Conflict

Het conflict tussen gegevensbeveiliging en privacy is een belangrijk probleem in de huidige digitale wereld. Persoonlijke en gevoelige informatie wordt het slagveld waar gegevensbeveiliging (de bescherming tegen inbreuken en ongeoorloofde toegang) en gegevensprivacy (het behoud van de vertrouwelijkheid van onze gegevens) mee te maken krijgen terwijl we door het complexe web navigeren.

Cruciale verschillen over gegevensprivacy versus gegevensbeveiliging leggen de ingewikkelde interacties tussen deze twee cruciale ideeën uit. Terwijl we onze online privacy- en beveiligingsparameters heroverwegen, en we ons verdiepen in de cruciale subtiliteiten die onze digitale relaties vormen. In het debat over gegevensprivacy versus gegevensbeveiliging.

Om te voldoen aan wettelijke vereisten en de vertrouwelijkheid en onveranderlijkheid van de gegevens te waarborgen, heeft gegevensprivacy – ook wel informatieprivacy genoemd – betrekking op de juiste omgang met gevoelige gegevens, waaronder in de eerste plaats persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke gegevens, zoals specifieke financiële gegevens en gegevens over intellectueel eigendom.

Traditionele gegevensbescherming (zoals back-up- en herstelkopieën), gegevensbeveiliging en gegevensprivacy zijn drie belangrijke gebieden van gegevensbescherming. Het uiteindelijke doel van de beste gegevensbeschermings- en beveiligingspraktijken is het garanderen van de continue beschikbaarheid en onveranderlijkheid van essentiële bedrijfsgegevens. De best practices kunnen dus ook worden gezien als het beschermen van gevoelige en persoonlijke gegevens.

Als u online ben, heeft u ongetwijfeld gehoord van de verschillende recente mondiale regels voor gegevensprivacy.

Voorbeelden van regelgeving die probeert de internetprivacy van consumenten te beschermen bij het delen van gegevens zijn onder meer:

* Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

* Canada’s Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA)

* De CalOPPA of de California Online Privacy Protection Act

*De CCPA, oftewel de California Consumer Privacy Act

*De UCPA, oftewel de Utah Consumer Privacy Act

Laten we, vóór uitgebreid in te gaan op de stelling gegevensprivacy versus beveiliging, eerst begrijpen hoe gegevensbeveiliging de gegevensprivacy beïnvloedt.

De meeste websites verzamelen persoonlijke informatie, waaronder e-mailadressen, telefoonnummers, creditcardnummers en inloggegevens.

Idealiter bewaren deze ze informatie niet langer dan nodig is.

Het is echter onmogelijk om gegevensprivacy te operationaliseren zonder de gegevensbeveiliging te garanderen.

Als je bijvoorbeeld de creditcardgegevens van gebruikers niet goed afschermt tegen hackers, kunnen ze deze mogelijk op het dark web belanden. Als gevolg hiervan vereist gegevensprivacy gegevensbeveiliging.

Voordat we verder gaan met er zijn enkele technieken om de gegevensprivacy te vergroten.

Pseudonimisering is een techniek voor het maskeren van gegevens die garandeert dat persoonlijke informatie niet aan een bepaald individu kan worden gekoppeld zonder aanvullende informatie te gebruiken die aan veiligheidscontroles is onderworpen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU heeft meerdere overwegingen waarin wordt gedefinieerd hoe en wanneer gegevens gepseudonimiseerd moeten worden, inclusief dit als een cruciaal onderdeel.

Informatie over een specifieke persoon, ook wel een betrokkene genoemd, zijn persoonsgegevens. Betrokkenen kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van specifieke identificerende elementen, zoals de fysieke, genetische, fysiologische, mentale, culturele, economische of sociale kenmerken van een individu, of aan de hand van attributen zoals hun naam, ID-nummer of locatie.

Tokenisatieprocedures vervangen vertrouwelijke gegevens door een willekeurige tokenwaarde die de toegang tot de originele gegevens vergemakkelijkt. Tokens kunnen eenmalig worden gebruikt om het beveiligingsniveau van gegevens te verhogen, maar hebben geen relatie met de oorspronkelijke gegevens.

Bovendien helpen tokens organisaties de gevoelige informatie waartoe ze toegang hebben en de bijbehorende aansprakelijkheid te verminderen.

Bij het maskeren van gegevens worden willekeurige tekens of andere gegevens gebruikt om significante of onderscheidende delen van de informatie te verbergen. Datamaskering maakt het mogelijk om gegevens te identificeren zonder de echte identiteit te veranderen. Het creditcardnummer 5100-0000-0000-0005 kan bijvoorbeeld worden opgeslagen als “XXXX-XXXX-XXXX-0005”.

Het proces om te voorkomen dat digitale informatie wordt beschadigd, gestolen of toegankelijk wordt gemaakt door ongeautoriseerde partijen, staat bekend als gegevensbeveiliging. Alles komt aan bod, inclusief administratieve en toegangscontroles, hardware, software voor gebruikers en opslagapparaten, en het beleid en de procedures van de organisatie.

Technologieën en technieken die de zichtbaarheid en het gebruik van gegevens binnen een organisatie verbeteren, worden gebruikt bij gegevensbeveiliging. Door technieken als gegevensmaskering, encryptie en het redigeren van gevoelige informatie te gebruiken, helpen deze tools gegevens te beschermen. Met behulp van deze aanpak kunnen organisaties voldoen aan strengere regels voor gegevensbescherming en hun auditactiviteiten stroomlijnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *