Opendata

Open data zou gestructureerde, leesbare data moeten zijn die vrijelijk gedeeld, gebruikt en samengesteld kan worden zonder beperkingen of kosten.

Maar bezoek een Open Data Portal van de stad, gemeente of overheidsdienst om de beschikbare open data gratis te downloaden. En ondervind dat er aan veel open data voorwaarden worden gesteld die de bruikbaarheid inperken.

Instanties zullen proactief datasets op hun Open Data Portal blijven publiceren en het publiek kan soms ook suggesties doen over datasets die als open data kunnen worden vrijgegeven. Deze programma’s zullen doorlopend en binnen de bestaande middelen worden uitgevoerd.

Echter heeft deze manier van werken een nadeel zodra meer mensen gebruik maken stijgen de kosten voor het beschikbaar maken van data. Dit zorgt ervoor dat er beperkingen worden ingesteld om de kosten binnen de bestaande middelen te laten vallen.

Open data met een licentie die weinig beperkingen kent, zodat de data eenvoudig hergebruikt kunnen worden. Lijkt dus nu nog een utopie door de beperkte beschikbaarheid ingegeven door de kosten die worden gemaakt om data beschikbaar te stellen.

Datasets die als open data worden vrijgegeven, worden geleverd zoals ze zijn verzameld, tenzij privacy-, contractuele, beveiligings-, privilege- of andere beperkingen de vrijgave van alle of delen van de data in de dataset beperken.

De afgelopen jaren hebben ontwikkelaars die open data van stad, gemeente of overheidsdienst gebruikt om gratis web- of mobiele applicaties te ontwikkelen, zoals verkeersveiligheid-apps, meldingen over bouwvergunningen in de buurt, parkeer-apps, inspectie-apps, monitoren van waterkwaliteit, plattegronden, enz.

Voorstanders en organisaties zoals het Global Open Data initiatief willen dat gegevens van overheden openbaar toegankelijk zijn, aangezien publiek geld werd gebruikt om deze gegevens te verzamelen. De open data-beweging wint wereldwijd aan terrein en open data  door steeds meer door steden, gemeenten of overheidsdiensten geadopteerd.

Burgers, organisaties en bedrijven willen dat steden, gemeenten of overheidsdiensten die over open data beschikken deze beschikbaar stellen omdat zij kunnen profiteren van de informatie en er waarde aan kunnen toevoegen.

Daarbij kan Open Data de transparantie en verantwoordingsplicht verbeteren;

Vertrouwen opbouwen tussen de steden, gemeenten of overheidsdiensten en de burgerij;

De betrokkenheid van burgers bevorderen en hen in staat te stellen beter geïnformeerde input te leveren aan de steden, gemeenten of overheidsdiensten;

De effectiviteit en efficiëntie van de steden, gemeenten of overheidsdiensten verbeteren;

Het verbeteren van de communicatie en het delen van gegevens met andere steden, gemeenten of overheidsdiensten gelijke toegang bieden;

De waarde van data vergroten door er waarde aan toe te laten voegen; en

bijdragen aan innovatie en economische groei.

Open data transformeert steden, gemeenten of overheidsdiensten van dienstverleners naar organisaties die groei stimuleren en inspireren. Open data wordt daarmee een waardevolle hulpbron van deze eeuw.

Ook al zullen Privacy, beveiliging en juridische implicaties altijd een overweging blijven. Het vrijgeven van datasets moet voldoen aan de vereisten van de Wetgeving op het gebied van de privacy en alle andere toepasselijke wetgeving. Datasets die persoonlijk identificeerbare informatie bevatten of onderworpen zijn aan enige privacy-, veiligheids-, wettelijke of andere beperkingen kunnen niet worden vrijgegeven als open data.

De steden, gemeenten of overheidsdiensten kunnen ook contractuele of andere verplichtingen hebben, die beschikbaar stellen van de gegevens kunnen beperken die op het Open Data Portal kunnen worden gepubliceerd. Wanneer een dataset niet kan worden vrijgegeven als zodanig vanwege beperkingen, zullen de steden, gemeenten of overheidsdiensten moeten evalueren of een aangepaste versie van de dataset kan worden vrijgegeven die aan alle vereisten zou kunnen voldoen.

“Open Data als standaard ” is het eerste principe van het G8 Open Data Handvest, die reeds in 2013 werd aangenomen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *