Data soevereiniteit

De strategie voor data is erop gericht de mens op de eerste plaats te zetten bij de ontwikkeling van technologie, en de Europese waarden en rechten in de digitale wereld te verdedigen en te bevorderen.

Data zijn een essentiële hulpbron voor economische groei, concurrentievermogen, innovatie, banencreatie en maatschappelijke vooruitgang in het algemeen. In de toekomst zal de ontwikkeling van datagestuurde toepassingen zowel burgers als bedrijven verschillende voordelen opleveren:

de gezondheidszorg verbeteren

veiligere en schonere transportsystemen te creëren

nieuwe producten en diensten genereren

de kosten van openbare diensten verlagen

verbetering van de duurzaamheid en energie-efficiëntie

De Europese strategie voor data is gericht op het creëren van een interne markt voor data die het mondiale concurrentievermogen en de datasoevereiniteit van Europa zal waarborgen. Dit zal leiden tot de creatie van gemeenschappelijke Europese dataruimten. Ze zullen ervoor zorgen dat er meer data beschikbaar komen voor gebruik in de economie en de samenleving, terwijl de bedrijven en individuen die de data genereren de controle behouden.

Om het leiderschap van de EU in de mondiale data-economie verder te verzekeren, wil de Europese datastrategie:

wetgevingsmaatregelen goed te keuren op het gebied van databeheer, toegang en hergebruik. Bijvoorbeeld voor het delen van gegevens tussen bedrijven en overheden voor het algemeen belang;

gegevens breder beschikbaar maken door hoogwaardige openbare datasets in de hele EU open te stellen en gratis hergebruik ervan mogelijk te maken;

€ 2 miljard investeren in een Europees project met hoge impact om infrastructuren voor gegevensverwerking, instrumenten voor het delen van gegevens, architecturen en bestuursmechanismen te ontwikkelen voor een bloeiende gegevensuitwisseling en om energie-efficiënte en betrouwbare cloudinfrastructuren en aanverwante diensten te bundelen;

toegang tot veilige, eerlijke en concurrerende clouddiensten mogelijk maken door het opzetten van een aanbestedingsmarktplaats voor gegevensverwerkingsdiensten te vergemakkelijken en duidelijkheid te scheppen over het toepasselijke regelgevingskader voor cloudregels.

De Europese Commissie heeft een rapport gepubliceerd over het delen van data tussen bedrijven en overheden (B2G). Het rapport is afkomstig van een deskundigengroep op hoog niveau en presenteert een reeks beleids-, juridische en financieringsaanbevelingen gericht op het faciliteren van de schaalvergroting, verantwoorde en duurzame implementatie van het delen van B2G-gegevens in het publieke belang binnen de EU.

Er zijn twee cruciale stukken wetgeving ingevoerd om de rechten en belangen van burgers te beschermen en tegelijkertijd de industriële en technologische ontwikkeling te bevorderen. Ze spelen een cruciale rol bij het leggen van de basis voor het bereiken van de doelstellingen die zijn uiteengezet in de Europese datastrategie:

De Data Governance Act (DGA) is een alomvattend instrument dat is ontworpen om toezicht te houden op het hergebruik van openbare of beschermde gegevens in verschillende sectoren. Het heeft tot doel het delen van gegevens te vergemakkelijken door nieuwe entiteiten, bekend als data-tussenpersonen, te reguleren en het delen van gegevens om altruïstische redenen te bevorderen. De DGA heeft betrekking op zowel persoonsgegevens als niet-persoonlijke gegevens, waarbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is wanneer het om persoonsgegevens gaat. Het opnemen van ingebouwde waarborgen, naast de AVG, is bedoeld om het vertrouwen in het delen en hergebruiken van gegevens te vergroten. Dit opbouwen van vertrouwen is cruciaal voor het vergroten van de beschikbaarheid van data op de markt.

Op 11 januari 2024 is de Datawet in werking getreden. Het is een pijler van de Europese datastrategie. Het belangrijkste doel is om van Europa een leider in de data-economie te maken door het potentieel van de steeds groter wordende hoeveelheid industriële data te benutten, ten behoeve van de Europese economie en samenleving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *