Banken

Houdt u van uw bank of haat u deze? Het is een belangrijke vraag, maar een waar je misschien nooit aan hebt gedacht, vooral als je in het verleden gewoon zonder problemen je bankpas en betaalrekening hebt gebruikt voor betalingen.

Om erachter te komen of we nog steeds een goede partner hebben in onze  bank, of dat ze geen bevredigende service meer bieden.

Of je nu een hele goede of hele slechte ervaring hebt gehad met je bank, misschien heb je er al een mening over gevormd. Dit maakt het verschil of u een trouwe klant bent of wilt overstappen naar een andere aanbieder.

Alleen lijken er veranderingen op stapel te staan waarbij banken onze transactie data gaan controleren. Transactie-informatie is een type gegevens dat gemakkelijk te verzamelen is, maar toch zeer waardevol is.

Transactiegegevens zijn alle gegevens met betrekking tot klanttransacties. Een transactie is een “gebeurtenis” waarbij de gebruiker en een andere partij gegevens uitwisselen. Wat is het verschil tussen transactiegegevens en andere gegevenstypen? Een transactie bevat de exacte datum en tijd van aankoop of betaling.

Naast de datum en het tijdstip van betaling is er andere waardevolle informatie: het product of de reeks producten, het type betaling, de frequentie van aankopen.

Het onmiskenbare voordeel van transactiegegevens is dat ze betrouwbaar zijn omdat ze afkomstig zijn van een bron.

Echter een wetsvoorstel waarmee het kabinet naar eigen zeggen witwassen wil aanpakken, waarbij alle transacties vanaf 100 euro worden gemonitord, leidt tot massasurveillance.

Banken zijn nu al wettelijk verplicht om individuele controles uit te voeren naar mogelijk witwassen of terrorisme financieren. Ongebruikelijke transacties moeten banken melden bij de autoriteiten. Met het Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen worden alle banktransacties van alle Nederlanders in één gecentraliseerde database gemonitord met behulp van algoritmes. Daarbij gaat het om alle transacties vanaf 100 euro.

De Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad van State uiten eerder kritiek op het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel werd herzien, maar de belangrijkste bezwaren staan nog overeind. “Deze bezwaren en zorgen zijn ernstig van aard: uitsluiting en met daarbij risico’s op discriminatie.”

Het voorstel niet noodzakelijk en is in strijd met het evenredigheidsbeginsel. “Het voorstel overschrijdt een drempel. De wetgever moet zich realiseren dat hiermee de weg van volledige centrale controle op het betalingsverkeer wordt ingeslagen”. “Deze weg is een onrechtmatige aantasting van de fundamentele rechten en burgerlijke vrijheden. Dit zorgt voor een maatschappij waarin een voor iedereen essentiële voorziening als het betalingsverkeer wordt gebruikt om ons te monitoren.” En is in strijd met het Handvest voor de grondrechten van de Europese Unie.

Slechts een klein percentage van het totale betalingsverkeer is namelijk direct of indirect gelieerd aan witwassen. Een middel dat gericht is op het opsporen van relatief gering aantal gevallen van witwassen zal worden ingezet tegen alles en iedereen.

Terwijl de bestaande Europese en nationale anti-witwas- en terrorismefinancieringsregels al vergaand inbreuk maken op onze privacy komt er nu een systeem dat voor compleet andere doeleinden kan worden ingezet. En waar door het inzetten van kunstmatige informatie gegevens uit te halen zijn die banken instaat stellen ons gedrag te voorspellen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *