Privé

De wereld verandert snel en onze privégegevens lopen gevaar wanneer we online gaan. Talloze entiteiten, zowel publiek als privaat, werken er hard aan om onze digitale activiteiten te volgen, te monitoren en vast te leggen. Hier zijn veel redenen voor:

* Adverteerders willen alles over ons weten, inclusief onze browsegeschiedenis, locatiegegevens, contacten en meer. Dit maakt het gemakkelijker (en winstgevender) om gerichte advertenties te tonen en on tot aankopen aan te zetten.

* In een tijdperk van pandemieën en lockdowns zijn er over de hele wereld er veel bewegingsgegevens en biometrische gegevens verzameld.

* ISP’s (internetserviceproviders) verzamelen gegevens van hun klanten en verstrekken deze gegevens aan derden, waaronder adverteerders en overheidsinstanties. In veel landen is dit niet alleen legaal, maar ook verplicht.

* Het internet wordt ook steeds minder gratis door censuur-inspanningen en het blokkeren van inhoud, verschillende groepen werken er hard aan om online inhoud te censureren.

Maar laat je niet ontmoedigen. Alternatieve technologieën beleven een renaissance naarmate het bewustzijn over deze problemen groeit en mensen op zoek gaan naar oplossingen. Inderdaad, voor alle hierboven genoemde problemen vinden we uitstekende oplossingen om u meer privacy, veiligheid en vrijheid in uw digitale leven te geven.

1. Veilige en privacygerichte browser

2. Virtueel particulier netwerk

3. Advertentieblokkering

4. Wachtwoordbeheerder

5. Veilige en versleutelde berichten

6. Privé-zoekmachine

7. Privé e-mail

8. Besturingssysteem

9. Antivirussoftware

10. Conclusie

Hoeveel privacy en veiligheid hebben we nodig gezien onze situatie en de tegenstanders waarmee we te maken kunt krijgen? De meeste mensen zoeken tegenwoordig bescherming tegen online tracking en een hoger niveau van privacy en beveiliging.

Het wijdverbreide gebruik van persoonlijke gegevens roept ernstige problemen op voor het delen van deze gegevens, wat de reproduceerbaarheid van resultaten kan beperken.

Een veelgebruikte methode voor het veilig delen van vertrouwelijke informatie is het toepassen van anonimiseringsmethoden voor het delen. Anonimiseren kan de bruikbaarheid van de gegevens verminderen. We moeten dus een evenwicht vinden tussen privacybescherming en nauwkeurigheid. Hoewel er veel anonimiseringsmethoden zijn voorgesteld, is er geen systematische evaluatie van deze methoden of richtlijnen over welke methode te gebruiken en hoe deze correct moet worden toegepast.

Er zijn manieren om gegevens te vinden en te verwijderen die over ons zijn opgeslagen, samen met  privacy-instellingen om te voorkomen dat we worden gevolgd. Maar er is meer wat we kunnen doen om onze gegevensprivacy te beschermen en de beveiliging te verbeteren.

Hoe persoonlijke informatie wordt verzameld, behandeld en opgeslagen, inclusief hoe om te gaan met informatie zodra deze niet langer noodzakelijk is.

Gezien de steeds veranderende aard van informatie, met name in een digitale wereld, is het belangrijk dat privacybeleid regelmatig wordt herzien of bijgewerkt om ervoor te zorgen dat het aan alle privacyverplichtingen wordt voldaan.

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het privacybeleid en de privacybeheerpraktijken goed worden gecommuniceerd en geïmplementeerd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.