Zingeving

Digitale zingeving: de volgende stap in de digitale evolutie

Zingeving als algemeen doel wordt erkend we kunnen het zelfs verfijnen, met de hulp van collega’s, klanten en vrienden rond om ons heen.

Dat is wat we ‘doen wat je zegt’ noemen: een echt mensgerichte begrijpelijke benadering van data.

Tot zover, digitale transformatie

In het afgelopen decennium heeft de digitale evolutie de kern van vrijwel ieder mens, dier, gebouw, proces en omgeving geraakt. Doormiddel van digitale transformatie hebben we systemen geoptimaliseerd en kritische processen gedigitaliseerd.

Nieuwe inkomstenbronnen werden mogelijk gemaakt, processen werden efficiënter en de cloud zorgde voor schaalbaarheid en snelheid. Om maar een paar effecten te noemen.

Maar in de toekomst gaat Digitale Transformatie helaas nog steeds over nogal voorwaardelijke basiszaken. Digitale strategieën en IT-outsourcers zorgen ervoor dat alle processen efficiënt verlopen.

Maar in plaats van echt in te kunnen inspelen op de behoeften van ons mensen met behulp van al die technologie, vallen veel transformaties in een eindeloze cyclus van re-platforming, processen en kostbare beheer projecten.

Vaak worden onbegrijpelijke big data-initiatieven met veel bombarie gelanceerd en belanden daarna in een la omdat onduidelijk is hoe het gerealiseerd moet worden.

Digitale transformatie gaat tegenwoordig maar al te vaak over het opzetten van een platform en het implementeren van technologie die moet leiden tot een bepaalde dienst of product. Terwijl in de kern een digitaal platform, product of dienst niet het doel is, maar het middel.

Het middel om een ​​duurzame relatie tussen bedrijf, overheid of organisatie en mensen op te bouwen en te onderhouden. Een relatie gebaseerd op vertrouwen en de mogelijkheid zelf te kunnen beslissen over je eigendata.

Hierdoor is het nu tijd voor Digitale Zingeving.

Maar wat is de logische volgende stap in de digitale evolutie? Een stap waarin het gaat om het optimaal inzetten, gebruiken, misschien ook aanpassen en aanscherpen van alle data die getransformeerd wordt. Een stap die draait om het slim toepassen van inzichten het ontwikkelen van producten, diensten en platformen.

Digital zingeving is gebaseerd op drie belangrijke uitgangspunten: en vertrekt vanuit het menselijk perspectief, maakt kwalitatieve en kwantitatieve data een vast onderdeel van elk ontwikkelproces en zorg dat Data, Design en Technologie echt met elkaar verweven zijn.

Digital zingeving is gericht op het opbouwen van een duurzame relatie, of het nu een klant, medewerker, patiënt of een andere persoon is met wie het bedrijf, de organisatie of de overheid mee omgaat.

Met deze invalshoeken kan een stevig fundament gelegd voor de stabiele ontwikkeling van het juiste product of dienst met een zinvolle waarde.

Geen uitgebreide rapportages meer die moeilijk in de praktijk te brengen zijn, maar een Actieve Digitale Strategie die helpt om daadwerkelijk de stip op de horizon te bereiken. Met een actiegerichte routekaart op basis van service gericht ontwerp en gevalideerde inzichten vanuit een menselijk perspectief.

Waar technologie niet alleen het implementeren van een software is, maar vooral het slim gebruiken van bestaande oplossingen door vooruit te denken en slim gebruik te maken van bewezen technieken en theorieën in de juiste volgorde.

En waarbij data niet alleen gaat over slecht interpreteerbare statistieken of futuristische artificiële intelligentie, maar menselijke initiatieven die direct inzetbaar zijn voor een beter product of dienst.

Geen complex proces of agile scrum methode het gaat hier meer over het proces dan om daadwerkelijke resultaten, en waarbij het individu niet word vergeten, maximale resultaten met minimale impact.

En dan vooral met een focus op zingevende data waarbij data niet alleen verzameld en gemodelleerd wordt, maar door het stellen van de juiste vragen concreet in relatie tot individuen kan worden verbonden. Waarna de routekaart van de ontwikkeling of productevolutie gevoed kan worden door het individu zelf en niet gevoed wordt op basis van aannames.

Een revolutie? Gelukkig niet. Er zijn veel bestaande elementen en processen in de digitale zingevings-filosofie. Die op een verfrissende, toepasbare en bewezen waardevolle manier kan worden toegepast.

Er is geen tijd voor een digitale revolutie, maar eerder voor digitale zingeving.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.