Belang van privacy

We hechten belang aan privacy.

Privacy is van cruciaal belang en wordt beschouwd als een noodzaak bij transacties op het internet. De praktijken op het gebied van privacy, de impact van privacy op organisaties, instellingen, overheden en hun opvattingen over dataprivacy. Investeringen in privacy blijven stijgen en leveren organisaties, instellingen en overheden een hoog rendement op investering.

Privacy is een echte zakelijke noodzaak geworden en een cruciaal onderdeel van het klantvertrouwen voor organisaties over de hele wereld. Waarbij klanten niets zouden kopen als hun gegevens niet goed beschermd zijn, en externe privacycertificeringen zijn daar belangrijk in het aankoop proces.

Dataprivacy is cruciaal voor zakelijk succes en privacy-investeringen stijgen.

Privacy is een fundamenteel mensenrecht, daarom moeten we het beschermen met adequate beveiligings- en transparantietools. En organisaties, instellingen en overheden kunnen aanzienlijke zakelijke waarde halen uit privacy en het als een zakelijke noodzaak beschouwen.

De Return on Investment (ROI) van Privacy blijft hoog, met grote voordelen voor kleine tot middelgrote organisaties, instellingen en overheden.

Aanzienlijke zakelijke waarde uit privacy halen, vooral als het gaat om het verminderen van vertragingen, het beperken van verliezen door datalekken, innovatie mogelijk maken, efficiëntie bereiken, vertrouwen opbouwen bij klanten en de online omgeving aantrekkelijker maken.

Privacywetgeving wordt wereldwijd nog steeds zeer goed ontvangen, hoewel het naleven van deze wetten vaak aanzienlijke inspanningen en kosten met zich meebrengt (bijvoorbeeld het catalogiseren van gegevens, het bijhouden van gegevens over verwerkingsactiviteiten, het implementeren van controles – privacy by design, reageren op verzoeken van gebruikers).

Als het gaat om gegevensprivacy en opslag, is naleving van de wetgeving en rechtsgebieden topprioriteit. Cybersecurity heeft betrekking op alle sectoren, dus het is belangrijk dat aan verschillende eisen wordt voldaan binnen de parameters van het huidige beleid.

Aangezien overheden, instellingen en organisaties verdere gegevensbescherming blijven eisen, stellen ze eisen aan de lokalisatie van gegevens. Maar er hangt een prijskaartje aan lokaal en die brengen aanzienlijke kosten met zich meebrengen voor de bedrijfsvoering.

Tot slot, als het gaat om het gebruik van data, organisatie, instellingen en overheden hebben de verantwoordelijkheid om data alleen op een verantwoorde manier te gebruiken. En moet over processen beschikken om ervoor te zorgen dat geautomatiseerde besluitvorming plaatsvindt in overeenstemming met de verwachtingen van de klant. Meer transparantie omdat consumenten zich zorgen maken, over het gebruik van gegevens in AI en geautomatiseerde besluitvorming. Daarbij vinden consumenten dat ze hun gegevens niet adequaat kunnen beschermen, vooral omdat ze niet begrijpen wat organisaties, instellingen en overheden verzamelen en met hun gegevens doen.

Het publiceren als onderdeel van het streven naar transparantie en aanpassingsvermogen door een governanceproces en concrete werkmethoden voor ontwikkelingsteams, inclusief essentiële communicatiekanalen met klanten en achterban.

Privacy

Gegevensprivacy wordt beschouwd als een van de belangrijkste onderwerpen van het decennium. Incidenten rond gegevensprivacy staan centraal, waarbij klanten compensatie eisen voor het verliezen van persoonsgegevens vanwege problemen die voortvloeien uit een slechte beveiliging van persoonsgegevens.

Consumenten vertrouwen vanwege hun voortdurende hang naar informatie online steeds vaker hun privégegevens toe aan bedrijven, instellingen en overheden. En omdat datalekken elk jaar nieuwe hoogtepunten lijken te bereiken, roept dit vragen op over de aansprakelijkheid en aansprakelijkheid van bedrijven, instellingen en overheden, die gevoelige gegevens verzamelen, verwerken en bewaren.

De noodzaak om nieuwe producten te ontwikkelen, de gebruikerservaring te personaliseren en gerichte marketingcampagnes te creëren, drijft bedrijven, instellingen en overheden steeds meer ertoe om locatietracking, gebruiksstatistieken en andere vormen van persoonlijk identificeerbare informatie (PII) te verzamelen.

Met de verspreiding van het internet der dingen (IoT), biometrische toepassingen en kunstmatige intelligentie in ons dagelijks leven. Zorgt voor een explosie van gegevensverzamelingspunten, waardoor de privacy van de consument een steeds groter risico lopen.

Aangezien het internet geen grenzen kent, is er een groeiende bezorgdheid over illegale grensoverschrijdende gegevensoverdracht.

Van bedrijven, instellingen en overheden wordt steeds meer verwacht dat ze  meer verantwoordelijkheid nemen

Er is geen wondermiddel voor de veilige opslag van persoonsgegevens ; verschillende organisaties bevinden zich in verschillende stadia opweg naar een vorm van volwassenheid. Privacy is een evolutionair proces dat rijpt met tijd, vallen en opstaan, ervaring en veranderingen online en in de regelgeving.

Gegevensbescherming betreft elke onderdeel van de manier waarop we werken waarbij iedereen de neiging heeft om gegevens anders te verwerken. Elk bedrijf, instelling en overheidsorgaan heeft een ander inzamelpunt en een aantal externe bronnen waarmee ze te maken hebben. Dit zorgt ervoor dat er alleen rekening wordt gehouden met eigenbelangen, in elk proces en bij elke bron.

Omschrijving van inzamelpunten en werkwijzen helpt de zaken in perspectief te plaatsen en geeft een nauwkeurig en gedetailleerd inzicht in organisatorische praktijken en belangrijke risicogebieden. Daarbij moet de volledige gegevenslevenscyclus in kaart worden gebracht en het proces dat wordt gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan, te openen, te gebruiken en te delen. Een overzicht van de wettelijke en contractuele verplichtingen van de organisatie en het proces waarmee eindgebruikers hun privacy rechten kunnen beheren.

Vanwege wettelijke en nalevingsverplichtingen kunnen bedrijven, instellingen en overheden een veelvoorkomende fout maken tijdens hun reis naar gegevensprivacy, omdat ze het zien als een checklist van items die moeten worden doorkruist. Bedrijven, instellingen en overheden zouden privacy in plaats daarvan moeten zien als het grondrecht en nalevingspraktijken als een stap op de goede weg, niet als de uiteindelijke bestemming.

Naarmate bedrijven, instellingen en overheden evolueren, moeten hun processen, producten en bronnen mee evolueren. En regelmatig een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitvoeren om risico’s proactief te identificeren en de kans op eventuele gevolgen voor de organisatie of haar klanten te verkleinen.

Het internet is van iedereen, en als klanten, consumenten en burgers hebben ook wij de verantwoordelijkheid om een ​​veiligere privacyhygiëne toe te passen.

Evalueer regelmatig welke platforms gegevens verzamelen of routinematig gegevens over uw interesses en activiteiten kunnen publiceren zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Zorg ervoor dat u uw privacy-instellingen regelmatig controleert en of weergegeven waar u voor staat. Deel alleen informatie waarbij u zich prettig voelt als deze online een eigen leven leiden.

De Global Privacy Control (GPC)-functionaliteit zorgt ervoor dat consumenten kunnen opteren voor het feit dat hun persoonlijke gegevens niet worden verkocht door de websites die ze bezoeken. Waarbij we kunnen kiezen om cookies van derden in hun browser uit te schakelen. Om zo de online blootstelling tot op zekere hoogte beperken, maar weet dat deze technologie al op het punt staat te worden vervangen. En andere vormen van blootstelling daarvoor in de plaats zullen komen.

Gebruik een wachtwoord beheerder en hergebruikt wachtwoorden niet op websites, apparaten en apps. Stap over op wachtwoord beheerder van een derde partij (niet die van browsers), die een veilige, gemakkelijke en handige manier bieden om sterke wachtwoorden op te slaan en automatisch te genereren en het privacyrisico te verminderen in het geval van een inbreuk of datalek.

Naarmate de regelgeving verandert en het internet net zo vertegenwoordigd wordt als elektriciteit, zal komt dataprivacy voorop te staan bij elke interactie. Die we als individuen, bedrijven, instellingen en overheden doen daarbij moeten we keuzes zorgvuldig maken en waakzaam blijven, zodat we onze persoonsgegevens kunnen beschermen en het misbruik van persoonlijke informatie kunnen beheersen.

Bewustekeuze

Data Privacy wat is het en hoe kunnen we online veilig blijven.

Begrijpen hoe informatie wordt opgeslagen en waarmee we akkoord zijn gegaan wanneer we op internet surfen, websites bezoeken, apps en web services gebruiken, wat is de sleutel tot het beschermen van uw online privacy.

Een belangrijke stap om de gemiddelde gebruiker te helpen zijn privacy online te beschermen en om grotere bedrijven te helpen de gegevens van hun bezoekers en klanten goed te beschermen.

Even een waarschuwing vooraf sommige van de website die u bezocht voor onze website kunnen een commissie verdienen als u een partner website van hen bezoekt en iets koopt.

Data Privacy is een internationale inspanning om bewustzijn te creëren over het belang van het ontwikkelen van goede gegevensprivacy voor internetgebruikers. Veel organisaties helpen bij bewustwording van het belang van veiligheid, privacy en het online veilig houden van onze gegevens.

Het belangrijkste doel is simpelweg om te helpen goede gewoonten te ontwikkelen om onze privacy te beschermen bij het gebruik van internet.

Gegevensprivacy, ook wel “informatieprivacy” genoemd, is de mogelijkheid om te communiceren met gegevens, internet en andere technologieën, terwijl de veiligheid en privacy van die informatie behouden blijft bij interactie ermee. Dit betekent begrijpen wat wel en niet kan worden gedeeld of verspreid.

De wetgeving omtrent Gegevensprivacy verandert voortdurend, zoals met de AVG. Dit is een punt van zorg voor veel bedrijven die internet gebruiken, maar  ook alledaagse, informele technologiegebruikers die aspecten van hun persoonlijke informatie op internet achterlaten. Dit kan een veelheid aan verschillende stukjes informatie zijn:

Persoonlijke identiteitsgegevens – namen, adressen, burgerservicenummers

Financiële informatie – creditcardnummers, bankrekeningnummers

Biologische informatie – monsters van je DNA die je naar website’s

Zorgdossiers – resultaten van onderzoeken online beschikbaar stellen

Locatiegebaseerde informatie – met behulp van GPS en andere locatieservices op uw telefoon, tablet, laptop of pc

Voorkeuren op het web – voorkeuren voor zoekmachines, cookies

Diversiteit

Diversiteit en inclusiviteit in onze systemen – data, cultuur en sociale voordelen

Recente mening zijn verdeeld over de huidige belemmeringen voor het vergroten van diversiteit, evenals over manieren waarop deze wordt omzeild.

Het verzamelen van relevante gegevens, het creëren van een inclusieve cultuur en het focussen op hoe vaardigheden op het gebied van wetenschap, technologie, techniek relevant zijn, zijn er manieren voor het opbouwen van gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit.

Diversiteit in verschillende rollen die het verzamelen en delen van gegevens moet bevorderen, naast het creëren van een betere cultuur om een bredere spreiding te bewerkstelligen, en ervoor zorgen dat we niet alleen gericht zijn op het aanmoedigen van diversiteit.

“De ondervertegenwoordiging en verscheidenheid van groepen betekent een verlies van kansen en talent, en ook een verlies van kansen voor de samenleving als geheel”

Het meten van vooruitgang is een belangrijke manier om niet alleen te bepalen of het eigen vermogen te diversifiëren groeit, maar ook welke initiatieven het meeste verschil maken om dit doel te bereiken.

Op het eerste gezicht lijkt het erop dat de noodzaak van diversiteit vordert, maar de gegevens vertellen een ander verhaal als ze verder worden uitgesplitst.

“Er zijn veel interventies die goed bedoeld zijn en die met goede bedoelingen worden gedaan en misschien niet zo effectief zijn als ze zouden kunnen zijn,”

Mensen worden hun hele leven blootgesteld aan bedrijven, organisaties en overheden die data verzamelen, dit is niet alleen een toekomstige ontwikkeling. Toegang tot deze data is een voortdurend maatschappelijk probleem, waarbij veel mensen de basis digitale vaardigheden missen die nodig zijn om taken uit te voeren, zonder te veel data te delen, en anderen niet eens de vaardigheden hebben om onderzoek naar de over hen verzamelde data uit te voeren.

Aangezien data een grote rol speelt in het leven van iedereen, is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle lagen van de bevolking betrokken zijn om te voorkomen dat we kijken naar een klein deel [van de samenleving], we bewijzen onszelf hiermee een slechte dienst.”

Toestemming

Gegevens die door onze persoonlijke apparaten zijn verzameld, in combinatie met elektronische transacties en gegevens uit andere bronnen, vormen de basis van enkele van de grootste datasets in de wereld. Persoonlijke gegevens zijn ook de bron voor genereren van klant inzichten, marktvoorspellingen en gepersonaliseerde diensten. De afgelopen twee decennia is het commerciële gebruik van persoonlijke gegevens in onze online wereld toegenomen. Maar nu, vanwege het ontbreken van vertrouwen, het optreden van de overheid en de concurrentie, komt hier snel een einde aan.

Gedurende het grootste deel van zijn bestaan ​​was de online wereld een data-economie gestructureerd rond een ‘digitaal gordijn’ dat was ontworpen om verzamelen van data te verdoezelen voor wetgevers en gebruikers. Gegevens werden beschouwd als bedrijfsgeheim, eigendom en een geheim voordeel op concurrenten, ook al waren de gegevens afkomstig van privégedrag van gebruikers. Sinds er een tipje van dat digitale gordijn is opgelicht willen we meer controle over de gegevens die we genereren. In plaats dat we dienen als een bron van waaruit vrijelijk kan worden geoogst, behandelen we persoonlijke gegevens nu als activa die eigendom zijn van individuen en die aan bedrijven worden toevertrouwd.

Door individuen meer controle te geven, kunnen de ergste excessen in de online wereld worden ingeperkt en tegelijkertijd een nieuwe golf van data gestuurde innovatie worden gegenereerd, te beginnen met uitdrukken wat vóór personalisatie en kansen we willen die onze gegevens mogelijk maken.

Een nieuwe realiteit de sleutel tot transitie voor data en vertrouwen, waarin we data activiteiten reorganiseren rond de nieuwe fundamentele regels van toestemming, inzicht en verloop.

Geen economisch systeem gebouwd op de geheime extractie en manipulatie van gegevens’, waar gegevens worden gekocht, verkocht en gebruikt zonder onze toestemming. 

Gebruikers in staat stellen om de mogelijkheid van data verzamelaars in hun vele apps te volgen, uit te schakelen, keuzevrijheid over gegevens. Terwijl ze op zoek zijn naar de gemakken en voordelen die voortvloeien uit hun gegevens. Om later de voorwaarden te bepalen welke gegevens ze delen en met wie ze deze delen.

Deze veranderingen zijn onderdeel van een nieuwe gegevensuitdagingen bovenop de uitdagingen in een reeks interne spanningen omtrent klantgegevens. Gegevens bewaren: verzamelen, versleutelen en veilig opgeslagen beschermt tegen hackers. Gegevensverzamelingsactiviteiten, met meerdere legacy-systemen, een complex aantal overeenkomsten, regels voor het delen van gegevens en, heel vaak, een aanhoudend gebrek aan duidelijkheid over hoe gegevens kunnen worden geïntegreerd.

Terwijl er weinig geld wordt uitgegeven aan data-innovatie die de productiviteit of de klantervaring verbetert.

De nieuwe data-economie zal deze gang van zaken niet langer tolereren. Als uw enige waarde uit persoonlijke gegevens halen, moeten we de manier waarop we deze verwerven, delen, beschermen en ervan profiteren veranderen.

De regels van de data-economie zijn vrij eenvoudig, afgeleid van het basisprincipe dat persoonlijke gegevens een bezit zijn van de mensen die ze genereren.

De eerste regel heeft alles te maken met toestemming. Voor het verzamelen van gegevens over voorkeuren, gewoonten en identiteit, transactie voor transactie. Consequent het vertrouwen cultiveren en uitleggen hoe gegevens worden gebruikt en wat het oplevert.

Tweede regel inzicht over identiteit. Routinematig grote hoeveelheden persoonlijk identificeerbare informatie (PII) overdragen via gegevensovereenkomsten, wat zowel de privacy als de veiligheid in gevaar brengt. Het mogelijk maken om inzicht te krijgen uit gegevens zonder de gegevens zelf te verwerven of over te dragen. Het gezamenlijk ontwerpen van algoritmen en gegevens kan het proces van het extraheren van inzichten vergemakkelijken door beide te structureren om beter aan de behoeften van de ander te voldoen. Als gevolg hiervan wisselen de algoritmen, in plaats van gegevens te verplaatsen.

Laatste en derde regel stromen de data silo’s over, overweeg een nieuw organisatieprincipe voor interne datateams. Zodat klantgegevens zinvolle bestemming hebben en inzicht geeft zonder gegevens te delen, niet langer met data silo’s willen werken, waarbij de ene probeert gegevens op slot te houden terwijl de andere probeert deze te delen. Om inzichten te vereenvoudigen, met als gemeenschappelijk doel het verkrijgen van maximaal inzicht uit gegevens in het voordeel van de klant.

Het eindresultaat is een data-ecosysteem dat betrouwbaar en veilig is en onder controle van de klant staat. Waarde toevoegt, door de klant te ontlasten, rendement bieden in de vorm van meer en beter gepersonaliseerde diensten. Waardoor klanten zelfs toestaan ​​om inzichten uit hun gegevens te delen, op voorwaarde dat de voordelen ook voor hen gelden.