Gekeurde data

SyRI (Systeem Risico Indicatie) en CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) hebben de bevoegdheid datasets aan elkaar te koppelen. Echter waar komt deze data vandaan.

Privacy een grondrecht

Voor de overheid is Privacy natuurlijk een grondrecht, maar dit recht is niet absoluut. Zo kunnen de overheid en het bedrijfsleven schijnbaar voorbij gaan aan de grondwet en andere wetgeving zonder dat er anarchie ontstaat in de samenleving.

Kerst als voorbeeld

Terwijl misbruik van data al door de eeuwen heen heeft plaats gevonden en er altijd wel weer andere insteek was data te verkrijgen. Is het enige wat door de eeuwen heen verandert is, de zichtbaarheid van het verzamelen van data. Zo moesten de Israëlieten aan het begin van de jaartelling terug naar hun geboortegrond om zich in te registreren.

Internet verloren.

Is het internet kapot of dreigt de oudere generatie de boot te missen en overheerst sentiment of rationaliteit. En hebben regels voor het internet een averechtse werking op de groei en de ontwikkeling. In de pioneerstijd konden pioniers wars van regels hun projecten realiseren terwijl zij nu op het sentiment meeliften, dat wat was verloren is voor de huidige generatie.

Data wat kun je ermee?


Ontdekken hoe jouw unieke data aan brondata toegevoegd kan worden. Dat is niet ‘iets doen met data’, maar een concreet probleem kunnen oplossen. Daarna ga je experimenteren door een model te trainen met data.

Europese infrastructuur

Europa heeft een eigen data-infrastructuur nodig die de datasoevereiniteit waarborgt en het mogelijk maakt om data meer te delen, op een veilige manier. De opmaat naar een geheel nieuw, Europees internet. ‘Omdat het bestaande internet is eigenlijk niet veilig genoeg is’.

Sprong naar 5G

Maken we de sprong van een beschaving die netwerken gebruikt, naar het worden van een fundamentele en onlosmakelijke deel van het netwerk.

Intelligente, ‘mens-kritische’ netwerken gebouwd met 5G-technologie maken ons leven slimmer, veiliger en duurzamer. En zullen onze industrieën transformeren. Onmisbare netwerken die complexere dingen doen. 5G-netwerkdiensten die ongelooflijk dynamisch zijn en in realtime reageren op veranderende omstandigheden.

De eerste vereiste hiervoor is zichtbaarheid van elk apparaat via het netwerk en in een cloud. 

Gegevens uit meerdere domeinen en bronnen correleren, afwijkingen vaststellen, contextuele informatie verwerken, risico’s af wegen.

5G VERDIENMODELLEN

Investeringen voor 5G-netwerken worden straks niet alleen terugverdiend door de verkoop van abonnementen aan particulieren en bedrijven. Maar eerder met de data die wordt gegenereerd door het mobile toestelen aangesloten op het netwerk.