Ruwe data

Gegevens kunnen we definiëren als onbewerkte informatie van waaruit statistieken worden gemaakt. Gegevens kunnen observeren, worden gesimuleerd, zijn experimenteel of worden gegenereerd uit bestaande datasets. Statistieken bieden een interpretatie en een samenvatting van gegevens, die meestal worden weergegeven in tabellen of grafieken.

Hoe identificeren we gegevens. Wat is het doel van het verzamelen van gegevens? Welke vragen zijn er over het verzamelen van gegevens?

Denken we na over wie er allemaal gegevens kunnen verzamelen:

Een overheidsinstantie? Zelfs als het onderzoeksonderwerp niet gerelateerd is aan de overheid, voert de overheid veel nuttige, openbaar beschikbare onderzoeken uit. Data uit deze onderzoeken is vrijelijk beschikbaar en mag worden gebruikt.

De vrije beschikbare open overheidsgegevens en het overheidsbeleid op dit gebied hebben er voor gezorgd dat er steeds meer staats- en lokale gegevens en gegevensportalen beschikbaar komen.

Maar ook non-profit organisaties, academische onderzoekers en universiteiten hebben grote hoeveelheden informatie beschikbaar.

Als onderdeel van het onderzoek die wetenschappers bij elkaar brachten voor wetenschappelijke publicaties. Door gebruik te maken van wetenschappelijke databases om artikelen, publicaties of rapporten te vinden kunnen we de gegevens of statistieken over deze onderzoeksonderwerpen terug vinden.

Maar ook via Google of Zanran kunnen we online zoeken naar statistieken op het internet. Door gebruik te maken van de geavanceerde zoekopties kunnen we de zoekopdracht op het onderwerp verfijnen.

Een van de grotere wetenschappelijke platformen met vrijelijk beschikbare gegevens is ICPSR: Consortium Inter-University voor politiek en sociaal onderzoek ICPSR verzamelt, conserven en verspreidt digitale sociale wetenschapsgegevens. Deze gegevens komen uit openbare bronnen zoals het Roper Centre for Public Opinion Research aan Cornell Universiteit, Roper Ipoll is de grootste verzameling Publieke Opinie enquête gegevens met resultaten van 1935 naar het heden. Roper Ipoll bevat bijna 800.000 vragen en meer dan 23.000 datasets van zowel Amerikaanse en internationale enquête-bedrijven. Deze enquêtes hebben betrekking op een willekeurig aantal onderwerpen, waaronder sociale kwesties, politiek, popcultuur, internationale zaken, wetenschap, milieu en nog veel meer. Indien beschikbaar, worden resultatentabel, demografische kruistabellen en volledige datasets voorzien voor onmiddellijke download mogelijkheid.

Maar ook Statista met meer dan 1,5 miljoen statistieken plus dossiers, studies en infographics. Is een bron van openbare gegevens die kan worden geraadpleegd. 

Social Explorer creëer kaarten en genereer rapporten (d.w.z. tabellen) op basis van demografische gegevens uit de Census en gerelateerde enquêtes van de Verenigde Staten (1790 tot heden). Meer informatie over het gebruik van Social Explorer. Vindt je terug op Data.gov dit platform verhoogt het vermogen om eenvoudig datasets te vinden, te downloaden en te gebruiken die worden gegenereerd en gehouden door de overheids in de verenigde Staten.

Ook Google Dataset Search helpt om vrijelijk beschikbare data te vinden.

Of Zanran hiermee kunt je online zoeken naar gegevens en statistieken.

Al deze bronnen van data zorgen ervoor dat er over elk onderwerp wel ergens ruwe data te vinden is. Welke beschikbaar is voor verwerking en nieuwe inzichten kan geven in voor onderzoek gekozen onderwerpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *