Waardevol bezit

Gegevens zijn een waardevol bezit geworden sinds de opkomst van data technologieën in het afgelopen decennium. In elke sector worden dagelijks enorme hoeveelheden data opgeslagen en doorzocht om verschillende redenen. Hoewel alle informatie die via verschillende methoden wordt verzameld, wordt gebruikt om een comfortabel en zorgenvrije leven te creëren, nemen veel bedrijven de privacy en bescherming van gegevens te licht op. Datalekken komen steeds vaker voor omdat er minder aandacht is voor het beveiligen van de gegevens en de inpakt van een databreuk wordt gebagatelliseerd.

Waardoor er een steeds luidere roep naar Overheden om zich te richten op het beschermen van de gegevens van individuen door steeds meer wetten te maken waarin de bescherming van individuen beter is geregeld. Nalevingsbeleid zoals General Data Protection Regulation (GDPR), California Consumer Privacy Act (CCPA) en vele andere worden elk jaar bijgewerkt.

Gegevensprivacy richt zich op het omgaan met persoonlijke gegevens die voldoen aan de voorschriften voor gegevensbescherming, wetten en algemene privacypraktijken. Het omvat ook het voorkomen van ongeoorloofde toegang en het handhaven van de integriteit. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar een goede omgang met gegevens, maar ook moet worden voldaan aan de privacyverwachtingen van een individu.

Organisaties proberen de gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Hoewel ze hun best doen om dit te bereiken, slagen hackers er nog steeds in om hun beveiliging te omzeilen en gevoelige informatie te achterhalen. Ook al doen inmiddels een heel leger van professionals hun best doen om gegevensverlies te voorkomen.

Hierdoor zijn er 10 belangrijke vragen die we onszelf zouden moeten stellen of eerder analyseren om een robuust gegevensprivacy- en beveiligingsbeleid op te stellen.

1. Hoe goed hebben we onze data gestrategeerd?

Welke zijn redenen er om gegevens van klanten te verzamelen die persoonlijk identificeerbaar zijn. Behalen we alleen een hoge omzet- en omzetdoel door data te gebruiken en klantervaring te verbeteren.

Zonder een goede datastrategie kunnen we niet profiteren van gegevens die we achter hebben gelaten bij bedrijven. Elk bedrijf moet een strategie bedenken voor het gebruik van de gegevens die ze hebben, de aanvullende gegevens die ze nodig hebben en hoe ze die van ons zullen krijgen. De strategie moet ook een plan hebben voor het gebruik van de gegevens die ze hebben om bepaalde doelen te bereiken.

2. Hoe goed zijn bedrijven in het opbouwen van privacy en ethiek bij het gebruik van de gegevens?

Terwijl technologieën zoals kunstmatige intelligentie, zelflerende apparaten, het internet der dingen (IoT) en vele andere op het punt staan om op grote schaal te worden uitgestort over de wereld, zijn gegevens de belangrijkste bron voor al deze technologieën. We verzamelen zoveel mogelijk data om deze technologieën elke dag beter te maken.

Om de ethiek van gegevensgebruik te handhaven, moeten er controles zijn ingebouwd op het gebied van gegevensbeveiliging, privacy en ethiek. Bepaalde privacycontroles kunnen worden bereikt door zo min mogelijk gegevens te verzamelen, op te slaan en te delen. Maar we moeten ook ethische protocollen volgen om de gegevens te verzamelen, te openen en te beveiligen.

3. Zijn er beveiligingsoplossingen om gegevensprivacyprogramma te beheren?

Veel softwarebedrijven bieden oplossingen aan voor het maken en operationaliseren van het beheer van gegevens. Geen enkele oplossing is geschikt om alle privacygerelateerde vraagstukken op te lossen. Maar door nou samen te werken verschillende disciplines en door bestaande privacy mogelijkheden te evalueren is het mogelijk hiaten te vinden. Een routekaart op basis van deze analyse is belangrijk om de privacyhouding te verbeteren en prioriteit te geven aan velden die baat hebben bij investeringen in beveiligingstools.

4. Daarvoor dienen we te beschikken over mechanismen om gegevens te vernietigen of te verwijderen uit datasets als daarom wordt gevraagd?

Recente updates op het gebied van privacy wetgeving geven aan dat de gegevens van een persoon moeten worden vernietigd als ze om verwijdering vragen. Specifieke gegevens kunnen daarentegen worden bewaard, afhankelijk van de wettelijke of zakelijke vereisten. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat alles is ingesteld om persoonlijke informatie op basis van verzoeken te verwijderen. Ook moeten beveiligingsprofessionals, werknemers en iedereen die met gegevens omgaat, worden voorgelicht over hoe ze de gegevens volgens de vereisten kunnen vernietigen indien hiertoe een verzoek wordt gedaan.

5. Zijn er manier om beveiligingsincidenten continu te monitoren en te detecteren?

Wetgeving inzake gegevensprivacy worden elk jaar strenger. Als je niet op de hoogte is van een beveiligingsincident, kan dit ernstige gevolgen hebben, afhankelijk van de impact. Daarom moet de inzet van monitoringtools worden ingezet om beveiligingsincidenten te detecteren en te voorkomen.

6. Zijn de privacyverklaringen en het privacybeleid bijgewerkt?

Sinds enige jaren zijn privacyverklaringen en beleidsregels door gebruikers van data over de hele wereld bijgewerkt. Het naleven van de privacywetgeving heeft betrekking op het zo vroeg mogelijk informeren van een klant of gebruiker over het verzamelen en gebruiken van gegevens. Het privacybeleid moet transparant, informatief, rechtmatig en beknopt zijn. Alle beleidsregels en privacyverklaringen moeten worden besproken met juridische teams en andere belanghebbenden, zodat iedereen de noodzaak van gegevensverzameling en -verwerking begrijpt.

7. Zijn er passende procedures voor incidentbeheer opgezet om een beveiligingsincident af te handelen?

Incidentrespons is verplicht om de nodige actie te ondernemen tegen een beveiligingsincident. Het is zelfs verplicht om een mechanisme te implementeren om de vertrouwelijkheid, veerkracht en beschikbaarheid van gegevensverwerking te waarborgen. Het incidentresponsplan omvat het inperken van inbreuken, rapportage en het uitroeien van bedreigingen wanneer zich een beveiligingsincident voordoet. Aanvallers richten zich op elk hoekje en hoekje om gevoelige informatie te misbruiken. Daarom is het noodzakelijk om het incidentresponsplan te herzien om regelmatig dienovereenkomstig te handelen.

8. Is er een Privacy Impact Assessment (PIA) uitgevoerd?

Een privacy-effectbeoordeling is nodig om het risico van slechte privacypraktijken op te sporen en te verminderen. Misbruik van persoonlijke informatie kan ook worden verminderd met deze beoordeling. En helpt het beveiligingsteam bij het ontwikkelen van beter beleid en het beter omgaan met gevoelige informatie.

  9. Weten we wie en hoe we een impactvolle inbreuk op de beveiliging moeten melden?

De wereldwijde wetgeving inzake gegevensprivacy heeft bepaalde vereisten gecreëerd voor het melden van een datalek. De boete voor het niet met adequate maatregelen melden van een beveiligingsincident kan zeer hoog oplopen. Het is belangrijk om de toezichthoudende autoriteit op de hoogte te stellen wanneer er een inbreuk op de beveiliging is. Het is noodzakelijk om een melding van een inbreuk en andere beveiligingsmaatregelen en het incidentresponsplan op te nemen.

10. Zijn we voorbereid op een datalek?

Niet noodzakelijkerwijs werden we allemaal het slachtoffer van een inbreuk. Aangezien er echter geen foutbestendige beveiligingsoplossing bestaat, moet elke organisatie ervan uitgaan dat er een beveiligingsincident zal plaatsvinden. Organisaties zijn verantwoordelijk voor het inbouwen van voldoende controle over data met een goed gedocumenteerd proces om onze persoonlijke data te borgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *