Data deling

Datadeling is een kritiek proces. Indien data niet gedeeld wordt, blijvene cognitief beschikbare middelen binnen onze samenleving  onbenut. Uit eerder wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat prestaties en effectiviteit juist worden vergroot door data met elkaar te delen, zoals best practices, lessons learned, eerdere ervaringen en inzichten. Het er voor zorg dragen dat de juiste data, op het juiste moment, bij de juiste organisatie beschikbaar is, is van essentieel belang. Het delen van dat binnen onze samenleving draagt bij aan de ontwikkeling van vaardigheden en competenties en vergroot het concurrentievoordeel. Data is uniek, schaars en moeilijk te imiteren of te vervangen. Dit betreft voornamelijk impliciete data, gezien het feit dat deze vorm van data persoonsafhankelijk is.

High-Level Expert Group on AI

EU presenteert ethische richtlijnen voor betrouwbare kunstmatige intelligentie. Dit volgde op de publicatie van het eerste ontwerp van de richtlijnen in december 2018, waarop meer dan 500 opmerkingen en aanmerkingen werden ontvangen.