Gegevens bescherming

Dankzij gegevensbeveiliging kunnen we overal veilig werken en overal toegang krijgen tot gegevens. En nu de moderne werkplek snel overgaat naar hybride arbeid en cloudgebaseerde diensten, betekent een evoluerend bedreigingslandschap dat we data tijd, aandacht en technologie moeten geven die nodig is om deze veilig te houden.

Dit betekent dat het beschermen van gevoelige en persoonlijke informatie tegen datalekken, een net zo groot onderdeel van de werkdag is als het beschermen van onze bankrekening.

Gegevensbeveiliging verwijst naar het beleid en de maatregelen die zijn ingevoerd om gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, verstoring, wijziging of vernietiging. Het omvat een breed scala aan technieken, technologieën, beleid en procedures die zijn ontworpen rond het concept van preventie van gegevensverlies om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid ervan te garanderen.

Een inbreuk op de gegevensbeveiliging kan ernstige gevolgen hebben, waaronder financiële verliezen, reputatieschade, wettelijke aansprakelijkheid en verlies van vertrouwen. Organisaties en individuen hebben er alle belang bij de veiligheid van hun gegevens te handhaven om te voorkomen dat bedreigingsactoren er toegang toe krijgen.

Datarisico vloeit voort uit de toepassingen waar gegevens doorheen gaan en waarin ze worden gebruikt.

Gegevensbeveiliging en gegevensprivacy zijn nauw verwante concepten die beide afzonderlijke vereisten op het gebied van middelen, strategie en technologie hebben.

Gegevensbeveiliging richt zich op het beschermen van gegevens tegen ongeoorloofde toegang, het behouden van de integriteit en beschikbaarheid ervan en het voorkomen dat deze de organisatie verlaten. Dit strekt zich uit tot vele aspecten van de dagelijkse routine van ons als gebruiker.

Gegevensprivacy omvat de ethische en juridische verantwoordelijkheden bij het omgaan met persoonlijke informatie en het respecteren van de privacyrechten van individuen. Deze verantwoordelijkheden variëren van land tot land, maar zijn vaak gebonden aan specifieke wetten op het gebied van gegevensprivacy.

Gegevensbeveiliging en gegevensprivacy gaan vaak hand in hand vanwege wettelijke rapportagevereisten. Beide aspecten zijn cruciaal voor het behouden van vertrouwen.

Over de hele wereld zijn regels voor gegevensbeveiliging ingevoerd om ervoor te zorgen dat de juiste zorg wordt besteed aan het veilig verzamelen, opslaan en gebruiken van gevoelige informatie.

Elke levensvatbare strategie voor gegevensbeveiliging moet de mogelijkheid omvatten om naleving van de relevante regelgeving te garanderen en aan te tonen.

Het op de hoogte zijn van al deze zaken en het hebben van een actief nalevingsplan voor elk van deze zaken en zou een cruciaal onderdeel moeten zijn van de beveiligingsactiviteiten.

Zeker nu het dreigingslandschnap voortdurend verandert als reactie op nieuwe innovaties van zowel beveiligingsprofessionals als kwaadwillende actoren. Dit betekent dat goede praktijken op het gebied van gegevensbeveiliging meer moeten omvatten dan alleen het toepassen van strategieën die in het verleden hebben gewerkt.

Cyberdreigingen zoals ransomware en malware halen de krantenkoppen vanwege de financiële en operationele schade die ze aanrichten.

Maar er zijn nog andere, minder voor de hand liggende bedreigingen voor de gegevensbeveiliging.

Er zijn talloze soorten gegevensbeveiligingsrisico’s, en de lijst is alleen maar uitgebreid doordat er voortdurend nieuwe hack- en social engineering-technieken opduiken.

Hoewel grote cyberaanvallen vaak de krantenkoppen halen, zijn niet alle gegevensbeveiligingsrisico’s het gevolg van opzettelijke kwaadwillige actie. Er kunnen zelfs grote risico’s voortvloeien uit onbedoeld gedrag dat ertoe leidt dat gevoelige gegevens op onbeveiligde plaatsen terechtkomen, waar deze kunnen worden gestolen of uitgebuit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *