Verklaarbare intelligentie.

Waarom we explainable AI (XAI) nodig hebben, niet alleen responsabele AI.

Organisaties moeten niet alleen verantwoord omgaan met brondata, maar ook het gebruikte rekenmodellen moet verklaarbaar zijn. Vooringenomenheid blijft namelijk een groot probleem als het om AI gaat.

AI heeft steeds meer invloed op ons dagelijks leven, van het versnellen van de zoektocht naar een vaccins tot het voorspellen van de onderzoeksresultaten.

Maar er zijn groeiende zorgen over hoe organisaties, bedrijven en overheden ervoor kunnen zorgen dat ze brondata op een verantwoorde wijze gebruiken. Het verbeteren van de maatschappelijke waarde, het verminderen van risico’s, het vergroten van vertrouwen en transparantie van de rekenmodellen voor AI.

Verantwoorde AI, is hierin een waardevol concept, maar niet voldoende om AI te redden van zorgen over mogelijke vooroordelen en discriminatie.

Nu kunstmatige intelligentie steeds vaker wordt gebruikt in het bedrijfsleven en in de samenleving, moeten organisaties, bedrijven en overheden zich bewust zijn, van de menselijke vooringenomenheid die in hun rekenmodellen binnensluipt.

Als het vertrouwen in een nieuwe technologie eenmaal is verdwenen, is het buitengewoon moeilijk om deze terug te winnen. Organisaties, bedrijven en overheden die AI ontwikkelen en gebruiken, moeten dus verder gaan dan verantwoorde AI als ze de betrouwbaarheid en transparantie van hun AI-toepassingen willen vergroten.

De oplossing is om explainable AI (XAI) te implementeren, met het doel, de grondgedachte en het besluitvormingsproces van de AI-oplossing te beschrijven op een Jip en Janneke manier, die door iedereen kan worden begrepen.

Explaineble AI (XAI) geeft de organisatie die deze oplossing implementeert de zekerheid dat de besluitvorming plaatsvindt op een manier die uit te leggen is aan hun klanten of gebruikers. Het is daarbij cruciaal dat het elke beslissing snel en gemakkelijk kan worden gerechtvaardigd om beschuldigingen van vooringenomenheid te vermijden.

Explaineble AI (XAI) kan er ook voor zorgen dat beslissingen die eruit voortvloeien, onpartijdig en onafhankelijk zijn zodat er meer vertrouwen is in de beslissingen. Daarbij krijgt het gevoel dat men eerlijk wordt behandeld, en niet onderworpen te zijn aan een bevooroordeeld rekenmodel. In de gebieden waar het publieke belang bij betrokken is, is het essentieel dat het besluitvormingsproces volledig transparant zijn.

Vergissen is menselijk dus pas op voor het onfeilbare rekenmodel dat beslissingen neemt met enige vooringenomenheid.

Er zijn veel technieken die organisaties, bedrijven en overheden kunnen gebruiken om explainable AI (XAI) te ontwikkelen. Ze moeten hierbij niet alleen hun systeem voortdurend nieuwe dingen leren, maar ze moeten er ook voor zorgen dat de juiste informatie beschikbaar is en er geen foute of bevooroordeelde informatie gebruikt wordt als basis van toekomstige rekenmodellen.

Organisaties, bedrijven en overheden zouden ook een menselijk element aan hun AI moeten toevoegen, vooral als er signalering plaats vindt op basis van het rekenmodel. Als een systeem strafrechtelijke veroordelingen automatisch signaleert zonder rekening te houden met de ernst van de overtreding, kan een persoon met een boete voor snelheidsovertredingen op dezelfde manier worden behandeld als iemand die een levensdelict heeft begaan.

Aan explainable AI (XAI) systemen zou het voordeel van de twijfel moeten worden gegeven. Zodat als er een rode vlag wordt gehesen, er geen uitsluiting volgt, maar een waarschuwing wordt geven voor nadere controle.

Data om ons heen.

Welke data kun je vinden in openbare bronnen op het internet, de data van 2,4 miljoen individuen, 650 duizend organisaties, 2,3 miljard nieuwsartikelen en 2,1 miljard posts op sociale media. Verzameld via middelen die algemeen bekend zijn binnen de gegevensverzamelingsindustrie en gebruik makend van relatief ongecompliceerde gegevensverzamelingstechnieken.

Hiermee bouw je een database rond talrijke bestaande databases of platforms in één grote database met meerdere overlappingen. Aanzienlijke hoeveelheden gegevens die zijn te crawlen uit beheerde databases. Om zo persoonlijke en professionele profielen van personen wereldwijd op te bouwen.

Persoonlijke gegevens kunnen worden opgebouwd rond sleutelfiguren in de familiaire omgeving en zakelijke contacten. En worden gecrawld van bekende platforms als Facebook, Twitter en LinkedIn, evenals als andere openbare bronnen. Naast persoonlijke informatie is informatie over berichten, vind-ik-leuks en reTweets te crawlen.

Daarbij is het mogelijk foto’s van individuen in openbare sites, zoals Twitter, Facebook of LinkedIn te crawlen. Deze foto’s uit openbare bronnen kunnen vervolgens opgeslagen met de reeds opgeslagen data van een persoon of organisatie. Zo ontstaat een gedetailleerd beeld van een persoon dat via openbare sites, zoals Twitter, Facebook of LinkedIn ook nog up to data kan worden gehouden.

En al deze data hebben of wordt namens ons gedeeld met een ieder die het in wil zien. Daarbij staan we op het punt om nog meer data te delen of wordt er straks nog meer data over ons gedeeld. Hierbij schuilt een ongeluk in een klein stukje data waardoor dingen opeens heel anders kunnen worden uitgelegd. Reden te meer dat we voorzichtig zijn met hoe we wat met wie gaan delen voor er verdien modellen zijn om deze data ten gelde te maken.

Kunstmatig intelligentie.

Hoe zit het met de gevaren van kunstmatige intelligentie misschien heb je een of alle van de volgende films gezien. The Matrix, The Terminator, Battlestar Galactica, Westworld of Lost in Space? Deze verhalen delen allemaal een toekomst met antihelden en een vorm van kunstmatige intelligentie (AI) die ontspoord is.

Gefascineerd door onze relatie met machines en visa versa. Hebben deze films onze perceptie op het gebied van AI gevormd.

Maar hoe krachtig is AI en is het zo bedreigend als ons soms wordt voorgeschoteld? Is AI een bedreiging voor de mensheid of een kans op een beter leven buiten de anonimiteit?

Wat doet kunstmatige intelligentie echt?

Kunstmatige intelligentie is een kracht voor het goede in goede handen.

De privacy-compliance-technologie die we willen gaan gebruiken of reeds gebruiken is voor een groot deel afhankelijk van kunstmatige intelligentie. Dat komt omdat AI verzoeken omtrent privacy, inclusief bescherming en verwijdering op verzoek van gegevens, sneller en efficiënter verwerkt dan een mens. Bovendien beschermt uw zichzelf door gegevens te laten afhandelen zonder blootstelling aan menselijke ogen.

Maar er ligt al we een nadeel op de loer emotie-AI, “een systeem dat je begrijp en je taal spreekt en met je communiceert doormiddel van soft skills”. Eindelijk iemand die denkt als jij, doet als jij en begrijpt wat je behoeftes zijn. Maar ook iemand die zorgt dat je geen flater meer kan slaan en je altijd de juiste richting in stuurt. Zodat je leven zich afspeelde in volledige harmonie tussen mensen onderling en tussen de mens en natuur om hem heen.

Kwetsbaarheden

Kwetsbaarheden in apparaten die zijn verbonden met WiFi in uw huis, auto of op uw werk kunnen uw gegevens en locatie onthullen. Zo weet je tv dat je naar oude afleveringen van Vrienden hebt gekeken. Uw slimme broodrooster kan worden gehackt om deel te nemen aan een ddos aanval op een bedrijf of de overheid.

Maar gelukkig zijn er eenvoudige stappen die u zelf kunt nemen om dit te voorkomen, zoals controleren hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en gedeeld, en apparaten met internetverbinding uitschakelen wanneer u ze niet nodig heeft of gebruikt, zo kunnen we de privacyrisico’s helpen te verminderen.

Zeker nu steeds meer alledaagse voorwerpen met elkaar worden verbonden via het internet. Enkele voorbeelden zijn:

* beveiligingssystemen

* digitale assistenten

* verbonden speelgoed

* digitale gezondheidstechnologieën

Deze apparaten vormen het Internet of Things (IoT). Over het algemeen is het IoT het netwerken van fysieke objecten, waardoor ze verbinding kunnen maken via internet en gegevens kunnen delen. Deze aangesloten apparaten kunnen onafhankelijk functioneren zonder menselijke tussenkomst of beslissingen. Velen werken ook samen met uw smartphone, computer of tablet, zodat u toegang hebt tot IoT-apparaatgerelateerde gegevens en uw apparaat kunt bedienen.

Verhoogde connectiviteit biedt voordelen, zoals het bijhouden van uw fitnessvoortgang of het bewaken van de veiligheid van uw huis wanneer u weg bent. Digitale gezondheidstechnologieën, zoals glucosemeters of apparaten die medicatie toedienen, kunnen u helpen chronische gezondheidsproblemen beter te beheren. Ze kunnen echter ook risico’s voor uw privacy opleveren.

Naarmate het IoT groeit, worden uw dagelijkse activiteiten en gedrag steeds vaker gevolgd, gemeten en geanalyseerd. Dit roept vragen op als:

* Wie kan uw gegevens zien?

* Hoe worden uw gegevens gebruikt?

* Wat kunt u doen om te bepalen hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en gedeeld?