Gedrag

Gegevens uit gedrag worden gebruikt om inkomsten te genereren (bij alle grote platform bedrijven)

Steeds meer moderne bedrijven ontdekken gegevens en analyses over gedrag om te gebruiken voor werving..

Volgens onderzoek presteren organisaties die gegevens over gedrag gebruiken om gedragsinzichten te genereren, 85 procent beter dan hun concurrenten in omzetgroei en meer dan 25 procent in brutomarge.

Platform bedrijven die allemaal hun respectieve imperium hebben opgebouwd rond een kern van gegevens en analyses over gedrag zijn het aanschouwelijk bewijs.

In een digitale wereld waar gerichtheid, personalisatie en ervaring de winnaars van de verliezers scheiden, is het geen toeval dat deze bedrijven blijven groeien. Het zal dus steeds moeilijker worden om in welke branche dan ook te concurreren voor degenen die de  gerichte strategie links te laten liggen. De op gedrag gebaseerde datagestuurde benadering zorgt immers dat men een sterkere band met u opbouwt.

Daarbij is het verbazingwekkend hoeveel gedragsgegevens er binnen handbereik beschikbaar zijn.

De kans is groot dat daar ook de uwe bij zitten, is dat goed nieuws!

U hoeft geen wetenschapper te zijn om te zien dat gedragsmatige gegevens en -analyses gebruikt wordt om uw ervaring naar een hoger niveau te tillen. Met de juiste kennis en tools kan elke organisatie inspelen op u wensen en gevoelens.

Voor het digitale tijdperk, toen traditionele massamarketingcommunicatie in één richting ging, de manier was om veel mensen te bereiken. En je voor de personalisatie van je ervaring naar een fysieke winkel ging.

Destijds segmenteerde bedrijven u op basis van voornamelijk demografische en firmografische kenmerken zoals leeftijd, geslacht, inkomen, etniciteit, beroep, branche, bedrijfsgrootte, geografische locatie enz.

Met andere woorden, uitsluitend gericht op het  wie kan ik allemaal bereiken.

Het belang van inzicht in wie u bent, valt dan wel eens buiten de boot. Tegenwoordig zijn het ontwikkelen van digitale profielen essentieel om u te begrijpen en om marketing activiteiten rond u in kaart te brengen.

Maar in de klantgerichte wereld volstaat het niet om te begrijpen ‘wie’ uw bent.

“Het maakt echt niet uit of je een 60-jarige vrouw bent of een 20-jarige man, want beide kunnen een hele andere belevingswereld hebben, die niet aan leeftijd gebonden is. “

Men kan onmogelijk aannames doen over de interesses, behoeften, wensen of waarden van individuele klanten, puur op basis van wie ze zijn, op basis van demografische of kwalitatieve kenmerken.

De sleutel tot het begrijpen ligt meer in wat je doet; kwantitatieve inzichten die worden onthuld door ons gedrag om een veel nauwkeuriger beeld te kunnen schetsen van wat we willen en nodig hebben, en hoe en wanneer we geneigd zijn om dingen te doen, ondernemen of aan te kopen.

Daarvoor gebruiken ze gegevens over gedrag om ons een gepersonaliseerde ervaringen te bieden. Persoonlijke aanbevelingen via geavanceerde algoritmen voor die aanbevelingen worden bijna alleen gegevens over ons gedrag gebruiken, die zijn ontworpen om u met dynamisch gepersonaliseerde inhoud en productsuggesties van dienst te zijn op basis van het eerdere gedrag.

Maar hoe waanzinnig effectief het ook is, personalisatie is slechts één (ongelooflijk lucratief) voorbeeld van hoe de platformen van het digitale tijdperk gedragsmatige gegevens en -analyses gebruiken.

Tegenwoordig denkt men steeds meer in termen van end-to-end customer journeys. Maakt men gebruik van gegevens om u te begrijpen en te segmenteren op basis van u gedrag om de ervaring te verbeteren en echte toegevoegde waarde te leveren.

Een datamarkt

Data Governance we lijken te evolueren naar een soevereine datamarkt

European Association for Digital Transition Economische toekomst

En een sleutelelement bij het creëren van een interne datamarkt, is dat die is afgestemd op de waarden en principes van de Europese Unie. Het is duidelijk dat de Europese Unie op dit gebied met een achterstand begint, maar de meeste technologische ontwikkelingen moeten nog komen, en daarin speelt de uitrol van 5G en het internet der dingen (IOT) een sleutelrol, ook is inmiddels duidelijk dat er nog een lange weg te gaan is.

Ook al bevinden we ons pas in de voorbereidingsfase welke een onderdeel uitmaakt van de ambitieuze strategie van de Commissie voor de digitale transitie. Waarbij het scenario met datatussenpersonen een voorkeur lijkt te hebben. Hun rol moet zorgen voor neutraliteit en transparantie en vertrouwen in de overdracht van gegevens. In niets een vergelijking met huidige model, dat gedomineerd wordt door grote Amerikaanse databedrijven.

Met een datatussenpersonen verdwijnt het voor eigen voordeel uitwisselen van gegevens- geen stiekeme verkoop aan derden – en zullen er strikte normen zijn waar aan moet voldoen.

Dat alles met Europese datacenters, infrastructuur, technologie en wetgeving. Met het doel een ​​veilige en betrouwbare omgeving voor de uitwisseling van informatie, zowel in de publieke als in de private sector.

Daarbij spelen ook organisaties een rol die voorwaarden scheppen voor de uitwisseling van gegevens ten behoeve van de samenleving als geheel op het gebied van stedelijke mobiliteit, civiele bescherming of volksgezondheid. 

Deze organisaties mogen geen winstoogmerk hebben en een NOV keurmerk of gelijksoortig keurmerk hebben en voldoen aan strikte transparantienormen.

Hierbij is de European Association for Digital Transition betrokken voor het openbare raadplegingsproces voor het opstellen van de concept wet. Naast mogelijke fouten en verbeteringen kijken zij naar de wenselijkheid, aanpassingen en concept teksten die de creatie van een wettelijk kader voor een ​​geïntegreerde datamarkt voor de Europesche Unie vorm te geven, in overeenstemming met onze normen en waarden. Één open, soevereine markt voor gegevens, voor een beter gebruik van gegevens, veilig voor de praktijken van de grote platforms, die hun bedrijfsmodel hebben gebaseerd op het exclusieve gebruik van informatie.

In dit voorstel van de Europesche Commissie lig de nadruk op het hergebruik van geanonimiseerde of gepseudonimiseerde beschermde gegevens in gebieden als gezondheid en onderwijs in het bijzonder. Het is duidelijk dat het hergebruik van gegevens niet-discriminerend, evenredig en objectief gerechtvaardigd moet zijn, voor een transparante dienstverlening.

Data verwerking

Volgens Rapyder: “De snelheid waarmee gegevens worden gegenereerd, zal nooit meer langzamer worden”. We zitten in een opwaartse trend nu onderzoek uitwijst dat nog 6 miljard apparaten zullen worden aangesloten.

Door decentralisatie vanuit cloudnetwerken toe te voegen, heeft edge computing vele voordelen toegevoegd voor bedrijven die gegevens uit data kunnen halen.

Het biedt verbeterde betrouwbaarheid voor hoge snelheid, verminderde latentie, waardoor snellere verwerking van gegevens en levering van inhoud mogelijk is.

Het biedt een veel goedkopere weg naar flexibiliteit en schaalbaarheid, waardoor bedrijven hun rekenkracht kunnen uitbreiden.

Door het gebruik van lokale data kan Edge informatie omzetten via kunstmatige intelligentie en machine learning om inzicht in gedrag te krijgen waar bedrijven en hun consumenten baat bij hebben.

Gedistribueerd computergebruik, waarbij verwerking van data niet plaatsvindt op gecentraliseerde servers in de cloud, maar op je eigen apparaten, waar veel van de gegevens waarop we vertrouwen, worden gegenereerd. Zal een grote winst opleveren, niet alleen op het gebied van computergebruik, maar ook in het leven van het toenemende aantal mensen die hierdoor verbonden zijn, met de kracht van internet.

Met edge computing  verplaatst men de verwerking van gegevens van een centrale server naar de plaats waar ze zijn verzameld. Dit vermindert de latentie tot bijna nul.

Edge computing stelt ons ook in staat om meer gelokaliseerde controle te hebben over onze gegevens. Zonder dat die gegevens hoeven te worden gedeeld of uitgewisseld. Dit betekent dat gevoelige gegevens, zoals medische of eigendomsinformatie, kunnen worden verwerkt en veilig kunnen worden bewaard op het apparaat zelf. Hierdoor kan AI leren van use cases, maar wordt de privacy van gebruikers beschermd.

Omdat edge computing de afhankelijkheid van connectiviteit vermindert, zullen steeds meer mensen toegang krijgen tot AI-oplossingen. Dit zal grote gevolgen hebben in delen van de wereld waar mensen met ernstige connectiviteitsproblemen worden geconfronteerd. Immers veel functies van je apparaten blijft beschikbaar terwijl er geen connectie is met het internet.

Gecombineerd met een nieuwe generatie satellieten met een lage baan die de latentie zullen verminderen, zullen edge computing applicaties het leven voor mensen radicaal veranderen.

We zullen hierdoor meer doorbraken zien teweeggebracht door edge computing bijvoorbeeld in de geneeskunde, transport, industrie, landbouw en thuis. Het vermogen van Edge om gegevens op een intelligente manier, zo dicht mogelijk bij de bron te verwerken, zal nieuwe mogelijkheden creëren die praktische voordelen zullen opleveren voor grote groepen mensen in onze samenleving.

Komende vijf jaar

Hoe zullen Kunstmatige intelligentie en Big Data onze toekomst in de komende vijf jaar vormgeven?

Kunstmatige intelligentie heeft nu al een grote impact op ons leven, de samenleving en de economie, zowel goed als slecht.

Momenteel werpt het werken met Kunstmatige intelligentie nog veel vragen op met betrekking tot onder meer privacy, gegevensbescherming, discriminatie, autonomie, machtsasymmetrie, eerlijkheid, maar hoe staat Kunstmatige intelligentie er over vijf jaar voor?

Welke maatregelen moeten er worden genomen om ervoor te zorgen dat we een gewenste toekomst beeld bereiken en de ongewenste voorkomen?

Het doel is de ethische en mensenrechtenkwesties van slimme informatiesystemen (dat wil zeggen de combinatie van Kunstmatige intelligentie en big data analyse) te verduidelijken en vast te leggen. Door onderzoek naar de huidige technologieën en toepassingen, toekomstgerichte gebruiksvormen en het beschrijven van ethische en sociale spanningen.

Daarbij moet een speciale focus worden gelegd op het mensenrechtenkader en hoe cyberdreigingen en technische oplossingen daarop een impact kunnen hebben.

Zodat onze op Kunstmatige intelligentie gefundeerde samenleving over vijf jaar, bestaat uit technologieën die ons een waarheidsgetrouw beeld geven en in staat zijn menselijk gedrag na te bootsen, informatie kunnen verifiëren, zelfrijdende auto’s kunnen besturen, en ons taken uit handen kunnen nemen.

Al deze technologieën en toepassingen zijn mogelijk beschikbaar in de komende vijf jaar, met een antwoord op de vraag hoe de technologieën of toepassingen kunnen worden gebruikt, hun ethische, juridische, sociale en economische impact, en de aanbevelingen om een ​​gewenste toekomst te bereiken en een ongewenste toekomst te vermijden.

Daarover zouden de academische wereld, de industrie, maatschappelijke organisaties, de media, toezichthouders, pedagogen, technologen, cybersecurity-experts en kunstenaars samen moeten nadenken over wat deze technieken voor ons in petto hebben.