Data gestuurd.

De afgelopen jaren hebben digitale technologieën de economie en de samenleving getransformeerd, waardoor alle activiteitensectoren en het dagelijks leven van ons allemaal beïnvloed. Data staan centraal in deze transformatie en er zal nog meer volgen. Datagestuurde innovatie zal enorme voordelen opleveren, bijvoorbeeld door verbeterde gepersonaliseerde geneeskunde en nieuwe mobiliteit. In een samenleving waarin individuen steeds grotere hoeveelheden gegevens zullen genereren, moet de manier waarop de gegevens worden verzameld en gebruikt de belangen van het individu voorop stellen, in overeenstemming met onze waarden, fundamentele rechten en regels.

We zullen datagestuurde innovaties alleen vertrouwen en omarmen als we er zeker van zijn dat het delen van persoonlijke gegevens onderworpen zal zijn aan volledige naleving van de strikte regels voor gegevensbescherming. Tegelijkertijd zal het toenemende volume aan niet-persoonlijke industriële data en publieke data, gecombineerd met technologische veranderingen in de manier waarop de data worden opgeslagen en verwerkt, een potentiële bron van groei en innovatie vormen die moet worden aangeboord.

Daarbij moeten we de mogelijkheid krijgen om betere beslissingen te nemen op basis van inzichten uit niet-persoonlijke gegevens. En die data moeten voor iedereen beschikbaar zijn: publiek of privaat, groot of klein, start-up of reus. Dit zal de samenleving helpen het maximale uit innovatie en concurrentie te halen en ervoor te zorgen dat iedereen profiteert van een digitaal dividend. Dit digitale tijdperk moet het beste van onze samenleving weerspiegelen: open, eerlijk, divers, democratisch en zelfverzekerd.

En kan een toonaangevend rolmodel worden voor een samenleving die door data in staat wordt gesteld betere beslissingen te nemen – in het bedrijfsleven en de publieke sector. Om deze ambitie waar te maken moeten we kunnen voortbouwen op een sterk juridisch kader – op het gebied van gegevensbescherming, grondrechten, veiligheid en cyberbeveiliging – en op een interne markt met concurrerende bedrijven van elke omvang en met een gevarieerde industriële basis. Als we een leidende rol in de data-economie wil verwerven, moet we nu actie ondernemen en op een gecoördineerde manier problemen aanpakken die variëren van connectiviteit tot de verwerking en opslag van gegevens, rekenkracht en cyberbeveiliging. Bovendien zal het land zijn bestuursstructuren voor de omgang met gegevens moeten verbeteren en de verzamelingen kwaliteitsgegevens die beschikbaar zijn voor gebruik en hergebruik moeten vergroten.

Uiteindelijk willen we de voordelen benutten van een beter gebruik van data, waaronder een grotere productiviteit en concurrerende markten, maar ook verbeteringen op het gebied van de gezondheid en het welzijn, het milieu, transparant bestuur en handige openbare diensten. Een alomvattende aanpak van de data-economie die tot doel heeft het gebruik van en de vraag naar data en data-ondersteunde producten en diensten in de hele eengemaakte markt te vergroten.

Een strategie voor beleidsmaatregelen en investeringen om de data-economie voor de komende vijf jaar mogelijk te maken. Deze datastrategie en een Witboek over kunstmatige intelligentie, waarin wordt aangegeven hoe we de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie willen ondersteunen en bevorderen.

De hoeveelheid data die in de wereld wordt geproduceerd groeit snel, van 33 zettabytes in 2018 naar een verwachte 175 zettabytes in 2025 1 . Elke nieuwe golf van gegevens biedt grote kansen. Bovendien zal de manier waarop gegevens worden opgeslagen en verwerkt de komende vijf jaar dramatisch veranderen. Tegenwoordig vindt 80% van de verwerking en analyse van gegevens plaats in datacentra en gecentraliseerde computerfaciliteiten, en 20% in slim verbonden objecten, zoals auto’s, huishoudelijke apparaten of productierobots, en in computerfaciliteiten dicht bij de gebruiker (‘edge computing’). ‘). Tegen 2025 zullen deze verhoudingen waarschijnlijk omgekeerd zijn 2 . Naast de economische en duurzaamheidsvoordelen die deze ontwikkeling met zich meebrengt, opent het extra mogelijkheden voor bedrijven om tools te ontwikkelen waarmee dataproducenten de controle over hun eigen data kunnen vergroten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *