Data Governance Act

Om het delen van gegevens in de hele EU te stimuleren zijn er nu regels opgesteld.

Waarmee Europa gebruik gaat maken van het potentieel van zijn steeds groter wordende stroom aan gegevens. Gegevens delen door vertrouwen en meer controle voor burgers, bedrijven. Europa scherpt bepalingen over exclusiviteit aan en stelt sancties voor overtredingen voor.

De regels zijn er om het beschikbaar stellen van meer gegevens te vergemakkelijken maar ook om nieuwe producten en innovatie te creëren, met name op het gebied van kunstmatige intelligentie.

De EU Data Governance Act (DGA), is gericht op het vergroten van het vertrouwen in het delen van gegevens, het creëren van nieuwe EU-regels voor de neutraliteit van gegevensmarkten en het vergemakkelijken van het hergebruik van bepaalde gegevens die in het bezit zijn van het publiek sector bijv bepaalde gezondheids-, landbouw- of milieugegevens, die voorheen niet beschikbaar waren op grond van de opendatarichtlijn.

Het faciliteren van het delen van gegevens is ook een voorwaarde om het potentieel van kunstmatige intelligentie te ontsluiten en start-ups en bedrijven te helpen een ecosysteem te ontwikkelen dat is gebaseerd op EU-normen en -waarden.

Het Europese Parlement heeft de reikwijdte van de wetgeving verduidelijkt, met name met betrekking tot gegevensbemiddelingsdiensten, om ervoor te zorgen dat grote technologiebedrijven onder het kader vallen.

Overheidsinstanties moeten vermijden overeenkomsten te sluiten die exclusieve rechten scheppen voor het hergebruik van bepaalde gegevens, de voorstellen om exclusieve overeenkomsten te beperken tot een periode van 12 maanden, in een poging om meer gegevens beschikbaar te maken voor kmo’s en start- opstaan.

Gevoelige overheidsgegevens mogen alleen aan derde landen worden doorgegeven als ze een vergelijkbaar beschermingsniveau genieten als in de Europa. De Europesche Commissie zal via een gedelegeerde handeling aangeven of een derde land dergelijke bescherming biedt, waardoor het Parlement inspraak kan hebben over het besluit om gegevens te delen.

De lidstaten moeten zelf sancties vaststellen voor overtredingen.

Om het potentieel te benutten van het gebruik van gegevens die vrijwillig beschikbaar zijn gesteld door middel van geïnformeerde toestemming of van algemeen belang, zoals wetenschappelijk onderzoek, gezondheidszorg, de bestrijding van klimaatverandering of het verbeteren van de mobiliteit, moet de wetgeving gegevensverzamelingen opzetten over een vrijwillig registratiesysteem van ‘dataaltruïsme’ in de EU erkende organisaties.

Een Schengen voor data zou met de op gestelde regels mogelijk moeten zijn.

“Het doel om het delen van gegevens gemakkelijker te maken, niet moeilijker. Er ligt een enorm potentieel voor groei en innovatie in een functionerende data-economie. De Data Governance Act (DGA) zal deze ontwikkeling helpen op gang te brengen”.

Al waren we laat in de Europesche gemeenschap met de revolutie op het gebied van persoonlijke gegevens, die de groei van de grote digitale bedrijven van vandaag voedde.

Er komt nu een industriële datarevolutie aan. Daarbij wil Europa weer voorop lopen door basisregels vast te stellen om vanaf de start eerlijke concurrentie en toegang tot gegevens te garanderen. Daarbij stellen we neutraliteit en vertrouwen centraal in Europa. Gegevens moeten gemakkelijk, veilig en vrij door de Europesche gemeenschap kunnen worden verplaatst.

De hoeveelheid gegevens die door overheidsinstanties, bedrijven en burgers wordt gegenereerd zal tussen 2018 en 2025 naar verwachting met vijf vermenigvuldigen. De nieuwe regels zouden het mogelijk maken om deze gegevens te benutten en zullen de weg vrijmaken voor sectorale Europese dataruimten om ten goede komen aan de samenleving, burgers en bedrijven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *