Data wat kun je ermee?


Ontdekken hoe jouw unieke data aan brondata toegevoegd kan worden. Dat is niet ‘iets doen met data’, maar een concreet probleem kunnen oplossen. Daarna ga je experimenteren door een model te trainen met data.

Europese infrastructuur

Europa heeft een eigen data-infrastructuur nodig die de datasoevereiniteit waarborgt en het mogelijk maakt om data meer te delen, op een veilige manier. De opmaat naar een geheel nieuw, Europees internet. ‘Omdat het bestaande internet is eigenlijk niet veilig genoeg is’.

Sprong naar 5G

Maken we de sprong van een beschaving die netwerken gebruikt, naar het worden van een fundamentele en onlosmakelijke deel van het netwerk.

Intelligente, ‘mens-kritische’ netwerken gebouwd met 5G-technologie maken ons leven slimmer, veiliger en duurzamer. En zullen onze industrieën transformeren. Onmisbare netwerken die complexere dingen doen. 5G-netwerkdiensten die ongelooflijk dynamisch zijn en in realtime reageren op veranderende omstandigheden.

De eerste vereiste hiervoor is zichtbaarheid van elk apparaat via het netwerk en in een cloud. 

Gegevens uit meerdere domeinen en bronnen correleren, afwijkingen vaststellen, contextuele informatie verwerken, risico’s af wegen.