Data mesh

De laatste tijd hebben er een verschuiving plaatsgevonden in de manier waarop we databeheer benaderen. Vroeger vertrouwden we op gecentraliseerde datawarehouses om gegevens op te slaan en te analyseren. Omdat de datavolumes echter exponentieel groeien, is dit model onhoudbaarder geworden.

Data Mesh, is een revolutionaire aanpak die data-architectuur, data-eigendom en -beheer decentraliseert, datasilo’s afbreekt en ons in staat stelt om efficiënter en efficiënter met data te werken.

Data mesh is een architectonisch paradigma dat tot doel heeft het eigendom en de toegang tot gegevens te decentraliseren. Simpel gezegd splitst een datagaas het monolithische datawarehouse op in kleinere, op zichzelf staande eenheden die ‘dataproducten’ worden genoemd.

Elk dataproduct is verantwoordelijk voor één specifiek domein of functie en is eigendom van en wordt beheerd door diegene die het dichtst bij dat domein staat. Deze gedecentraliseerde aanpak zorgt voor meer flexibiliteit en flexibiliteit bij het beheren, opslaan en interpreteren van gegevens.

De belangrijkste voordelen van het gebruik van een datamesh. Gemakkelijke aanpassing aan veranderingen: Met datamesh kunnen we ons snel aanpassen aan veranderende vereisten, doordat datadomeinen onafhankelijk worden beheerd.

Schaalbaar doordat de data-infrastructuur efficiënt naar behoefte kan schalen zonder bestaande systemen te verstoren.

Gegevens worden toegankelijk door gegevens toegankelijker te maken, en uitsluitend te concentreren op het analyseren van grote datasets.

Verbeterde communicatie door het stimuleren van cross-functionele samenwerking door traditionele silo’s af te breken en de communicatie te bevorderen.

Lagere kosten door de infrastructuurkosten die gepaard gaan met het opslaan en verwerken van grote datasets verlagen door gecentraliseerde datawarehouses of datameren te elimineren.

Het kiezen van de juiste tools en technologieën die het beste aansluiten bij specifieke behoeften bij het beheren van datadomeinen.

De algehele systeemprestaties te verbeteren door werklasten over meerdere knooppunten te verdelen, zo kan data mesh de algehele systeemprestaties en betrouwbaarheid verbeteren.

Data mesh vergemakkelijkt een naadloze integratie met tools en services van derden via gestandaardiseerde API’s en interfaces.

Transparantie in het proces door inzicht te bieden in de manier waarop verschillende datasets worden beheerd en verwerkt.

Data mesh-architectuur biedt een gedecentraliseerde strategie voor het omgaan met gegevens door het eigendom en de controle te verdelen over individuele domeinen die verantwoordelijk zijn voor specifieke onderdeel.

In plaats van alle databewerkingen in één datawarehouse of datameer te centraliseren, worden data over meerdere domeinen verdeeld. Elk domein is verantwoordelijk voor het definiëren van zijn schema, opslagmechanismen, toegangscontroles en verwerkingspijplijnen.

In een traditioneel gecentraliseerd datasysteem zouden alle klantgegevens, productinformatie en transactiegegevens in één centrale database worden opgeslagen. Naarmate de hoeveelheid gegevens toeneemt, wordt het echter steeds uitdagender om dit systeem te beheren en te schalen.

Door een datamesh met domeingestuurde decentralisatie te implementeren, kan men gegevens opsplitsen in afzonderlijke domeinen, zoals klantprofielen, productcatalogi, voorraadbeheer en verkooptransacties. Elk domein is verantwoordelijk voor het beheer van zijn gegevens en heeft zijn eigen services en API’s om toegang te krijgen tot relevante gegevens en deze te manipuleren.

Gegevens worden behandeld als een eersteklasburger, met duidelijke eigendoms-, verantwoordelijkheids- en serviceniveauovereenkomsten (SLA’s) die voor elke dataset zijn gedefinieerd. Dit moedigt ons aan om data te beschouwen als een waardevol bezit dat kan worden gedeeld en hergebruikt

Het klantanalyseteam binnen een organisatie kan een speciaal domein hebben waar het gegevens over klantgedrag opslaat. Dit team behandelt deze gegevens als een product en stelt kwaliteitsnormen voor de manier waarop deze moeten worden verzameld, opgeslagen en geanalyseerd. Ze kunnen ook API’s of andere tools leveren waarmee andere teams toegang kunnen krijgen tot deze gegevens over klantgedrag en deze kunnen gebruiken in hun analyses.

Hoewel elk domein autonomie heeft over zijn dataactiviteiten, moeten er nog steeds gecentraliseerde bestuursmechanismen aanwezig zijn om de naleving van regelgeving, beveiligingsprotocollen en kwaliteitsnormen te garanderen. Dit omvat het opzetten van gemeenschappelijke metadataschema’s, monitoringtools en auditprocessen.

Data mesh benadrukt het decentraliseren van data-eigendom en -beheer. In plaats van een gecentraliseerd dataplatform te hebben, ondersteunt data mesh de verdeling van dataverantwoordelijkheden Er zijn verschillende teams of eenheden waar elk verantwoordelijk is voor het beheer van zijn eigen datapijplijnen, opslag en verwerking.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *