20. NFC

NFC is een feature die steeds meer gebruikt wordt. Het is de afkorting voor Near Field Communication. NFC is een draadloze communicatietechniek waarbij geen contact nodig is.

13. Camera

Net als bij de microfoon, hoewel de meeste mensen een camera misschien ook niet als een sensor beschouwen, is het eigenlijk: een foto- en videosensor die specifiek is – net als je oog. Camera’s nemen video’s en foto’s op met lenzen en sensoren.

12. Microfoon

Hoewel de meeste mensen een microfoon misschien niet als een sensor beschouwen, is het in feite: een stemsensor om specifiek te zijn – net als je oor. Het helpt de telefoon om spraaksignalen op te nemen tijdens gesprekken bijvoorbeeld of wanneer u een audioclip opneemt.

11. Stralingssensor

Een stralingssensor detecteert schadelijke straling. Het is de nieuwste sensor aanvulling op smartphones. Zo’n sensor is erg handig voor telefoongebruikers in gebieden waar stralingsvlekken groot zijn.