Hervorming

Hervorming van gegevensbescherming en privacy. In plaats van een uitgebreide wettelijke bescherming voor persoonlijke gegevens,

De helft van alle consumenten gelooft dat hun persoonlijke informatie nu minder veilig is dan vijf jaar geleden, ontnuchterend hoe weinig vertrouwen we hebben in organisaties, de overheid als geheel en de particuliere sector, om onze gegevens te beschermen. Individuen worden gedwarsboomd over welke actie ze eventueel kunnen ondernemen om hun digitale activa en identiteit te beschermen.

Maar intussen recordbrekende gegevensinbreuken en ontoereikende handhaving op het gebied van gegevensbescherming. We hebben dan wel uitgebreide wettelijke beschermingen voor persoonlijke gegevens ingevoerd, maar geen enkele van de meest geavanceerde en grootste technologie- en databedrijven ter wereld, heeft echt grote stappen gemaakt op het gebied van onze privacy. We lijden onder deze ongelijke benadering: omdat onze gegevens niet voldoende worden beschermd.

De regie ontbreekt en een alomvattende raamwerk dat het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie regelt is niet aanwezig. In plaats daarvan wordt privacy en veiligheid benaderd door verschillend beleid, bepaald door sectoren en soorten van gevoelige informatie (bijvoorbeeld gezondheid en financieel), waardoor overlappende en tegenstrijdige beleid ontstaat.

Wijdverbreide verzameling van persoonlijke informatie brengt de privacy en veiligheid van [personen] in gevaar.

Met name de wetgeving met betrekking tot datalekken lijkt niet goed te werken. Daarbij moeten we erkennen dat wijdverbreide verzameling van persoonlijke informatie, de privacy en veiligheid van consumenten in gevaar brengt. Wetten hebben verschillende en soms onverenigbare bepalingen met betrekking tot welke categorieën en soorten persoonlijke informatie bescherming rechtvaardigen, welke entiteiten worden gedekt en zelfs wat een inbreuk vormt. De meldingsvereisten variëren tot het niet op de hoogte brengen van instanties voordat een getroffen personen wordt geïnformeerd.

De handhaving van de wet is ook ingewikkeld door beperkte jurisdictie over banken, verzekeringsmaatschappijen, non-profitorganisaties en zelfs sommige internetserviceproviders.

Zelfs de meest geavanceerde organisaties zullen uiteindelijk een inbreuk ervaren. Zelfs organisaties met meerdere lagen van digitale en fysieke beveiliging zijn kwetsbaar. Perfecte beveiliging is onmogelijk en de informatieschade die het gevolg kan zijn van het verzamelen en (mis)gebruiken van gegevens is voortdurend aanwezig.

Als gevolg hiervan steeds meer regels voor het melden van gegevensinbreuken en voorstellen voor de bescherming van consumenten voor datalekken. Wetten voor het melden van overtredingen die de verantwoording voor melding leggen bij de personen van wie de informatie is gecompromitteerd.

Dit is een veelvoorkomende retoriek na elke inbreuk in de krantenkoppen, maar het aannemen van meer wetgeving inzake inbreuk op gegevens, hoewel goed bedoeld, zal waarschijnlijk leiden tot weinig zinvolle verbetering voor gegevensbeveiliging. Hoewel wetten voor het melden van inbreuken bedrijven die inbreuken zelf niet openbaar maken, beschamen, leggen ze uiteindelijk de last op de personen van wie de informatie verzameld is. We moeten voortdurend alert blijven op identiteits- en andere fraude, waarvan sommige jaren na het eerste inbreuk kunnen plaatsvinden.

Duidelijke regels moeten bedrijven kunnen stimuleren om gegevens te beveiligen. De meeste datalekken, zelfs met de kosten van openbaarmaking en reactie en de daarmee gepaard gaande reputatieschade, leiden niet tot aanzienlijke financiële schade voor bedrijven. Zelfs wanneer toezichthouders erbij betrokken raken, is de kans op een geldboete klein. Er is een uitgebreider wettelijk kader nodig voor een betere beveiliging, openbaarmakingen van inbreuk en individuele bescherming van privacy.

Met de herziene Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Europese Unie het middelpunt geworden van de wereldwijde dialoog over individuele gegevensprivacy. In tegenstelling tot de meeste bestaande wereldwijde wetgeving beschermt de EU-wetgeving alle persoonsgegevens, ongeacht wie ze verzamelt of hoe ze worden verwerkt.

Gegevensbescherming maakt niet alleen deel uit van maatschappelijk verantwoord ondernemen, het is ook een substantieel risico als een essentiële compliancefunctie voor elke organisatie die persoonlijke informatie of andere potentieel gevoelige consumentengegevens verzamelt, gebruikt of deelt.

Informatie is gevoelig, ongeacht of deze wordt ingevoerd in een consumententoepassing, wordt gegenereerd door een draagbaar apparaat of wordt doorgegeven aan een professional.

Openbaarmaking achteraf helpt alleen de juridische en compliance-industrieën die zijn opgedoken in de nasleep van recente inbreuken. Tegen de tijd dat een inbreuk wordt onthuld, kan er al schade zijn toegebracht aan honderdduizenden, zo niet miljoenen individuen.

Bedrijven moeten gebruiksvriendelijke individuele toegangs-, correctie- en verwijderingsmechanismen bieden voor gebruikersgegevens, en gedocumenteerde risicobeoordelingen en andere nalevingsvereisten, die een papieren spoor achterlaten. Wanneer deze mechanismen door de wet worden ondersteund, worden bedrijven erop gewezen dat ze prioriteit moeten geven aan gegevensbeveiliging, wat op zijn beurt privacy- en beveiligingsprofessionals en consumentenadvocaten meer invloed geeft om te streven naar betere naleving.

Wetgevers en rechtbanken erkennen de schade van inbreuken, maar de definitie van “privacyschade” moet worden uitgebreid. Identiteitsdiefstal is zo’n schade, maar dat geldt ook voor de ongemakken van getroffen individuen en hun knagende gevoel dat ze geen controle hebben over hun ‘digitale zelf’. Deze minder kwantificeerbare schade die het gevolg is van het blootleggen van bits en bytes van het persoonlijke leven van individuen, moet wettelijk worden erkend: aangezien de diepte van deze schade in de loop van de tijd wordt opgespoord en aangepakt, moeten individuen een privaat vorderingsrecht krijgen om bedrijven verantwoordelijk te houden , en regelgevers moeten de mogelijkheid hebben om entiteiten te straffen die hun plicht om verantwoordelijke beheerders van persoonlijke informatie te zijn.

Analyse

Ooit gebruikte een toen nog onbekende startup de slogan “don’t be evil” om zich te onderscheiden van zijn concurrenten. In de huidige online wereld schaart een groeiend aantal pro-privacy startups zich achter een beweging die daar echt aan willen werken.

Ze nemen het op tegen alle vormen van centrale Analytics, dus geen product dat door meer dan de helft van de websites ter wereld wordt gebruikt om inzicht te krijgen in het surfgedrag van bezoekers.

“Er is door de jaren heen veel veranderd zonder echt na te denken over wat goed is, wat verkeerd is, wat slecht is en wat niet.”

We zouden daarvoor kunnen profiteren van de AVG, Europese privacyregelgeving die in 2018 is ingevoerd om te bepalen wie toegang heeft tot persoonlijke gegevens.

Daarbij moet de praktijk om persoonlijke gegevens van de EU naar zijn Amerikaanse servers over te dragen, illegaal verklaard worden onder de AVG omdat het land nog niet over voldoende bescherming beschikt.

Als we het daarmee allemaal eens zijn, dan pas zijn gegevens geanonimiseerd en kunnen scenario’s hypothetisch zijn.

Niettemin zien we startups die een echte David vs Goliath-strijd willen aangaan.

“Daarbij heeft de Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit de grootste Analytics tool inmiddels illegaal verklaard”

Een Analytics tool domineert op dit moment de analysemarkt met 57% van alle websites deze tool gebruiken. De best gevestigde privacygerichte tool, is goed voor 1% van de websites.

De kleinere spelers weten dat ze de dominantie niet omver zullen werpen, maar hun doel is om een ​​beetje eerlijkheid en een keuze te bieden.

Daarbij lijken onthullingen over hoe veiligheidsinstanties betrokken zijn bij massale surveillance. Te zorgen voor een toename in het bewustzijn van gebruikers van het internet.

En ondanks onderbuik gevoelens en verwijzingen “We wisten er al iets van”, hebben we dat gevoel weggestopt. “Maar toen het eerste bericht buiten kwam, hadden we het bewijs dat we niet alleen paranoïde waren of dingen verzonnen.”

Het bericht liet zien hoe, geholpen door een systeem van geheime rechtbanken, persoonlijke gegevens worden verzameld van gebruikers van websites en er zo een profiel was ontstaan van deze gebruikers.

De onthullingen hielpen bij het verkrijgen van steun in heel Europa om de nieuwe privacyregelgeving te verstevigen en inspireerden softwareontwikkelaars om privacy centraal te stellen in hun producten.

In tegenstelling de huidige standaard gebruiken de op privacy gerichte producten geen cookies om gebruikers op internet te volgen en bieden ze een veel eenvoudigere reeks gegevens, waardoor ze binnen de grenzen van de AVG kunnen blijven.

“een overwinning voor de privacy” die helpt om een ​​eerlijker systeem te creëren.

Maar er blijft een enorme barrière aangezien er door het gekozen verdien model niet kan worden gekozen om de tools gratis aan te bieden, dus kost privacy geld al is het maar een paar euro per maand.

Het tijd is om ons begrip van deze transacties in te zien.

“Alle gratis producten die we gebruiken en waar we van houden, betalen we niet met geld, we betalen ervoor met gegevens en privacy”

De meest waardevolle grondstof ter wereld, misschien dachten we nog niet zolang geleden automatisch aan geld, maar persoonlijke gegevens zijn tegenwoordig een van de meest waardevolle vormen van valuta geworden.

De enorme hoeveelheden persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn, hebben persoonsgegevens steeds waardevoller gemaakt.

De manier om deze gegevens zijn verzameld is soms twijfelachtig en tot voor kort vaak ongereguleerd, wat ertoe leidde dat er onethische methoden gebruikt zijn om deze waardevolle gegevens in handen te krijgen.

Zelfredzaam

Hoe kunnen we gegevens privé houden in een verbonden wereld.

Gebruiken we tweefactorauthenticatie om in te loggen zodat niemand anders niet zomaar bij onze gegevens kan. In onze digitale wereld is het belangrijk om voorzichtig te zijn met de gegevens die we genereren en delen.

Proberen we bewust keuzes te maken die van belang zijn voor het respecteren van onze privacy, het beschermen van gegevens en het mogelijk maken van vertrouwen. Best practices op het gebied van online beveiliging en gegevensbescherming, waaronder het beheren en beveiligen van persoonlijke informatie.

We houden ID’s en wachtwoorden veilig

Inloggegevens zijn digitale toegangspoorten tot informatie en gegevens over onszelf. Daarom is het belangrijk om ID’s en wachtwoorden vertrouwelijk te houden en op te slaan in een beveiligd bestand. We bewaren ze niet op cloudgebaseerde software of online gedeelde platforms.

Daarnaast gebruiken niet hetzelfde generieke wachtwoord voor al onze accounts. En gebruiken geen wachtwoorden met informatie over onszelf, zoals verjaardag, naam of afstudeerjaar.

We delen niet te veel op sociale media

Terwijl het hier draait om het delen van je leven en het posten van dingen waarvan je wilt dat anderen ze zien, is er een dunne lijn tussen dat en te veel delen.

We zijn voorzichtig met wat we plaatsen en publiceren zodat de hele wereld het kan zien. Als je een fervent gebruiker van sociale media bent, maak dan gebruik van de privacytools die worden aangeboden op sociale-mediaplatforms om te beperken wie kan zien wat je plaatst. Op veel platforms kun je je account privé maken of je berichten verbergen voor mensen die niet je vrienden zijn.

Twee-factor-authenticatie inschakelen

In het ongelukkige geval dat iemand uw inloggegevens te weten komt, zal het inschakelen van tweefactorauthenticatie voorkomen dat ze daadwerkelijk toegang krijgen tot uw account en informatie.

En als je een twee-factor-authenticatiemelding hebt ontvangen, maar niet recentelijk hebt geprobeerd in te loggen, weet je dat iemand toegang probeert te krijgen tot je account en kun je je wachtwoord wijzigen.

Maak een back-up van gegevens

Als we online zijn, bestaat er altijd een risico dat onze gegevens worden gecompromitteerd. Daarvoor gaan we voor een proactieve benadering van het maken van back-ups van onze gegevens in het geval er een beveiligingsinbreuk is of problemen met onze hardware.

Cyberbeveiligingsaanvallen kunnen ons en elk bedrijf overkomen, dus het maken van een back-up van onze gegevens kan ons helpen deze te herstellen.

We vermijden het gebruik van openbare wifi-netwerken

Openbare wifi-netwerken versleutelen het internet verkeer niet, wat betekent dat iedereen op hetzelfde wifi-netwerk mogelijk naar je gegevens kan kijken. Gewoon door op hetzelfde netwerk te zijn, kan een ander (hacker) uw logins, wachtwoorden, informatie, creditcardgegevens en meer ontdekken.

Gebruik indien mogelijk mobile data-abonnement of een veilige VPN-verbinding.

Browse in privémodus

Browsen in de privé- of incognitomodus voorkomt dat mijn computer mijn browsegeschiedenis, tijdelijke internetbestanden en cookies opslaat. Wanneer de privé- of incognitomodus actief is, kunnen andere mensen de browsegeschiedenis niet vanaf uw computer traceren.

Het is echter belangrijk op te merken dat de privé- of incognitomodus niet volledig privé is, aangezien uw internetprovider (ISP) uw browse-activiteit nog steeds kan volgen.

Hoe kunnen we gegevens privé houden in een verbonden wereld.

Gebruiken we tweefactorauthenticatie om in te loggen zodat niemand anders niet zomaar bij onze gegevens kan. In onze digitale wereld is het belangrijk om voorzichtig te zijn met de gegevens die we genereren en delen.

Proberen we bewust keuzes te maken die van belang zijn voor het respecteren van onze privacy, het beschermen van gegevens en het mogelijk maken van vertrouwen. Best practices op het gebied van online beveiliging en gegevensbescherming, waaronder het beheren en beveiligen van persoonlijke informatie.

We houden ID’s en wachtwoorden veilig

Inloggegevens zijn digitale toegangspoorten tot informatie en gegevens over onszelf. Daarom is het belangrijk om ID’s en wachtwoorden vertrouwelijk te houden en op te slaan in een beveiligd bestand. We bewaren ze niet op cloudgebaseerde software of online gedeelde platforms.

Daarnaast gebruiken niet hetzelfde generieke wachtwoord voor al onze accounts. En gebruiken geen wachtwoorden met informatie over onszelf, zoals verjaardag, naam of afstudeerjaar.

We delen niet te veel op sociale media

Terwijl het hier draait om het delen van je leven en het posten van dingen waarvan je wilt dat anderen ze zien, is er een dunne lijn tussen dat en te veel delen.

We zijn voorzichtig met wat we plaatsen en publiceren zodat de hele wereld het kan zien. Als je een fervent gebruiker van sociale media bent, maak dan gebruik van de privacytools die worden aangeboden op sociale-mediaplatforms om te beperken wie kan zien wat je plaatst. Op veel platforms kun je je account privé maken of je berichten verbergen voor mensen die niet je vrienden zijn.

Twee-factor-authenticatie inschakelen

In het ongelukkige geval dat iemand uw inloggegevens te weten komt, zal het inschakelen van tweefactorauthenticatie voorkomen dat ze daadwerkelijk toegang krijgen tot uw account en informatie.

En als je een twee-factor-authenticatiemelding hebt ontvangen, maar niet recentelijk hebt geprobeerd in te loggen, weet je dat iemand toegang probeert te krijgen tot je account en kun je je wachtwoord wijzigen.

Maak een back-up van gegevens

Als we online zijn, bestaat er altijd een risico dat onze gegevens worden gecompromitteerd. Daarvoor gaan we voor een proactieve benadering van het maken van back-ups van onze gegevens in het geval er een beveiligingsinbreuk is of problemen met onze hardware.

Cyberbeveiligingsaanvallen kunnen ons en elk bedrijf overkomen, dus het maken van een back-up van onze gegevens kan ons helpen deze te herstellen.

We vermijden het gebruik van openbare wifi-netwerken

Openbare wifi-netwerken versleutelen het internet verkeer niet, wat betekent dat iedereen op hetzelfde wifi-netwerk mogelijk naar je gegevens kan kijken. Gewoon door op hetzelfde netwerk te zijn, kan een ander (hacker) uw logins, wachtwoorden, informatie, creditcardgegevens en meer ontdekken.

Gebruik indien mogelijk mobile data-abonnement of een veilige VPN-verbinding.

Browse in privémodus

Browsen in de privé- of incognitomodus voorkomt dat mijn computer mijn browsegeschiedenis, tijdelijke internetbestanden en cookies opslaat. Wanneer de privé- of incognitomodus actief is, kunnen andere mensen de browsegeschiedenis niet vanaf uw computer traceren.

Het is echter belangrijk op te merken dat de privé- of incognitomodus niet volledig privé is, aangezien uw internetprovider (ISP) uw browse-activiteit nog steeds kan volgen.

Ruwe data

Gegevens kunnen we definiëren als onbewerkte informatie van waaruit statistieken worden gemaakt. Gegevens kunnen observeren, worden gesimuleerd, zijn experimenteel of worden gegenereerd uit bestaande datasets. Statistieken bieden een interpretatie en een samenvatting van gegevens, die meestal worden weergegeven in tabellen of grafieken.

Hoe identificeren we gegevens. Wat is het doel van het verzamelen van gegevens? Welke vragen zijn er over het verzamelen van gegevens?

Denken we na over wie er allemaal gegevens kunnen verzamelen:

Een overheidsinstantie? Zelfs als het onderzoeksonderwerp niet gerelateerd is aan de overheid, voert de overheid veel nuttige, openbaar beschikbare onderzoeken uit. Data uit deze onderzoeken is vrijelijk beschikbaar en mag worden gebruikt.

De vrije beschikbare open overheidsgegevens en het overheidsbeleid op dit gebied hebben er voor gezorgd dat er steeds meer staats- en lokale gegevens en gegevensportalen beschikbaar komen.

Maar ook non-profit organisaties, academische onderzoekers en universiteiten hebben grote hoeveelheden informatie beschikbaar.

Als onderdeel van het onderzoek die wetenschappers bij elkaar brachten voor wetenschappelijke publicaties. Door gebruik te maken van wetenschappelijke databases om artikelen, publicaties of rapporten te vinden kunnen we de gegevens of statistieken over deze onderzoeksonderwerpen terug vinden.

Maar ook via Google of Zanran kunnen we online zoeken naar statistieken op het internet. Door gebruik te maken van de geavanceerde zoekopties kunnen we de zoekopdracht op het onderwerp verfijnen.

Een van de grotere wetenschappelijke platformen met vrijelijk beschikbare gegevens is ICPSR: Consortium Inter-University voor politiek en sociaal onderzoek ICPSR verzamelt, conserven en verspreidt digitale sociale wetenschapsgegevens. Deze gegevens komen uit openbare bronnen zoals het Roper Centre for Public Opinion Research aan Cornell Universiteit, Roper Ipoll is de grootste verzameling Publieke Opinie enquête gegevens met resultaten van 1935 naar het heden. Roper Ipoll bevat bijna 800.000 vragen en meer dan 23.000 datasets van zowel Amerikaanse en internationale enquête-bedrijven. Deze enquêtes hebben betrekking op een willekeurig aantal onderwerpen, waaronder sociale kwesties, politiek, popcultuur, internationale zaken, wetenschap, milieu en nog veel meer. Indien beschikbaar, worden resultatentabel, demografische kruistabellen en volledige datasets voorzien voor onmiddellijke download mogelijkheid.

Maar ook Statista met meer dan 1,5 miljoen statistieken plus dossiers, studies en infographics. Is een bron van openbare gegevens die kan worden geraadpleegd. 

Social Explorer creëer kaarten en genereer rapporten (d.w.z. tabellen) op basis van demografische gegevens uit de Census en gerelateerde enquêtes van de Verenigde Staten (1790 tot heden). Meer informatie over het gebruik van Social Explorer. Vindt je terug op Data.gov dit platform verhoogt het vermogen om eenvoudig datasets te vinden, te downloaden en te gebruiken die worden gegenereerd en gehouden door de overheids in de verenigde Staten.

Ook Google Dataset Search helpt om vrijelijk beschikbare data te vinden.

Of Zanran hiermee kunt je online zoeken naar gegevens en statistieken.

Al deze bronnen van data zorgen ervoor dat er over elk onderwerp wel ergens ruwe data te vinden is. Welke beschikbaar is voor verwerking en nieuwe inzichten kan geven in voor onderzoek gekozen onderwerpen.