Data delen

Data delen wordt gedefinieerd als: ‘data sharing is the process where individuals mutually exchange their (tacit and explicit) data and jointly create new data’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *