De risico’s

Risico’s met betrekking tot data-eigendom zijn er in vele verschillende vormen, zo kunnen meerdere partijen eigendom claimen omdat de data essentieel is voor het bedrijfsproces. De partijen die naar gelang de omstandigheden mogelijk eigendom van een specifieke data set claimen, zijn:

* Maker: genereert data

* Eindgebruiker: gebruikt de data

* Data Analist: Selecteert en compileert data uit verschillende bronnen

* Onderneming: claimt eigendom van alle data die in de onderneming binnenkomt of binnen de onderneming is gegenereerd

* Koper / licentiegever: commissies, autoriseert en / of betaalt voor data

* Decoder: Ontsluit gegevens in omgevingen waar data is “vergrendeld” in gecodeerde formaten

* Dataverwerker: Verzamelt data voor een bepaald gebruik en voegt waarde toe door de data te formatteren voor een bepaalde markt of reeks consumenten

* Dataverzamelaar: naar wie / waarnaar de gegevens verwijzen, zoals het onderwerp van een foto of een deelnemer aan onderzoek

Aansprakelijkheid als gevolg van openbaarmaking, verlies of misbruik van data van andere partijen is een ander type risico dat verband houdt met het eigendom van data. GDPR vereist bijvoorbeeld dat alle organisaties datalekken die ongeoorloofde toegang tot of verlies van persoonsgegevens met zich meebrengen, aan de relevante autoriteit melden. En in sommige gevallen moeten organisaties ook personen informeren die door de inbreuk zijn getroffen.

Onjuiste afstemming tussen bedrijfsonderdelen, afdelingen en dataverwerkers is een ander potentieel risico dat verband houdt met het eigendom van data en het kan leiden tot negatieve gevolgen voor bedrijven, zoals:

* Een initiatief met data die het bedrijf niet in bezit heeft.

* Verzamelen / opslaan van data die niet waardevol is voor het bedrijf.

* Acties ondernemen die niet stroken met de verwachtingen van de klant en / of de missie en waarden van het bedrijf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *