Datawet

De nieuwe regels definiëren de rechten op toegang tot en gebruik van gegevens die in de EU zijn gegenereerd in alle economische sectoren en zullen het gemakkelijker maken om gegevens te delen, met name industriële gegevens.

De Europese Datawet treedt in werking en introduceert nieuwe regels voor een eerlijke en innovatieve data-economie

De Datawet zal zorgen voor eerlijkheid in de digitale omgeving door te verduidelijken wie waarde kan creëren uit data en onder welke voorwaarden. Het zal ook een concurrerende en innovatieve datamarkt stimuleren door industriële data te ontsluiten en door juridische duidelijkheid te bieden over het gebruik van data.

Er is nu een belangrijke mijlpaal in ons digitale transformatietraject. Door middel van goed gedefinieerde wetgeving op het gebied van data geven we de gebruiker de controle over het delen van data die door zijn verbonden apparaten worden gegenereerd, terwijl we tegelijkertijd de bescherming van bedrijfsgeheimen en het Europese fundamentele recht op privacy waarborgen.

De inwerkingtreding van de Datawet is een belangrijke mijlpaal om de digitale ruimte vorm te geven. Het zal een bloeiende Europese data-economie bevorderen die innovatief en open is – onder onze voorwaarden. Europese burgers en bedrijven zullen profiteren van de rijkdom aan industriële data die beschikbaar komt, waardoor nieuwe datagestuurde toepassingen ontstaan, met name op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Maatregelen om de data-economie van de EU te stimuleren

De afgelopen jaren is er een snelle groei geweest van het aantal verbonden apparaten op de Europese markt. Het gebruik van verbonden objecten (ofwel het Internet of Things) genereert steeds grotere hoeveelheden data. Dit vertegenwoordigt een enorm potentieel voor innovatie en concurrentievermogen in de EU.

De nieuwe regels stellen gebruikers van verbonden producten in staat toegang te krijgen tot de gegevens die door deze apparaten worden gegenereerd, en deze gegevens met derden te delen. Zo zal de eigenaar van een connected car of de exploitant van een windturbine de fabrikant kunnen verzoeken bepaalde gegevens die gegenereerd worden door het gebruik van deze connected producten te delen met een reparatiedienst naar keuze van de eigenaar. Dit zal consumenten en andere gebruikers van verbonden producten meer controle geven en de aftermarketdiensten en innovatie stimuleren. De prikkels voor fabrikanten om te investeren in datagenererende producten en diensten zullen behouden blijven, en hun bedrijfsgeheimen zullen beschermd blijven.

Publieke lichamen zullen toegang kunnen krijgen tot gegevens die in het bezit zijn van de particuliere sector en deze kunnen gebruiken om te helpen reageren op publieke noodsituaties zoals overstromingen en bosbranden, of bij het uitvoeren van een wettelijk mandaat waarbij de vereiste gegevens niet direct op andere manieren beschikbaar zijn.

De Datawet beschermt Europese bedrijven ook tegen oneerlijke contractuele voorwaarden in contracten voor het delen van gegevens die de ene overeenkomstsluitende partij eenzijdig aan de andere partij oplegt. Dit zal met name het midden- en kleinbedrijf (MKB) in staat stellen actiever deel te nemen aan de datamarkt.

Bovendien zorgt de Datawet ervoor dat klanten naadloos (en uiteindelijk kosteloos) kunnen overstappen tussen verschillende cloudaanbieders. Deze maatregelen zullen de concurrentie en de keuze op de markt bevorderen en tegelijkertijd de lock-in van leveranciers voorkomen. Elke Europese onderneming zou bijvoorbeeld datadiensten van verschillende cloudproviders kunnen combineren (“multi-cloud”) en kunnen profiteren van de enorme kansen op de EU-cloudmarkt. Het zal ook de kosten voor bedrijven en overheden drastisch verlagen als ze hun gegevens en applicaties naar een andere cloudprovider verhuizen.

De Datawet omvat ook waarborgen tegen onwettige verzoeken van autoriteiten van derde landen om niet-persoonlijke gegevens die in de EU worden bewaard, over te dragen of er toegang toe te krijgen, waardoor een betrouwbaardere en veiligere gegevensverwerkingsomgeving wordt gewaarborgd.

Ten slotte introduceert de Data Act maatregelen om de ontwikkeling van interoperabiliteitsnormen voor het delen van gegevens en voor gegevensverwerkingsdiensten te bevorderen, in lijn met de standaardisatiestrategie van de EU.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *