Data makelaars

Datamakelaars, ook wel informatiemakelaars genoemd, verzamelen persoonlijke informatie, verpakken deze in pakketjes en verkopen deze aan adverteerders of andere derde partijen.

Op internet geven we in feite enorme hoeveelheden persoonlijke informatie over onszelf weg door zoekmachines te gebruiken, op sociale media te posten, websites te bezoeken die ons volgen met bestandjes op onze computers, het gebruik van gratis apps op onze mobiele telefoons, producten te kopen en verkopen op het internet.

Bij al deze handelingen geven we informatie gratis weg, maar begrijpen vaak niet eens hoe die gegevens worden gebruikt, soms in ons voordeel, maar vaak om bedrijven te helpen meer aan ons te kunnen verkopen en bij oplichters om dingen van ons af te pakken.

Een Data Makelaars vertrouwen op deze vrij beschikbare informatie die ze kunnen verzamelen, verpakken en verkopen. Ze kopen grote hoeveelheden informatie en combineren deze tot een digitaal boekwerkje over ons.

Ze kunnen informatie verzamelen over aankopen, voorkeuren, gewoonten, locatie, reizen, inkomen, tijdverdrijf, gezondheidsproblemen, familieleden en vrienden en nog veel meer.

Deze verzameling gegevens kan door adverteerders worden gebruikt om advertenties op u te richten. Omdat sommige mensen liever relevantere advertenties zien en andere mensen het eng vinden dat het zoeken naar een product, kan leiden dat dit product vervolgens opduikt in advertenties op andere websites die ze bezoeken.

Het is ook waarschijnlijk dat deze informatie een verkeerd beeld van u schetst, althans gedeeltelijk. Want iemand anders kan ook gebruik maken van u computer en zoeken naar heel andere dingen.

Als u bijvoorbeeld online zoekt naar zwangerschapscadeautje voor een bekende, hondenvoer koopt voor een ander en u per ongeluk heeft aangemeld bij een lokale Facebook groep, krijgt u waarschijnlijk advertenties gericht op uw nieuwe baby, uw hond en bedrijven uit de regio.

Informatie bronnen

Er zijn talloze gegevens over ons, maar de meest gebruikte zijn:

geboortedatum

adres

aan- of verkoop van je huis

status van je relatie

je partner

familieleden

vrienden

inkomen

aankopen

huwelijk

justitie meldingen

De Data Makelaars verkopen deze gegevens aan adverteerders, financieringsmaatschappijen, verhuurders, potentiële werkgevers en nog veel meer bedrijven.

Het kan dus gebeuren dat u iets niet kan afsluiten of een hogere prijs betaald op basis van de verzamelde gegevens of deze nu relevant zijn of niet.

Zorg er daarom voor dat ze alleen de informatie hebben die u wilt delen, door het lekken van informatie te beperken. En wees je bewust wat je online deelt of publiceert. Wees alert en ga uit van het slechtste want dan bent u niet ver van de waarheid, in de wereld van de Data Makelaars.

Goedheid

Goedheid kun je niet programmeren, gewoon omdat dat het onszelf niet lukt om goed te zijn. Omdat we nu eenmaal leven in een samenleving die niet gericht is op geven maar op nemen.

We zijn langzaam maar zeker onze capaciteit om te geven verloren en daarmee ook het nut van geven vergeten. Het begrip geven is langzaam maar zeker verdwenen uit onze samenleving. En vervangen door nemen in welke vorm dan ook, kansen pakken, voordeel krijgen, beter, meer en exclusief. De optelling van dit alles lijkt ons zover te hebben gebracht, dat we bereid zijn daarvoor vrijheden af te staan aan een algoritme.

De soms van regels opgesteld door anderen die bij het bedenken van die regels geen rekening hebben gehouden met goedheid maar met eigenbelang. Ze wilden het goeddoen voor zichzelf en dachten daarbij niet aan een ander.

Hiermee konden weeffouten worden gemaakt in vitale infrastructuur omdat er geen mogelijkheid is tot twijfel. Een optelling dus waarvan het antwoord vast staat, terwijl er geen twijfel bestaat of het antwoord goed is. 

Twijfel is er bij het opstellen van de som er al uitgelaten omdat we wisten welk antwoord we wilden.

Als we daarover nadenken, dan kunnen we niet geloven dat dit echt zo is. Omdat het ongeloofwaardig is en indruist tegen alle denkbeelden die we ons voor kunnen stellen.

En toch hebben we de afgelopen decennia op deze manier veel vrijheden opgeven doordat onze data werd gedeeld. Niet dat we ons bewust waren dat onze data werd gedeeld, we gingen immers nog uit van de goedheid in de mens.

