Een datamarkt

Data Governance we lijken te evolueren naar een soevereine datamarkt

European Association for Digital Transition Economische toekomst

En een sleutelelement bij het creëren van een interne datamarkt, is dat die is afgestemd op de waarden en principes van de Europese Unie. Het is duidelijk dat de Europese Unie op dit gebied met een achterstand begint, maar de meeste technologische ontwikkelingen moeten nog komen, en daarin speelt de uitrol van 5G en het internet der dingen (IOT) een sleutelrol, ook is inmiddels duidelijk dat er nog een lange weg te gaan is.

Ook al bevinden we ons pas in de voorbereidingsfase welke een onderdeel uitmaakt van de ambitieuze strategie van de Commissie voor de digitale transitie. Waarbij het scenario met datatussenpersonen een voorkeur lijkt te hebben. Hun rol moet zorgen voor neutraliteit en transparantie en vertrouwen in de overdracht van gegevens. In niets een vergelijking met huidige model, dat gedomineerd wordt door grote Amerikaanse databedrijven.

Met een datatussenpersonen verdwijnt het voor eigen voordeel uitwisselen van gegevens- geen stiekeme verkoop aan derden – en zullen er strikte normen zijn waar aan moet voldoen.

Dat alles met Europese datacenters, infrastructuur, technologie en wetgeving. Met het doel een ​​veilige en betrouwbare omgeving voor de uitwisseling van informatie, zowel in de publieke als in de private sector.

Daarbij spelen ook organisaties een rol die voorwaarden scheppen voor de uitwisseling van gegevens ten behoeve van de samenleving als geheel op het gebied van stedelijke mobiliteit, civiele bescherming of volksgezondheid. 

Deze organisaties mogen geen winstoogmerk hebben en een NOV keurmerk of gelijksoortig keurmerk hebben en voldoen aan strikte transparantienormen.

Hierbij is de European Association for Digital Transition betrokken voor het openbare raadplegingsproces voor het opstellen van de concept wet. Naast mogelijke fouten en verbeteringen kijken zij naar de wenselijkheid, aanpassingen en concept teksten die de creatie van een wettelijk kader voor een ​​geïntegreerde datamarkt voor de Europesche Unie vorm te geven, in overeenstemming met onze normen en waarden. Één open, soevereine markt voor gegevens, voor een beter gebruik van gegevens, veilig voor de praktijken van de grote platforms, die hun bedrijfsmodel hebben gebaseerd op het exclusieve gebruik van informatie.

In dit voorstel van de Europesche Commissie lig de nadruk op het hergebruik van geanonimiseerde of gepseudonimiseerde beschermde gegevens in gebieden als gezondheid en onderwijs in het bijzonder. Het is duidelijk dat het hergebruik van gegevens niet-discriminerend, evenredig en objectief gerechtvaardigd moet zijn, voor een transparante dienstverlening.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *