Privacy

De meerderheid van de organisaties denkt dat ze meer moeten doen om hun klanten gerust te stellen over hoe hun gegevens worden gebruikt in kunstmatige intelligentie 

Dat organisaties om vertrouwen op te bouwen zich primair richten op compliance, terwijl consumenten transparantie het meest waarderen. Consumenten willen dat organisatie meer moet om hen gerust te stellen over hoe hun gegevens worden gebruikt in kunstmatige intelligentie.

Organisaties behalen een sterk rendement van 2 keer op hun investeringen in privacy, waarbij de geschatte voordelen het afgelopen jaar aanzienlijk stijgen.

Waarbij een groot deel van de consumenten van mening dat wereldwijde providers hun gegevens beter kunnen beschermen in vergelijking met lokale providers.

Een wereldwijde onderzoek heeft gekeken naar de perspectieven van professionals op strategieën voor gegevensprivacy. Uit het onderzoek blijkt dat organisaties ondanks een moeilijke economische tijden blijven investeren in privacy, waarbij de uitgaven aanzienlijk zijn gestegen. Toch vinden de meesten dat hun organisatie meer moet doen om consumenten gerust te stellen over hun gegevens.

Het is daarom tijd om een ontkoppeling van de verwachtingen van consumenten en de privacystrategieën van organisaties te onderzoeken.

Immers onderzoek constateert een aanzienlijke discrepantie tussen maatregelen voor gegevensprivacy door bedrijven en wat consumenten van organisaties verwachten, vooral als het gaat om hoe organisaties kunstmatige intelligentie toepassen en gebruiken.

De meerderheid van de consumenten maakt zich zorgen over hoe organisaties tegenwoordig kunstmatige intelligentie toepassen en gebruiken, en de meerderheid heeft het vertrouwen in organisaties al verloren vanwege hun praktijken op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Consumenten zijn al tevreden als men hen de mogelijkheid bied om af te zien van op kunstmatige intelligentie gebaseerde oplossingen. Toch blijkt dat het aanbieden van opt-out-mogelijkheden het minst werd gekozen, van de opties die organisaties bieden om consumenten gerust te stellen.

Het verdienen en opbouwen van vertrouwen, is compliance niet genoeg. Transparantie is de topprioriteit voor consumenten om bedrijven te vertrouwen, terwijl organisaties vinden dat compliance de belangrijkste prioriteit is voor het opbouwen van klant vertrouwen.

Hoewel de meerderheid van de organisaties gelooft dat ze over processen beschikken om te voldoen aan de verantwoorde en ethische normen die klanten verwachten voor op kunstmatige intelligentie gebaseerde oplossingen en diensten, toch zouden organisatie meer moeten doen om klanten gerust te stellen over hun gegevens.

Ondanks een moeilijke economische tijden moeten organisaties blijven investeren voor de “grote” of “zeer grote” voordelen die te halen zijn uit privacy-investeringen, zoals het opbouwen van vertrouwen of het beperken van verliezen door datalekken. Gemiddeld ontvangen organisaties baten die naar schatting 2 keer zo groot zijn als de uitgaven, en geeft men aan te geloven dat de voordelen van privacy opwegen tegen de totale kosten.

Met privacy als een kritieke bedrijfsprioriteit, erkennen meer en meer organisaties dat iedereen in hun organisatie een cruciale rol speelt bij het beschermen van gegevens. Al hun werknemers weten hoe ze gegevens en privacy van hun klanten kunnen beschermen.

De manier waarop men privacy benadert, heeft meer gevolgen dan naleving. Investeren in privacy verhoogt de waarde van bedrijven op het gebied van omzet, beveiliging, bedrijfsvoering en vooral vertrouwen.”

Kosten van datalokalisatie en meer vertrouwen in de wereldwijde providers

Privacywetgeving speelt een belangrijke rol bij het in staat stellen van overheden om organisaties verantwoordelijk te houden voor de manier waarop zij omgaan met persoonlijke gegevens. Hoewel het naleven van de wetgeving aanzienlijke inspanningen en kosten met zich meebrengt, zei het merendeel van de organisaties dat privacywetten een positieve invloed hebben gehad op hun bedrijfsvoering.

En de meerderheid denkt dat hun gegevens veiliger zijn als ze alleen in hun land of regio worden opgeslagen, dit houd echter geen stand als kosten, beveiliging en andere afwegingen worden overwogen. Opmerkelijk genoeg denkt meerderheid van de organisaties dat ze meer moeten doen om klanten gerust te stellen over hoe hun gegevens worden gebruikt in kunstmatige intelligentie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *