De belangrijkste privacyregels.

  • u om toestemming is gevraagd voor het gebruik van uw persoonsgegevens, vóórdat de data van uw apparaat is gehaald of daarop is geplaatst;
  • u apart om toestemming is gevraagd, voor de verschillende soorten persoonsgegevens die worden gebruikt;
  • duidelijke en begrijpelijke doelen zijn aangegeven waarvoor uw gegevens worden gebruikt en doelen niet tussentijds gewijzigd kunnen worden zonder uw toestemming;
  • uw gegevens niet langer worden bewaart dan nodig is;
  • u de mogelijkheid heeft uw toestemming in te trekken en de verzamelde persoonsgegevens te verwijderen;
  • er alleen gegevens verzamelt worden die echt nodig zijn;
  • uw persoonsgegevens voldoende beveiligt zijn, zowel in technisch opzicht (bijvoorbeeld versleuteling van uw gegevens) als in organisatorisch opzicht (bijvoorbeeld wie toegang heeft tot uw gegevens);
  • en gebruik van data vergezeld gaat van een leesbare, begrijpelijke en goed toegankelijke privacyverklaring.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *