Diversiteit

Gelijkheid bij het verzamelen van gegevens verbetert de nauwkeurigheid van onderzoek, beleidsevaluatie en daaropvolgende beleidsvorming

Onze economieën en samenlevingen staan ​​bol van raciale en etnische ongelijkheden, van welvaarts- en inkomensverschillen tot ongelijkheden op het gebied van gezondheid en welzijn, onderwijs en werkgelegenheid.

Deze verschillen zijn alleen maar groter geworden tijdens de recessie en te midden van de aanhoudende pandemie. Met obstakels om de diversiteit van de economieën zo goed mogelijk weer te geven. Deze uitdagingen beperken niet alleen de reikwijdte van datagestuurd onderzoek, maar verdoezelen ook de bevindingen ervan.

Om de kwaliteit en bruikbaarheid van het verzamelen en analyseren van gegevens te vergroten. Moeten we beter gaat inspelen op de diversiteit en zorgen dat we alle onderdelen van de samenleving gelijk behandelen.

Tevens moeten we oversampling voorkomen, een methode waarbij bepaalde groepen met hogere frequentie worden onderzocht. Oversampling kan de homogeniteit van gegevens verstoren. Hierdoor is de nauwkeurigheid en generaliseerbaarheid van de resultaten niet met zekerheid vast te stellen.

Geaggregeerde datapunten en statistieken, zoals het bruto binnenlands product of het werkloosheidscijfer, zijn een ontoereikende weergave van de huidige economische situatie. Omdat we daarbij alles op één hoop gooien en een gemiddelde berekenen. In werkelijkheid doen verschillende groepen en subgroepen het anders in de economie en in de samenleving, waardoor gemiddelden onnauwkeurige weergaven zijn van de ervaringen van de meeste mensen.

Om goed te kunnen meten hoe alle mensen het doen op de arbeidsmarkt, of hoe het beleid hun leven beïnvloedt, is het daarom essentieel om gegevens uit te splitsen.

Wanneer we brede categorieën gebruiken om de resultaten te analyseren, krijgen we in wezen alleen het gemiddelde en verliezen we veel nuance die ongelooflijk waardevol zijn bij onderzoek en bevindingen.

Het is geen geheim dat dingen als beroep en vakgebied in het algemeen een diversiteitsprobleem heeft. We worden immers vaak geconfronteerd met ongelooflijk hoge drempels voor toegang tot gegevens, die beschikbaar zijn in bepaalde onderdelen van onze samenleving, beroepsklassen en overheden.

Dit diversiteitsprobleem gaat verder dan wie studeert of onderwijst aan de volgende generatie. Het is één van de vele valkuilen die we hebben in veel van de huidige datasets, waardoor veel toekomstige onderzoek en beleidsbeslissingen zouden kunnen worden beïnvloedt.

Uitgebreide gegevens kunnen hun licht werpen op de effecten van een universeel basisinkomen en op onder meer de arbeidsparticipatie of armoedecijfers, maar niemand praat er echt over of besteedt er aandacht aan.

Ondanks dat we ervan kunnen profiteren en leren lijken we diversiteit niet als speerpunt te zien bij het verzamelen van data. Waardoor we grote groepen uitsluiten en niet leren van hun langdurige ervaringen en het effect wat ze hebben in onze samenleving..

Waarschijnlijk zijn er nog veel meer dingen waarvan zowel academici als beleidsmakers zich niet realiseren dat ze ontbreken vanwege een gebrek aan diversiteit in datasets. Diversiteit lijkt een onontgonnen gegevensgebied met data die vaak alleen bekend is bij de gemeenschappen waarin ze wordt gegenereerd, wat betekent dat ze zonder onderzoek waarschijnlijk ongebruikt zullen blijven.

Dit diepgaande gebrek aan diversiteit in datasets beperkt niet alleen de reikwijdte van onderzoek en beleidsevaluatie, maar belemmert ook de effectiviteit en creativiteit van de beleidsvorming zelf, evenals het vermogen om effectieve economische en sociale programma’s op te zetten.

Beleidsmakers hebben tegenwoordig een unieke kans om levensveranderende en essentiële besluiten te nemen die ons in staat stellen om betere economische en sociale resultaten te behalen.

Maar om de impact volledig te begrijpen, hebben we uitgesplitste gegevens nodig die een licht te werpen op hoe verschillende mensen worden beïnvloed, we hebben daarvoor alle achtergronden nodig om deze gegevens te analyseren en te evalueren. Niet alleen toekomstig generaties zullen ervan profiteren, maar ook de huidige.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *