Data core

Als we kijken naar de concurrentievoordelen die kunnen worden behaald door inzichten uit real-time data-analyse het sneller begrijpen en erop te reageren. 

Dan onthult zich een datalandschap waarin digitale transformatie, de proliferatie van edge-apparaten en de verschuiving naar mobiel werken in een wereldwijde pandemie.

De explosie van data verder versneld die data die organisaties soms niet hebben, niet alleen hoeven te managen, maar zouden moeten exploiteren voor operationeel en commercieel gewin. In feite zou er op korte termijn meer moeten worden geïnvesteerd in realtime data-analyseoplossingen.

Daarbij vormt de data cultuur een belemmering voor het verminderen van de tijd om waarde uit hun gegevens te halen omdat men kampt met een gebrek aan mensen en vaardigheden. Het succesvol afstemmen van technologieën, processen, vaardigheden en cultuur om een ​​bedrijfsmodel van continue intelligentie te implementeren doormiddel van realtime analyses duidelijk een belangrijk aandachtspunt.

“Daarbij bevestigen bevindingen wat data ons lijkt vertellen, het halen van meer waarde uit data, zou zo dicht mogelijk bij het punt van het vastlegging van die data moeten zijn en is een cruciale zakelijke vereiste aan het worden” 

“De waarde van de meeste gegevens neemt af op het moment dat ze worden gecreëerd, hierdoor is het ontsluiten en operationeel maken van die cruciale inzichten op het moment waarop prioriteiten en investeringen worden gericht.”

In 2020 zagen bijna alle bedrijven een toename in het volume en de verscheidenheid aan gegevens die hun organisatie binnenkwamen in een groot aantal kernactiviteiten. De gegevens over webverkeer zijn het meest significant gestegen, terwijl gegevens via e-commercekanalen op een goede seconde volgen. Een nieuwe bron van data die een aanzienlijke toename kende is die van sensordata, terwijl volumes klant data, operationele prestatiegegevens en financiële data ook aanzienlijke stijging laten zien.

Daardoor lijkt belangrijker te worden om toegang te hebben tot realtime gegevens om slimmere beslissingen te kunnen nemen, het van cruciaal belang om naast volume ook rekening te houden met snelheid. Bovendien, blijkt dat bedrijven realtime gegevens als het meest waardevol beschouwen. Al waarderen ze ook de combinatie van historische en realtime gegevens bij het nemen van zakelijke beslissingen.

Organisaties die al over de tools beschikken om realtime inzichten vast te leggen, lijken daarbij een concurrentievoordeel hebben. Degenen die voorop lopen als het gaat om realtime analyses, gebruiken gegevens al in grote mate om zakelijke beslissingen te nemen. En erkennen ook dat het erg belangrijk is om toegang te hebben tot realtime gegevens om slimmere zakelijke beslissingen te nemen.

Hoe sneller ze gegevens kunnen gebruiken, hoe meer winst er te behalen is. Terwijl de huidige tools slechts enigszins zijn voorbereid op de transitie, is het essentieel om in de juiste technologieën en mensen te investeren.

Realtime dataleiders gebruiken gegevens al in grote mate als het gaat om zakelijke beslissingen, en zullen zich eerder goed voorbereid voelen met hun huidige tools en middelen om te profiteren van real- tijdgegevens om het gevoel te hebben om de concurrentiedruk het hoofd te bieden.

Een aanzienlijke kans voor data gestuurde besluitvorming op grotere schaal, aangezien het potentieel hiervan het realiseren van betere bedrijfsresultaten en concurrentievoordeel.

Om zo een ​​cultuur en capaciteit op te bouwen rond realtime data-analyse en continue intelligentie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.