn voor gebruiker, eigenaar of bevoegde partijen. Het gaat om het goed onderhouden van hardware en technische infrastructuur en systemen die de informatie vasthouden en weergeven.

Integriteit omvat het handhaven van de consistentie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van gegevens gedurende de gehele datacyclus. Gegevens mogen tijdens het transport niet worden gewijzigd en er moeten maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat gegevens niet door onbevoegden kunnen worden gewijzigd (bijvoorbeeld bij schending van de vertrouwelijkheid).

Vertrouwelijkheid is ongeveer gelijk aan privacy. Vertrouwelijkheidsmaatregelen zijn ontworpen om te voorkomen dat gevoelige informatie ongeautoriseerde toegangspogingen tot gevolg heeft. Het is gebruikelijk dat gegevens worden gecategoriseerd op basis van de hoeveelheid en het type schade dat zou kunnen worden aangericht als het in verkeerde handen zou vallen. Op basis van die categorieën kunnen dan min of meer stringente maatregelen worden genomen.

Vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid worden samen beschouwd als de drie belangrijkste begrippen binnen informatiebeveiliging.

Het samen beschouwen van deze drie principes in het kader van de “classificatie” kan helpen bij de ontwikkeling van beveiligingsbeleid voor organisaties. Bij het evalueren van behoeften en gebruiksscenario’s voor potentiële nieuwe producten en technologieën, helpt organisaties om gerichte vragen te stellen over hoe waarde wordt geleverd op deze drie gebieden.

Door de drie concepten van de  BIV-classificatie samen te beschouwen als een onderling verbonden systeem, in plaats van als onafhankelijke concepten, kunnen organisaties de relaties tussen de drie begrijpen.

Deze kenmerken zijn essentieel: het is een instellingsbrede kwestie. Bedrijven zijn verantwoordelijk. het wordt gezien als een institutionele vereiste (kosten van zakendoen) en het is gebaseerd op risico’s.

Beheer van informatiebeveiliging is het maken van back-ups, het bewaken van cloud computing-services en het controleren van firewalls; het is het grootste deel van het dagelijkse werk van uw it-afdeling. governance is de reeks brede principes en waarden die de manier waarop een organisatie wordt bestuurt, begeleid. het gaat om de visie, missie en waarden. Gegevens overheidsbeleid. een beleid voor gegevensbeheer is een document dat formeel beschrijft hoe gegevens van de organisatie zullen worden beheerd en gecontroleerd.

Data governance is het strategische programma dat de rollen, regels, processen en best practices definieert die een organisatie zal volgen om de veiligheid, kwaliteit en correct gebruik van haar data te waarborgen. data governance biedt een blauwdruk van controles om het effectieve beheer van gegevens op ondernemingsniveau te waarborgen. de input voor data governance is standaard.

Gegevensbeheer is de reeks processen en procedures die organisaties gebruiken om hun gegevens te beheren, gebruiken en beschermen. in deze context kunnen gegevens verwijzen naar een subset van de digitale of hardcopy-activa van een bedrijf. het definiëren van wat gegevens voor een organisatie betekenen, is een van de belangrijkste best practices voor gegevensbeheer. Data governance richt zich op technische data-infrastructuur, terwijl information governance zich richt op bedrijfsprocessen rondom data en fysieke informatie. veelgebruikte tools voor gegevensbeheer zijn toepassingen, databases, streamverwerking, mdm, beveiliging en noodherstel. veelvoorkomende rollen op het gebied van informatiebeheer omvatten bedrijfsrisico’s.