Maar toch kwam deze data steeds vaker in een groot meer van data terecht waaruit gegevens werden gebruikt. Voorbeelden ten over, zo hoefde we bij de belastingdienst niets meer in te vullen, alleen nog maar te controleren. En bij een bezoek aan het ziekenhuis scande we alleen nog ons paspoort. Contant geld werd vervangen door het betalen met een pas of zelfs je telefoon. En langzaam maar zeker raakten we meer gegevens kwijt, dan waar we ons bewust van waren.

Daarbij worden met deze gegevens digitale klonen van ons gemaakt om makkelijker te kunnen voorspellen welke dingen invloed op ons hebben. Zodat we één doelwit worden dat makkelijk te sturen is, richting de vooraf bepaalde uitkomst van de som.

We worden dus langzaam maar zeker geassimileerd tot een groter geheel, waarbij nog een eigenschap kan worden geëlimineerd namelijk twijfel. Twijfel of dingen wel zijn wat we denken of doen wat we dachten waarvoor ze waren gemaakt.

Hiermee gaan dingen opeens een heel eigen leven leiden en lijken onze levens opeens heel veel op de levens van dingen.

Waarmee de essentie van het leven, een optelling van regels lijkt te worden, die bepalen hoe we ons leven leiden. In een samenleving die ons online corrigeert voor niet gewenst gedrag. Door ons een ander beeld van de samenleving te projecteren dan deze in de werkelijkheid zou zijn.

We worden dus geïndoctrineerd met informatie die eerst is uitgetest op onze digitale kloon. Het gewenste resultaat verzekerd en het gestelde doel behaalt met een minimum aan investeringen. We leven dus in een voorspelbare wereld die toewerkt naar een vooraf bepaald doel. Waarbij onze rol vast staat in eentjes en nulletjes en waarvan niet afgeweken kan worden.

Een matrix die ons leven projecteert volgens een vooraf bepaalde route waarvan niet kan worden afgeweken. Maar volgens een route die ons het meest zou behagen en elke reden tot twijfel weg zou nemen.

Ongehoorzaam

Gebeurt er ooit iets zonder reden.

En als dingen gebeuren voor een reden, wat is dan de oorzaak en wanneer vragen we ons af wat er gebeurt.

Alles om ons heen heeft op een of andere manier en reeks van gebeurtenissen die leiden tot een uitkomst. Deze reeks van gebeurtenissen intrigeert mensen om verschillende redenen.

En zorgt ervoor dat we bereid zijn, om er risico’s voor te nemen voor onszelf en anderen.

Dit alles voor een betere wereld, die daarmee wel een klein beetje van haar vrijheid inlevert. Zodat we oorzaken kunnen meten, volgen en registreren om zo zeker te zijn van de uitkomst nog voor deze gebeurt.

Een gecalculeerde samenleving die zich in rechte lijnen beweegt, naar het beoogde doel. Zonder afwijkingen en rimpels dankzij het meten, volgen en registreren van gegevens die we beschikbaar stellen of hebben gesteld, bewust of onbewust.

Gegevens bepalend voor wat we in de nabije toekomst kunnen ervaren en hoe we naar dingen kijken.

Maar een ding moeten we begrijpen het leven wat we hadden is voorbij, alleen voor ons volgende leven kunnen we nog keuzes maken.

Big data die je kunt vasthouden in een hand, mee kunt nemen en waar je eigenaar van bent. 

Beïnvloeden

Social Engineering: nooit gedacht dat we zouden zijn waar we nu zijn.

Social Engineering is opgebouwd uit communicatiestijlen, rapport, invloed, uitlokking, non-verbaal en kritisch denken.

Het scheiden van het nuttige, van het interessante om tot minder gewone informatie te komen.

Werken aan een gerichte stroom informatie die toegespitst op specifieke groep mensen.

Een nauwe, constructieve, proactieve, dialoog gericht op het beïnvloeden van groepen mensen.  Waarbij vertrouwen moet worden gewonen, waarbij het intellectueel uitdagen kernpunten zijn.

Een groep mensen stimuleren en echt onder de huid kruipen. 

Met bestaande gegevens en informatie over individuen in deze groep(zowel kwantitatief als kwalitatief). Begrijpen en registreren, en nieuwe inzichten aanbieden. Stimuleren het individu om nieuwe manieren te vinden om dichter bij hun waarheid te komen, of dat nu is door nieuwe onderzoeksmogelijkheden voor te stellen of door innovatieve samenkomsten te plannen en te houden.

Samenwerking tussen gelijkgestemden met inspirerende briefings en nauw samen te werken om originele ideeën te koesteren.

Om de groep te boeien wordt informatie gecreëerd die voortbouwt op inzichten en lessen uit het verleden om, de toon en positionering te sturen door overtuigende verhalen creëren en creatieve ideeën te kaderen.

Waarbij de platform economie een cruciale rol lijkt te spelen om een specifieke groep mensen te bereiken. En de strategische informatie te kunnen presenteren op computers, mobiele apparaten. Om zodoende zeker te zijn dat de boodschap als een maatkostuum wordt afgeleverd bij de doelgroep.

Nooit eerder bestond er een meer geavanceerde informatie machine.

Algoritmen en AI hebben het mogelijk gemaakt dat ons gedrag is te voorspellen, ons in onze onmiddellijke behoeften kunnen voorzien en onze precieze voorkeuren kunnen filteren op basis van onze gewoonten, intieme interesses en persoonlijke relaties.

In staat te verfijnen en hyper-targeten om een ideologie te verkopen, aangevuld met haat en verdeeldheid.

Dat hierbij het individu opeens opgaat in een groep mensen die welwillend staan tegenover de boodschap. Is wat we aan het begin van de strategie hebben bepaald voor de doelgroep.

Gedragsgegevens verzamelen is gemeen goed, met regelgeving en PR-nachtmerries.
Wie maakt nu deel uit van welk informatie-ecosysteem en speelt een rol bij de verspreiding van informatie die samenleving beïnvloedt. Een diepere integriteit met een meer publieke rol lijkt vereist om de ethiek niet uit het oog te verliezen.

Data compliance

Kun je samenvatten in een aantal verordeningen en regels die worden gehandhaafd door overheidsinstanties. Ze zijn belangrijk omdat ze de norm bepalen wanneer informatie wel en niet mag worden gebruikt. Ze zorgen ervoor dat als informatie wordt gebruikt dit altijd onder dezelfde regels is, wat ons als burgers moet beschermen tegen misbruik. Dat kan bijvoorbeeld met nieuwe Privacyverordening in Europa (AVG): De Algemene Verordening Gegevensbescherming beschermt het individu door de rechten die het individu heeft te benoemen en te regelen wat bedrijven met privacy-informatie mogen doen.

Het is hierbij altijd belangrijk dat er wordt voldaan aan de toepasselijke regelgeving die van toepassing is op de verzamelde informatie. De mate van naleving is soms voor elk bedrijf verschillend om bedrijven beslissen op basis van hun risicobeheer. Sommige voorschriften bieden hiervoor de ruimte volgens deze bedrijven, zoals bijvoorbeeld AVG, dat stelt veiligheid voorop bij het verwerken van persoonlijke informatie. Maar wat houdt dat in? Als zelfs in de regelgevende tekst wordt uitgelegd dat men de veiligheid moet waarborgen volgens het juiste risico. Is er dat bij het verwerken van persoonlijke informatie elke keer opnieuw een risicoanalyse vereist.

Afhankelijk van het risico en de risicoacceptatie moeten immers passende beveiligingsmaatregelen worden genomen.

Wat gebeurt er als men zich niet aan de toepasselijke regelgeving houdt?

Het niet naleven van de geldende regelgeving kan gepaard gaan met een flinke boete. Dat is iets waar bedrijven altijd rekening mee houden bij hun risicobeheer. Naast de boetes is er altijd de mogelijke reputatieschade. Wie wil zaken doen met een bedrijf dat overal in het nieuws is geweest vanwege het niet naleven van de geldende regelgeving?

Waar begin je, wat is het eerste en belangrijkste dat je doet om naleving van wet- en regelgeving te waarborgen?

Als een overzicht krijgen van welke wet- en regelgeving die voor u gegevens van toepassing is, resulteert in een moeras van regels. De toepasselijke wet- en regelgeving is afhankelijk van het land waarin u zich bevindt.

Hoe belangrijk is informatie tegenwoordig in relatie tot regelgeving.

Onze samenleving is steeds meer afhankelijk van informatie en informatiesystemen. Gegevens en informatie zijn tegenwoordig op wereldschaal meer waard dan olie, en als de meeste van uw toekomstige activa informatie zijn, is het verstandig om dat te beschermen.

Een wettelijke vereiste is misschien om een ​​bewustmakingsprogramma voor informatiebeveiliging te hebben. Daarbij zijn phishing en social engineering een bedreiging, belangrijk dus om ervoor te zorgen dat men zich bewust wordt van de risico’s en deze begrijpen.

Hoe zouden we kunnen beginnen met het beschermen van uw informatie?

U moet zich eerst bewust worden van de informatie die anderen van u hebben; de waarde, integriteit, gevoeligheid en waar de informatie zich bevind. Informatie kan worden onderverdeeld in vertrouwelijkheid, integer, beschikbaarheid en het risico van misbruik van laag, gemiddeld naar hoog.

Gestructureerde informatie in databases is relatief beheersbaar omdat u weet welke informatie de database bevat, u weet waar deze zich bevindt en u weet uit welke systemen de informatie stroomt. Ongestructureerde informatie in de vorm van documenten, bestanden, spreadsheets etc. is een ander verhaal.

Voor u informatie beschikbaar stelt moet u begrijpen wat vertrouwelijkheid betekent en wanneer informatie openbaar, beperkt of vertrouwelijk is.