Privacy

Gegevensprivacy wordt beschouwd als een van de belangrijkste onderwerpen van het decennium. Incidenten rond gegevensprivacy staan centraal, waarbij klanten compensatie eisen voor het verliezen van persoonsgegevens vanwege problemen die voortvloeien uit een slechte beveiliging van persoonsgegevens.

Consumenten vertrouwen vanwege hun voortdurende hang naar informatie online steeds vaker hun privégegevens toe aan bedrijven, instellingen en overheden. En omdat datalekken elk jaar nieuwe hoogtepunten lijken te bereiken, roept dit vragen op over de aansprakelijkheid en aansprakelijkheid van bedrijven, instellingen en overheden, die gevoelige gegevens verzamelen, verwerken en bewaren.

De noodzaak om nieuwe producten te ontwikkelen, de gebruikerservaring te personaliseren en gerichte marketingcampagnes te creëren, drijft bedrijven, instellingen en overheden steeds meer ertoe om locatietracking, gebruiksstatistieken en andere vormen van persoonlijk identificeerbare informatie (PII) te verzamelen.

Met de verspreiding van het internet der dingen (IoT), biometrische toepassingen en kunstmatige intelligentie in ons dagelijks leven. Zorgt voor een explosie van gegevensverzamelingspunten, waardoor de privacy van de consument een steeds groter risico lopen.

Aangezien het internet geen grenzen kent, is er een groeiende bezorgdheid over illegale grensoverschrijdende gegevensoverdracht.

Van bedrijven, instellingen en overheden wordt steeds meer verwacht dat ze  meer verantwoordelijkheid nemen

Er is geen wondermiddel voor de veilige opslag van persoonsgegevens ; verschillende organisaties bevinden zich in verschillende stadia opweg naar een vorm van volwassenheid. Privacy is een evolutionair proces dat rijpt met tijd, vallen en opstaan, ervaring en veranderingen online en in de regelgeving.

Gegevensbescherming betreft elke onderdeel van de manier waarop we werken waarbij iedereen de neiging heeft om gegevens anders te verwerken. Elk bedrijf, instelling en overheidsorgaan heeft een ander inzamelpunt en een aantal externe bronnen waarmee ze te maken hebben. Dit zorgt ervoor dat er alleen rekening wordt gehouden met eigenbelangen, in elk proces en bij elke bron.

Omschrijving van inzamelpunten en werkwijzen helpt de zaken in perspectief te plaatsen en geeft een nauwkeurig en gedetailleerd inzicht in organisatorische praktijken en belangrijke risicogebieden. Daarbij moet de volledige gegevenslevenscyclus in kaart worden gebracht en het proces dat wordt gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan, te openen, te gebruiken en te delen. Een overzicht van de wettelijke en contractuele verplichtingen van de organisatie en het proces waarmee eindgebruikers hun privacy rechten kunnen beheren.

Vanwege wettelijke en nalevingsverplichtingen kunnen bedrijven, instellingen en overheden een veelvoorkomende fout maken tijdens hun reis naar gegevensprivacy, omdat ze het zien als een checklist van items die moeten worden doorkruist. Bedrijven, instellingen en overheden zouden privacy in plaats daarvan moeten zien als het grondrecht en nalevingspraktijken als een stap op de goede weg, niet als de uiteindelijke bestemming.

Naarmate bedrijven, instellingen en overheden evolueren, moeten hun processen, producten en bronnen mee evolueren. En regelmatig een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitvoeren om risico’s proactief te identificeren en de kans op eventuele gevolgen voor de organisatie of haar klanten te verkleinen.

Het internet is van iedereen, en als klanten, consumenten en burgers hebben ook wij de verantwoordelijkheid om een ​​veiligere privacyhygiëne toe te passen.

Evalueer regelmatig welke platforms gegevens verzamelen of routinematig gegevens over uw interesses en activiteiten kunnen publiceren zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Zorg ervoor dat u uw privacy-instellingen regelmatig controleert en of weergegeven waar u voor staat. Deel alleen informatie waarbij u zich prettig voelt als deze online een eigen leven leiden.

De Global Privacy Control (GPC)-functionaliteit zorgt ervoor dat consumenten kunnen opteren voor het feit dat hun persoonlijke gegevens niet worden verkocht door de websites die ze bezoeken. Waarbij we kunnen kiezen om cookies van derden in hun browser uit te schakelen. Om zo de online blootstelling tot op zekere hoogte beperken, maar weet dat deze technologie al op het punt staat te worden vervangen. En andere vormen van blootstelling daarvoor in de plaats zullen komen.

Gebruik een wachtwoord beheerder en hergebruikt wachtwoorden niet op websites, apparaten en apps. Stap over op wachtwoord beheerder van een derde partij (niet die van browsers), die een veilige, gemakkelijke en handige manier bieden om sterke wachtwoorden op te slaan en automatisch te genereren en het privacyrisico te verminderen in het geval van een inbreuk of datalek.

Naarmate de regelgeving verandert en het internet net zo vertegenwoordigd wordt als elektriciteit, zal komt dataprivacy voorop te staan bij elke interactie. Die we als individuen, bedrijven, instellingen en overheden doen daarbij moeten we keuzes zorgvuldig maken en waakzaam blijven, zodat we onze persoonsgegevens kunnen beschermen en het misbruik van persoonlijke informatie kunnen beheersen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.