Data inzichtelijk

Maakt data inzichtelijk en effectief technologie krijgt een steeds belangrijkere rol in ons leven. Door applicaties en sensoren krijgen we steeds meer inzichten. Deze inzichten bieden kansen om dingen aantoonbaar te maken en toegevoegde waarde te creeren. Door het gebruiken van onze data, kunnen we e-health, domotica en internetplatformen aansturen die de kwaliteit van leven verbeteren. En ons zelfredzamer maken.

Meten is weten

We kunnen alles meten en dus weten, alles over wie we zijn, wat we doen en wat we willen. Echter lijken we ons niet te beseffen dat Data inmiddels een groot goed is en dat het eigendom soms niet bij ons zelf ligt, organisaties observeren ons dag en nacht en verzamelen data en we weten niet hoe zij ermee omgaan. We weten niet goed hoe we naar onze data moeten kijken. En het juist interpreteren van Data is lastiger als je niet weet wat ermee te doen, toch lijken er grote bedrijven te zijn die meer zien in kwantitatieve data  dan in kwalitatieve data. Hierdoor ligt veel van onze data in de handen van bedrijven die daar geen mededelingen over doen.

Commongrond toegepast

In Estland worden real time gegevens gedeeld via X-Road. X-Road is een platform dat burger, overheid en ondernemers maximaal ondersteunt. Met X-Road wordt de data van de publieke en private sector gekoppeld. Om veiligheid te garanderen, wordt alle data digitaal ondertekend, gecodeerd, geverifieerd en gelogd.

Commongronds

Het begrip commongrounds duikt steeds vaker op als het gaat over realtime datastreams. Maar wat houdt het precies in? De ontsluiting van data loopt in veel huidige toepassingen via een complex systeem van koppelingen. Het maakt huidige toepassingen weinig flexibel, kwetsbaar en duur. En staat daarmee een goede dienstverlening aan burgers, overheid en ondernemers in de weg.

Dit besef heeft een beweging in gang gezet, hierbij staat de ontwikkeling van een nieuwe, toekomstbestendige infrastructuur centraal. Door dingen samen te organiseren ontstaat er een organische infrastructuur die gebaseerd is op het principe van commongrounds.

Het grote voordeel is dat het meer ruimte biedt om sneller en makkelijker te innoveren, en een beter inzicht geeft in de wijze waarop met gegevens wordt omgegaan. Met een infrastructuur op basis van commongrounds ligt de weg naar een open, transparant infrastructuur waarbinnen met inachtneming van de privacyregels gegevens sneller en veiliger kunnen worden uitgewisseld.