Eigendomsrecht.

De groei van het internet heeft geleid tot de wereldwijde kennismaatschappij. Fundamenteel afhankelijk van de inzet en het gebruik van informatie. Data, de elementaire bouwsteen van de kennismaatschappij, word daarom steeds meer erkend en gewaardeerd. In economisch jargon word data de ‘nieuwe olie’ genoemd vanwege de grondstofachtige eigenschap of zelfs als het smeermiddel voor de infrastructuur die ten grondslag ligt aan de nieuwe economie.

Hoewel duidelijk erkend voor de economische waarde, worden gegevens vanuit een juridisch en wetgevend perspectief gezien als een buiten beentje. De vraag wie de gegevens bezit, wie er toegang toe heeft en of gegevens in de eerste plaats eigendom kunnen zijn, moet nog worden opgelost.

Er zijn twee kernpunten die de discussie over de data-economie doordringen. Ten eerste is er de bezorgdheid dat het huidige wetgevingskader onvoldoende bescherming en zekerheid biedt om de continue groei van de data-economie te stimuleren. Ten tweede is er ook de bezorgdheid dat de toegang tot gegevens, waarop de hele data-economie is gebaseerd, zou kunnen worden belemmerd.

Waarbij de rechten van personen weer worden genegeerd en er naar rechtvaardiging word gezocht, voor de invoering van eigendomsrechten en met name intellectuele-eigendomsrechten voor bedrijven.

Persoonlijke gegevens die worden gereguleerd via het AVG lijken met een ander doel al dan niet-persoonlijke en geanonimiseerde gegevens op eens intellectueel eigendom te worden van bedrijven.

Slim

Het gebruik van slimme technologieën, sensoren, actuatoren en kunstmatige intelligentie (AI), thuis op het werk en in de buitenruimte kan de kwaliteit van het leven, welzijn, productiviteit en het gevoel van veiligheid beïnvloeden. Het woord ‘slim’ wordt een trend om de kwaliteit van het leven te verbeteren, maar hoe ziet slim eruit als we er vanaf een afstandje naar kijken. En analyseren hoe het slimme mechanisme werkt en welke kansen het biedt om doelen te bereiken en hoe het mensen kan beïnvloeden en sturen. De automatiseringsmechanismen voor slimme systemen kunnen ons helpen om een betere levenskwaliteit te hebben en tegelijkertijd kan ons gedrag worden geanalyseerd door AI. De gedragsanalyse kan helpen onze behoeften te voorspellen en de beleving te optimaliseren. In de basis helpt slimme technologie de gebruiker om apparaten aan of uit te zetten, en bedrijven gebruiken een verscheidenheid aan sensoren en actuatoren. Nodig om te leren, ze samen te voegen, te gebruiken, en tegelijkertijd te analyseren.

Vertrouwensprobleem

We hebben een vertrouwensprobleem, zelfs als onze privacy wordt beschermd.

De uitdaging is om ons te overtuigen na jaren van vertrouwensproblemen met big tech.

Overheden en technologiebedrijven zullen een berg scepsis moeten overwinnen om mensen te overtuigen. Google en Apple staan voor hun grootste uitdaging sedert hun ontstaan: mensen comfortabel genoeg maken om de technologie daadwerkelijk te gebruiken. Het hele project – is een missie waar twee van ’s werelds grootste technologiebedrijven samen aan hebben gewerkt – zou mislukken als ze niet genoeg mensen konden overtuigen.

Omdat te doen, moeten Apple, Google en elke overheid die wil profiteren een berg van scepsis moeten beklimmen, mede veroorzaakt door de lange geschiedenis van gegevensmisbruik in de technische industrie. Al jaren voelen wetgevers, privacywaakhonden en toezichthouders zich misleid door technologiebedrijven, die technische details hebben gebruikt om hun intenties te verbergen.

De mentaliteit ‘snel bewegen en dingen breken’ heeft tot innovaties geleid, maar het is ook een diep gebroken publiek vertrouwen in big tech. De missie van Facebook om ‘de wereld dichter bij elkaar te brengen’ helpt ook om de informatie van miljoenen mensen te verzamelen. Google biedt educatieve tools en routebeschrijvingen via zijn Maps-services, maar het wordt ook geconfronteerd met rechtszaken voor het bijhouden van locatiegegevens en het naar verluidt verzamelen van biometrische gegevens. Apple, dat privacy tot een kenmerk van zijn producten heeft gemaakt, heeft eerder tegen zijn rivalen geageerd vanwege hun neiging om de informatie van hun gebruikers te delen.

Critici waarschuwen dat als de technologie-industrie zichzelf niet uit het gat kan trekken dat haar eigen misstappen door de jaren heen hebben gegraven. Er mogelijk geen weg vooruit is en nieuwe technologische innovaties niet ten volle kunnen worden ingezet.

“Zowel de bedrijven als de regeringen moeten een hindernis overwinnen door mensen aan te moedigen erop te vertrouwen dat zij er zijn voor hun welzijn”

Wat is data?

Sinds de uitvinding van computers wordt de term data gebruikt om te verwijzen naar informatie, die werd verzonden of opgeslagen. Maar dat is niet de enige soort data die wordt gebruikt; er bestaan ​​ook andere soorten data. Dus wat zijn de soorten data? Data bestanden kunnen bytes en bits zijn in het geheugen van elektronische apparaten, of het kunnen feiten zijn die in iemand heeft opgeschreven of die iemand heeft onthouden.

Als we het nu hebben over data, voor wetenschappelijk gebruik, dan zal het antwoord op “wat is data” zijn verschillende soorten informatie die verkregen voor onderzoek.

Echter in onze huidige samenleving bestaat er nog een vorm van data, deze data wordt verzameld zonder een vooraf gesteld doel. Deze data wordt verzameld door sensoren, camera’s en ons gedrag op het internet.

Smartphones hebben geleid tot een toename van ongestructureerde data die met name wordt gegenereerd uit, tekst, video en audio plus de web- en logactiviteitenrecords.

Deze big data wordt interessant door variëteit, volume, waarde, waarheidsgetrouwheid en snelheid. En zeer interessant voor e-commerce een belangrijke bedrijfstak in de huidige samenleving, die zijn bedrijfsmodellen baseert op basis van big data en gegevens behandeld als een asset. En omdat er veel voordelen aan het gebruik van big data zijn, zoals lagere kosten, hogere efficiëntie, hogere verkopen, enz. Is het verzamelen van data een hoofdactiviteit voor deze bedrijven.

Gegevensvalidatie

Gegevensbewerking

Gegevenscodering

In de hypercompetitieve wereld van e-commerce is er veel geld te verdienen, door meer data te verzamelen, wat opmerkelijk genoeg de mogelijkheid bied om complexe onderzoeksinformatie te halen, stukjes kennis af te leiden en de bedrijfsmodelen aan te passen aan nieuwe marktbehoeften.

Personalisatie

Consumenten begrijpen niet precies wat bedrijven, hun bereid zijn te geven, in ruil voor toegang tot persoonlijke gegevens en informatie.

De Covid-19-crisis heeft onvermijdelijk invloed gehad op het gedrag van consumenten, en dat heeft het bedrijfsleven wakker geschud, ze zullen het vertrouwen van hun klanten moeten winnen, moeten behouden of moeten herwinnen. Waarbij de consumenten voor een gepersonaliseerde, wrijvingsloze ervaring moeten balanceren, met de toenemende roep om hun gegevens.

Waarbij bedrijven moeten balanceren tussen de verschillende soorten wetgeving die bij het behandelen van persoonlijke gegevens horen.

Echter uit onderzoek blijkt dat slechts 24% van de consumenten de waarde ziet van personalisatie als het resultaat van het delen van gegevens met bedrijven, en slechts 15% vindt dat ze waarde krijgen door toegang te verlenen tot hun gegevens aan bedrijven.

“Consumentengedrag en consumentenverwachtingen zijn vaak niet evenredig en staan soms haaks op elkaar. Onderzoek naar hoe consumenten privacy, gegevens en beveiliging ervaren geeft ook geen duidelijke conclusie. “Consumenten willen personalisatie; ze houden van personalisatie, maar ze begrijpen niet wat ze daarvoor noodzakelijkerwijs hebben gedeeld en wat bedrijven doen om het te leveren of wat ze doen met de verzamelde gegevens. “

De scheiding tussen de intentie van bedrijven en de verwachting van een consument is groot, en er is echt de behoefte om ‘duidelijker’ en transparanter te zijn over hun plannen voor het gebruik van gegevens en die informatie vervolgens te gebruiken om persoonlijke ervaringen te leveren. En dat is vooral cruciaal, aangezien het consumentengedrag blijft veranderen, waarbij veel consumenten meer digitale technologieën gebruiken om thuiswerken te ondersteunen en als gevolg daarvan hun informatie delen.

“Het is belangrijk dat bedrijven laten zien dat consumenten bedrijven kunnen vertrouwen met de informatie die ze verzamelen.”

“Vertrouwen is nu belangrijker dan ooit voor consumenten in een wereld waar alles op zijn kop is gezet.”

“Elke [data] inbreuk is een inbreuk op loyaliteit voor een merk en heeft de potentie om veel meer impact te hebben in het evoluerende consumentengedrag.”

85% van de consumenten zegt dat hun relatie met bedrijven is veranderd na een datalek, en 65% zegt dat ze helemaal geen zaken meer doen met dat bedrijf.

Steeds meer digitale autochtonen zien de waarde van uitwisseling van gegevens, aangezien millennials meer waarde toekennen aan personalisatie, en verwachten daar meer uit te halen met het akkoord om hun persoonlijke gegevens te delen dan consumenten in andere leeftijdsgroepen. Dus, veranderen hun percepties van privacy als het gaat om personalisatie?

Maar het gaat niet alleen om ‘toestemming en verzamelen’. Het gaat erom wat bedrijven gaan doen nadat consumenten ze de gegevens hebben gegeven en of die gegevens de relatie echt zullen verdiepen. Maar al te vaak zie je dat het najagen van een target belangrijker is, dan zich echt te concentreren op de consumentenervaring.

Participatie.

Mobiele telefoons spelen een steeds grotere rol in ons dagelijks leven bevatten een grote verscheidenheid aan sensoren die de fysieke omgeving kunnen detecteren. Echter is het gebruik van data uit deze sensoren momenteel een probleem, dat zou kunnen opgelost door de data te zien als participatieve waarnemingen. Die mogelijk worden gemaakt met behulp van sensoren op mobiele telefoons. 

Om die data te kunnen gebruiken moet de consument zich betrokken voelen en zich niet gedwongen voelen om toestemming te verlenen. Het is over het algemeen lastig om toestemming te verkrijgen die door de consument in vrijheid is geuit, vanwege de ongelijke machtsverhouding die kan bestaan.

Het moet voor de consument duidelijk en begrijpelijk zijn welke verwerking, van welke gegevens aan wie worden verstrekt.

Alleen zo is de consument in staat om een weloverwogen beslissing te nemen, te begrijpen waarmee wordt ingestemd en eventueel het recht uit te oefenen om de toestemming op een later moment in te trekken.