Nieuwe regels

De technologielobby vreest dat de bijgewerkte AVG-regels het aantal klachten over misbruik zullen doen toenemen en de langdurige procedures zullen vertragen.

Wetgevers zullen volgende week (10 april) regels goedkeuren onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU, bedoeld om de grensoverschrijdende samenwerking tussen nationale gegevensbeschermingsautoriteiten te vergemakkelijken.

De procedureregels, die de Europese Commissie in juli 2023 heeft voorgesteld als aanvulling op de AVG, hebben tot doel ervoor te zorgen dat privacyklachten waarbij meerdere lidstaten betrokken zijn snel worden opgelost en bedrijven meer rechtszekerheid te geven. De regels zijn er tevens op gericht om zowel klagers als partijen tegen wie een onderzoek loopt meer rechten te geven bij geschillen.

Op grond van de AVG, die in 2018 van kracht werd, worden klachten ingediend bij de nationale autoriteiten en – in het geval van bedrijven in de hele EU – naar het land van het hoofdkantoor gestuurd. Voor Big Tech-bedrijven is dit vaak Ierland, wat betekent dat de Ierse toezichthouder het merendeel van de zaken afhandelt.

Bedrijven vrezen echter dat de nieuwe regels hun rechten feitelijk beperken, en beweren dat de betrokkenheid van de verdachte bij de zaken waarschijnlijk zal afnemen.

De AVG zelf wordt deze zomer ook herzien. In een commissierapport zal worden uiteengezet hoe de regels tot nu toe zijn toegepast. Uit een eerder onderzoek uit 2020 is gebleken dat, hoewel de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten samenwerken onder het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB), er nog ruimte voor verbetering is.

Gegevensbeschermingsautoriteiten zelf hebben vaak geklaagd over het gebrek aan middelen om klachten snel af te handelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *