Gegevensgebieden.

Gegevensgebieden

Welke zijn er?

Over het algemeen verwijst de term ‘dataruimte’ naar een soort gegevensrelatie tussen vertrouwde partners die zich houden aan dezelfde hoge normen en richtlijnen als het gaat om gegevensopslag en -deling. Een cruciaal aspect van het begrip dataruimte is echter dat gegevens niet centraal worden opgeslagen, maar veeleer bij de bron en dus alleen worden overgedragen (via semantische interoperabiliteit) als dat nodig is. De gegevens in de dataruimten in de Gaia-X-context worden uitsluitend bewaard door de leden van de Vereniging.

Een dataruimte is de som van alle deelnemers – dat kunnen dataproviders, gebruikers en intermediairs zijn. Dataruimten kunnen genest en overlappend zijn, zodat een dataprovider bijvoorbeeld aan meerdere dataruimten tegelijk kan deelnemen.

Datasoevereiniteit en vertrouwen zijn essentieel om dataruimten te laten werken en relaties tussen deelnemers te ondersteunen. Om dit te garanderen, heeft de International Data Spaces Association (IDSA), een van de oprichters van de Gaia-X Association, een referentiearchitectuurmodel voor deelnemers voorgesteld. Elke dataruimte levert specifieke data op en vormt daarmee een stevige basis voor elk ecosysteem. De software die nodig is om dataruimten te implementeren, draait op cloud/edge cloudinfrastructuren.

Welke dataruimten zijn er?

Industrie 4.0/Kleine tot middelgrote ondernemingen

Meer dan 50 deelnemers hebben zich aangesloten bij de Industry 4.0/SME-dataruimte, die gestaag groeit. Deze dataruimte omvat momenteel zes use-cases die voortkomen uit productiescenario’s, waaronder collaboratieve productie- en supply chain-processen, machines met virtuele avatars en interfaces tussen twee afzonderlijke industrieën, zoals supply chains, transport en gezondheid.

Gezondheid

The Health Data Space werkt aan de opbouw van een consortium van overheidsinstanties en particuliere bedrijven om het gebruik van digitale technologieën en cloudoplossingen te promoten die de gezondheidssector zullen transformeren. Het beveiligde Gaia-X-ecosysteem zal enkele van de problemen aanpakken die door de Covid-19-pandemie naar voren zijn gebracht, waaronder de afwezigheid van interoperabiliteit tussen systemen en de prevalentie van silo’s met gezondheidsgegevens.

Onderwijs en vaardigheden

De Education and Skills-dataruimte (DaSES) zal een dataruimte creëren ten behoeve van de onderwijsgemeenschap. Uitgaande van een Frans initiatief in 2021, waarbij publieke en private belanghebbenden werden bijeengebracht, heeft DaSES verschillende werkgroepen opgericht en nodigt het nu ook andere landen uit om een ​​Europese routekaart op te stellen om een ​​open en interoperabel digitaal ecosysteem van transparante en ‘vertrouwde’ gegevens te promoten , voor kwaliteitsonderwijs en levenslang leren.

Energie

Een vertrouwde dataruimte die energiediensten ondersteunt en samenwerking tussen alle belanghebbenden bevordert, is een hoeksteen van het koolstofarm maken van de energiesector.

Tegenwoordig heeft een brede vertegenwoordiging van Europese energiebedrijven en academische en technologische partners zich bij Gaia-X aangesloten om de Europese energiedataruimte te bouwen.

Op een transparante en veilige manier pakt de energiedataruimte de volgende uitdagingen aan, dankzij de mogelijkheden voor het delen van gegevens:

Versnel de implementatie van koolstofarme energieoplossingen

Bevorderen van energie-efficiëntie en sectorkoppeling (integratie van stroom, gassen, waterstof in gebouwen/verwarmingssystemen, mobiliteit en industrie…)

Meer flexibiliteit mogelijk maken om hernieuwbare energie te integreren in het Europese elektrische systeem

Versnel de digitalisering van het energiesysteem

Handhaving van de technologische soevereiniteit en het mondiale concurrentievermogen van de Europese Unie in de energiesector.

We ontwikkelen gebruiksscenario’s voor acht belangrijke energiethema’s: hernieuwbare energiebronnen, waterstof, kernenergie, energie-efficiëntie, elektrische voertuigen, lokale energiegemeenschappen, netwerken en naleving en traceerbaarheid.

We nodigen alle Europese bedrijven, inclusief start-ups, leveranciers en energieproducenten uit de energiesector uit om zich bij ons aan te sluiten!

Mobiliteit

De Mobility Data Space zal de gebruikerservaring van mobiliteit verbeteren en tegelijkertijd nieuwe zakelijke kansen creëren voor haar leden. Bij het aanpakken van de uitdaging die reisgegevens op veel verschillende plaatsen en door een breed scala aan actoren zoals luchtvaartmaatschappijen en hotels hebben, is de belangrijkste vraag hoe gegevenssoevereiniteit kan worden gewaarborgd, privacy kan worden gegarandeerd en handel kan worden gestimuleerd, terwijl deze sector zich in een staat van van flux.

Financiën en verzekeringen

De Finance and Insurance-dataruimte is opgericht door de Franse en Duitse banken, Europese cloudserviceproviders, openbare instellingen en verzekeringsmaatschappijen, en breidt zich nu uit naar Italië, Luxemburg, België, Finland, Oostenrijk en Polen. Ook andere landen zijn welkom om mee te doen.

Ruimte

Eind november 2020 is een dataruimte opgericht gericht op Ruimtevaart. Gezien de mate waarin ons dagelijks leven afhankelijk is van ruimtegegevens, is het van cruciaal belang dat deze gegevens veilig en efficiënt kunnen worden verwerkt, waardoor de Europese gegevenssoevereiniteit wordt gewaarborgd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.