Digital Services Act (DSA)

De Europese Digital Services Act (DSA) introduceert een reeks nieuwe wettelijke verplichtingen die waarschijnlijk zullen leiden tot een levendig ecosysteem dat is gericht op het helpen van platforms om te voldoen aan de nalevingsvereisten en -kansen die de wetgeving biedt.

Bestaande platformen kunnen hun bedrijfsmodellen aanpassen om aan de behoeften van de DSA te voldoen, door nieuwe oplossingen en eenheden te ontwikkelen, terwijl geheel nieuwe ondernemingen kunnen ontstaan ​​om te profiteren van de opkomende vraag naar diensten.

Diensten voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting die gespecialiseerd zijn in beslissingen over contentmoderatie: tot nu toe konden gebruikers die te maken kregen met handhavingsmaatregelen van platforms, zoals schorsing, demonetisering of verwijdering van content, alleen in beroep gaan tegen deze beslissingen via de interne processen van het platform.

De DSA introduceert een optie voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting, waarmee gebruikers deze beslissingen kunnen aanvechten via gecertificeerde geschillenbeslechtingsinstanties.

De DSA vereist dat zeer grote onlineplatforms (VLOP’s) en zoekmachines (VLOSE’s) jaarlijkse risicobeoordelingen uitvoeren om systemische risico’s die verband houden met hun diensten te identificeren, analyseren en evalueren, vooral voordat belangrijke functionaliteiten worden geïmplementeerd.

De DSA vereist dat gecertificeerde vertrouwde flaggers rapporten over illegale inhoud indienen bij platforms en prioriteit krijgen bij de beoordeling.

Aangezien vertrouwde flaggers voornamelijk onderzoeksinstellingen, maatschappelijke organisaties en non-profitorganisaties zullen zijn, zullen er ook nieuwe bedrijven zijn die zich toeleggen op het ondersteunen of opzetten van systemen voor vertrouwde flaggers.

Deze bedrijven zullen de rapportage van schadelijke inhoud verbeteren, zoals vereist door de DSA. Potentiële organisaties die deze missie op zich kunnen nemen, zijn onafhankelijke adviesbureaus of overkoepelende organisaties.

Deze bedrijven helpen toezichthouders bij het detecteren en analyseren van schadelijke content op platforms. Door bewijs van dergelijke content te leveren, kunnen toezichthouders voldoende gronden verzamelen om onderzoeken te starten of verzoeken om informatie naar de platforms te sturen.

Sommige toezichthouders kunnen een aanzienlijke toename van hun operationele belasting ervaren vanwege de noodzaak om de DSA te implementeren en te handhaven.

De DSA wijst lokale Digital Services Coordinators (DSC’s) aan om verantwoordelijkheden af ​​te handelen zoals auditing, onderzoek, toezicht op risicobeoordelingsprocessen, certificering van vertrouwde flaggers, beheer van individuele klachten en meer.

Lidstaten met een grote vertegenwoordiging van VLOP-hoofdkantoren, zoals Ierland, zullen effectieve operationele maatregelen moeten toepassen, zoals prioritering en stroomlijning, om hun verplichtingen als DSC’s effectief na te komen.

Bedrijven die platforms aanbieden die gespecialiseerd zijn in wachtrijbeheer, workflowautomatisering, beheer van serviceaanvragen of resourceplanning, kunnen potentiële kandidaten zijn voor deze missie.

DSA-gereedheidsconsultatie: hoewel VLOP’s en VLOSE’s grote teams hebben die zich toeleggen op het waarborgen van naleving van de DSA en experts op het gebied van naleving van regelgeving kunnen inhuren, zullen kleine en middelgrote platforms te maken krijgen met aanzienlijke uitdagingen bij het naleven van de nieuwe wet. Deze platforms, die mogelijk minder bekend zijn met de DSA, hebben nog steeds veel onzekerheden met betrekking tot hun naleving.

Bijgevolg kunnen we een toename verwachten van nalevingsgereedheidsservices die de producten, beleidsregels en processen van een platform beoordelen en adviseren over manieren om eventuele risico’s op niet-naleving te beperken. Er zullen adviesbureaus ontstaan ​​om bedrijven te begeleiden bij de overgang naar DSA-naleving, om ervoor te zorgen dat ze alle wettelijke verplichtingen begrijpen en nakomen.

De DSA is niet alleen hervormt het regelgevingslandschap voor digitale diensten in Europa, maar fungeert ook als katalysator voor de groei van een robuust bedrijfsecosysteem, met kansen variërend van compliance-ondersteuning tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting. De omvang van de commerciële kans is in dit vroege stadium moeilijk in te schatten, net als de effecten van de opkomst van deze nieuwe regelgevende economie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *