Interoperable

De Interoperable Europe Act: implicaties en impact op de digitale toekomst van de EU

De goedkeuring door de Europese Commissie van de Interoperable Europe Act markeert een belangrijke ontwikkeling in het versterken van de digitale publieke sector van de EU.

Deze wet is bedoeld om een netwerk van onderling verbonden digitale overheidsdiensten te creëren, dat niet alleen de grensoverschrijdende samenwerking versterkt, maar ook de digitale transformatie van Europa versnelt.

In de kern schrijft de wet interoperabiliteitsbeoordelingen voor, waardoor wijzigingen in het IT-systeem in lijn zijn met het Europese interoperabiliteitskader en gedeelde ‘interoperabele Europa-oplossingen’. Transparantie wordt bevorderd via de publicatie van deze beoordelingen, waardoor overheidsdiensten in de richting van uniforme normen worden gestuurd.

Krachtens de wet zijn overheidsinstanties verplicht om interoperabiliteitsoplossingen zoals open-sourcesoftware te delen, met als doel technische en organisatorische hindernissen te slechten die grensoverschrijdende digitale diensten belemmeren.

Het ‘Interoperable Europe Portal’ zal het delen en hergebruiken van deze oplossingen centraliseren, waardoor administratieve processen en grensoverschrijdende dienstverleningsefficiëntie worden gekatalyseerd.

Bovendien zullen bestuursstructuren zoals de ‘Interoperable Europe Board’ en de gemeenschap toezicht houden op de implementatie, terwijl initiatieven zoals regelgevingssandboxen innovatie zullen stimuleren.

De Interoperable Europe Act biedt aanzienlijke kansen voor open data-initiatieven. Door een interoperabel netwerk van digitale overheidsdiensten op te zetten, bevordert het het delen en samenwerken van gegevens, waardoor de creatie van een gemeenschappelijke Europese dataruimte voor de publieke sector wordt vergemakkelijkt.

Open data zullen profiteren van een grotere interoperabiliteit, omdat het de toegang tot en het delen van overheidsgegevens over de grenzen heen gemakkelijker maakt. Deze afstemming op de beginselen van open data zal bijdragen aan grotere transparantie, innovatie en efficiëntie in de digitale publieke sector, ten gunste van burgers en bedrijven in heel Europa.

Interoperabiliteit is een kernkenmerk van een functionerende digitale eengemaakte markt en draagt bij tot een effectievere implementatie van de digitale kenmerken van overheidsbeleid, van justitie tot gezondheidszorg en transport.

Burgers, bedrijven en overheden zullen het grootste deel van de nieuwe regelgeving profiteren als zij gebruik maken van onderling verbonden digitale overheidsdiensten die grensoverschrijdende gegevensuitwisseling vereisen.

Voorbeelden van dergelijke diensten zijn onder meer de wederzijdse erkenning van academische diploma’s of beroepskwalificaties, de uitwisseling van voertuiggegevens voor de verkeersveiligheid, toegang tot socialezekerheids- en gezondheidsgegevens, de uitwisseling van informatie met betrekking tot belastingen, douane, accreditatie van openbare aanbestedingen, digitale rijbewijzen, handelsregisters.

Het opzetten van een samenwerkingskader op meerdere niveaus dat de hoogste digitale overheidsprofessionals uit de lidstaten samenbrengt, evenals een brede gemeenschap van het maatschappelijk middenveld, experts, academici en lokale actoren, om een gemeenschappelijke interoperabiliteitsagenda en een evoluerend ecosysteem van gemeenschappelijke interoperabiliteitsoplossingen te definiëren.

De introductie van verplichte interoperabiliteitsbeoordelingen om openbare diensten ‘interoperabel door ontwerp’ te bouwen. Dit zal overheidsinstanties helpen grensoverschrijdende interoperabiliteitsaspecten al in de ontwerpfase van nieuwe diensten of instrumenten te verkennen en, waar nodig, aan te pakken.

Het ‘Interoperable Europe Portal’, een one-stop-shop om het delen en hergebruiken van hoogwaardige en betrouwbare interoperabiliteitsoplossingen tussen overheidsdiensten aan te moedigen.

Versterkte innovatie- en beleidsondersteuningsmechanismen, waaronder training, regelgevingszandbakken voor beleidsexperimenten, publiek-private GovTech en ondersteuningsprojecten voor beleidsimplementatie, om oplossingen te ontwikkelen, testen en opschalen.

Interoperabiliteit in de publieke sector is het vermogen van overheden om samen te werken en publieke diensten te laten functioneren over grenzen, sectoren en organisatorische grenzen heen. Het speelt een cruciale rol bij het ontwerpen van veilige gegevensstromen en het vermijden van dubbel werk in de publieke dienstverlening.

Bij verschillende crises van de afgelopen jaren heeft de interoperabiliteit van de publieke sector gezorgd voor een betere coördinatie tussen de lidstaten, het mobiliseren van middelen daar waar deze het meest nodig waren, en het snel formuleren van gezamenlijke oplossingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *